Fortvilelse i Lærdal over politiske reaksjoner:

Lang Lærdalstunnel koster «bare» 160 millioner mer

Liv Signe Navarsete (innfelt) blir anklaget av Michael Tetzschner (H) for å ha brutt med god statsskikk. I Lærdal er de bekymret for omkamp om tunnel. Foto: Colourbox/Thomas Vermes.
Liv Signe Navarsete (innfelt) blir anklaget av Michael Tetzschner (H) for å ha brutt med god statsskikk. I Lærdal er de bekymret for omkamp om tunnel. Foto: Colourbox/Thomas Vermes.

Den lange tunnelen Liv Signe Navarsete ringte om og Miljøverndepartementet vedtok, er 160 millioner kroner dyrere enn alternativet, ikke 400 millioner som meldt i media.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det går fram av saksdokumentene ABC Nyheter har gjennomgått i den nå så politisk betente saken.

Stormen som er reist mot tunnelløsningen og Navarsete på bakgrunn av oppslagene, utløser stor uro i Lærdal.

– Det bekymrer meg at det har kommet fram så mye feilopplysninger i medieoppslagene, sier Jan Olav Fretland (SV), som sitter i fylkesstyret i Sogn og Fjordane og kommunestyret i Lærdal.

– For nå risikerer vi at alt arbeidet kommunen har gjort med saklig dokumentasjon i saken, kan bli lagt i skuffen. Det blir resultatet hvis saka nå tas opp til behandling igjen på grunn av påstander om at Navarsete skulle ha smør til egen graut, sier Fretland til ABC Nyheter.

– Ideen om at Navarsete ringte fordi hun bor nær veien, er patetisk, mener han.

Les også: Navarsete-telefon får etterspill i Stortinget

Ikke bare ett fagmiljø

Ifølge oppslagene som baserer seg på NRK, ble det valgt en trasé for ny Europavei 16 gjennom den trange Lærdalen, som ble 400 millioner kroner dyrere enn fagetaten anbefalte.

«Fagetaten» som blir omtalt, er Vegvesenet.

I virkeligheten er Vegvesenet en av en rekke etater og interessenter som har kommet med innspill til hvilket alternativ som skulle velges:

En vei i dagen, delvis i kort tunnel eller - som lærdalssamfunnet inkludert daværende statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) ville ha - lang tunnel.

I slike saker uttaler både miljømyndigheter, NVE og andre seg. Hvor mange som har kommet med innspill, samt deres vurderinger, går fram av dette 152 sider lange høringsnotatet.

Les også: Solhjell la vei i tunnel etter at Navarsete tok kontakt

Samferdselsdepartementet gikk for tunnel

Vegvesenets overordnede, Samferdselsdepartementet, gikk allerede 4. januar 2013 inn for en tunnelløsning, men en kortere tunnel enn daværende miljøminister Bård Vegar Solhjell (SV) endte opp med å vedta.

Alternativet med lang tunnel, kalt K8 i Vegvesenets hovedrapport (side 153), er anslått å koste 690 millioner kroner.

Alternativet landets øverste samferdselsmyndighet, Samferdselsdepartementet, falt ned på, K6, er anslått til 530 millioner.

Forskjellen mellom disse alternativene er altså 160 millioner, mens medieoppslagene ett år etter departementets innstilling utelukkende omtaler det aller billigste alternativet. Det kom fra utbyggeren, Vegvesenet, og lå på 280 millioner.

Les også: Ønsker at Navarsete skal fortsette

Tok flere hensyn enn pris

I sitt høringsbrev til Miljøverdepartementet 4. januar 2013 skriver Samferdselsdepartementet at tunnelløsning er mye dyrere enn å legge vei i dagen, men konkluderer med at en kort tunnel «...let seg forsvare i dette tilfellet, ut frå omsynet til jordvern, kultur- og naturmiljø i dalen og dei sterke lokale ynskja om tunnel.».

Jan Olav Fretland trekker fram Lærdal Grønt, bedriften som omsetter fra grøntsektoren i Lærdal, som eksempel.

– De har en årlig omsetning på 60 millioner kroner. I tillegg kommer alt direktesalget fra gårdene. Alt dette blir ikke produsert i det aktuelle området, men områdene som ville bli rammet av den billigste løsningen, ville ramme volumet og lønnsomheten hardt, sier Fretland.

Av reaksjonene ellers framgår det at verneverdier, hjortestamme og Lærdalselva kan blir påvirket av trasévalget.

Les også: - Navarsete burde kjempet mot tunnel i åpne kanaler

Abid Raja likte ikke trass mot Vegvesenet

– Dette viser at Venstre-politiker Abid Raja sine lettvinte påstander om jordbruk og miljø blir nær sagt pinlige, mener Fretland.

Abid Raja, som i Stortinget står bak et forslag om styrket vern av matjord i Norge, reagerte i NRK på at SVs miljøvernminister Bård Vegar Solhjell «trasset» Vegvesenet.

Raja har ikke svart på ABC Nyheters henvendelser fredag.

Personvernpolicy