Frp-landbruksminister med landbruks-utspill:

Sylvi Listhaug rystet landbruksforsamling

Kom, så og rystet landbruksforsamlinga på Gardermoen: Sylvi Listhaug. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
Kom, så og rystet landbruksforsamlinga på Gardermoen: Sylvi Listhaug. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

Landbruks- og matministeren vil bondeeide Tines, Norturas og Felleskjøpenes roller i norsk matproduksjon til livs.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er markedsregulering:

Oppgaven med å holde balanse mellom produksjon og import av de viktigste varene på den ene siden, forbruk på den andre, har staten satt til de bondeeide samvirkeselskapene Tine, Nortura og Norske Felleskjøp å utføre i praksis.

Les og Statens landbruksforvaltning:

Slik skjer markedsreguleringen av melk

Slik skjer markedsreguleringen av kjøtt og egg

Slik skjer markedsreguleringen av korn

GARDERMOEN (ABC NYHETER): Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) kom med et viktig signal for ny landbrukspolitikk da hun onsdag morgen talte til landbrukets samvirkeorganisasjoner på konferansen Mat og landbruk 2014.

Listhaug ønsker å redusere eller fjerne de bondeeide landbrukssamvirkenes (Tine, Nortura og Norske Felleskjøp) ansvar for å regulere markedene for våre viktigste matvarer.

– Vi vil nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere konkurranseforholdene mellom samvirket og andre private aktører. Jeg ønsker en vurdering om andre instanser skal overta ansvaret - og om ordninga bør fortsette, sa Listhaug til forsamlingen, som i stor grad består av ledere og medlemmer i landbrukssamvirket.

– Målet er økt konkurranse i korn-, kjøtt-, egg- og meierimarkedet, understreket hun videre.

Hun gir utrederne frist til våren 2015.

Høyre og Frp varslet i Sundvolden-erklæringen at de ønsker å komme til livs bøndenes egen kontroll med regulering av markedene gjennom deres felles eide samvirkeseslskaper.

Les også: – Sylvi Listhaug vil redusere bondens markedsmakt

Går lenger enn regjeringserklæringen

– Skal utredningen også vurdere å fjerne enhver markedsregulering, Sylvi Listhaug?

– Ja, når vi først setter ned en arbeidsgruppe, kan en også se på det, sier landbruks- og matministeren til ABC Nyheter.

Dermed går hun lenger enn regjeringspartiene avtalte i sin Sundvollenerklæring.

«Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor gjøre markedsregulatorordningen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene», heter det i Sundvolden-erklæringen.

Listhaug eget parti, Frp, går i sitt program enkelt og greit inn for å avvikle all prisregulering og markedsregulering i Norge. Høyre vil i sitt program ikke gå så langt.

En vanskelig jobb

Markedsreguleringen innebærer at de bondeeide selskapene Tine, Nortura og Norske Felleskjøp tar ansvar for å hindre overproduksjon av de viktigste produktene og samtidig sørger for at det til envher tid er nok produksjon.

Ikke minst garanterer samvirkeselskapene at enhver bonde får solgt sine produkter.

Hvor vanskelig den jobben er, viste seg da den såkalte smørkrisa dukket opp med mangel på smør i kjølediskene.

Les også: Tine garanterer nok smør med importert smør

Listhaug snakket mest om Nortura og Tine på Gardermoen, men bekrefter overfor ABC Nyheter at reguleringen av kornmarkedet som Norske Felleskjøp står for, også skal opp til doms.

– Konkluderer først, utreder deretter

Sveinung Svebestad er styreleder i både Nortura og paraplyorganisasjonen Norsk Landbruk.

– Jeg har ingen innvending mot en slik utredning, men syns det er rart at man starter med å konkludere, sier Svebestad til ABC Nyheter og legger til:

– Jeg forutsetter at en ny ordning skal tjene samme formål, være like raskt og ikke dyrere.

Fra talerstolen la han vekt på at Listhaug begrunner utredningen med et ønske om å oppnå konkurranse i næringsmiddelindustrien. Han minnet også om at markedsordningen ikke først og fremst er til for næringsmiddelsindustrien:

– Den skal sikre bonden. Og den skal ikke være konkurransevridende. Det har den heller ikke vært. Jo mer markedet skal styre, jo viktigere blir samvirket for å styrke bondens makt i verdikjeden, sa Svebestad.

Personvernpolicy