Foreldre nekter skyld i «Norges groveste overgrepssak»

I tre dager må juryen høre barn fortelle om overgrepene de skal ha blitt utsatt for og volden de måtte utstå. De tiltalte foreldrene avviser alle påstandene deres.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Moren (40) og faren (30) avviser kategorisk tiltalen om årelange seksuelle overgrep mot deres to felles sønner og kvinnens sønn fra et tidligere forhold.

Saken ble i tingretten omtalt av aktor, statsadvokat Petter André Johansen, som Norges groveste overgrepssak.

– Nei, svarte begge de tiltalte da lagdommer Bernt Krohg spurte dem om hvordan de stilte seg til skyldspørsmålet.

Tiltalen inneholder beskrivelser av overgrep og grov, systematisert vold som skal ha blitt begått i en årrekke på forskjellige steder familien bodde i det første tiåret etter 2000. Tiltalen er i stor grad basert på det barna begynte å forklare, nær sagt umiddelbart, etter at de ble tvangsflyttet av barnevernet.

I en rekke politi- og dommeravhør kommer de med detaljerte forklaringer om hva foreldrene skal ha gjort med dem. Statsadvokaten anslår at hele den første rettsuka kommer til å gå med til avspilling av lyd- og videoopptak av avhørene.

Advarte juryen

Johansen forberedte juryen allerede i sitt innledningsforedrag på at det kan komme gruoppvekkende detaljer i barnas forklaringer, detaljer som det kan være vanskelig å ta inn over seg og derfor å feste lit til.

– Jeg lærte meg etter å ha snakket med eksperter på slike forklaringer, at for å kunne forstå og vurdere dem, må man kvitte seg med det filteret vi alle har som sier at «dette er for utrolig til å være sant», sa Johansen.

Øvre Romerike tingrett hadde full tillit til barnas forklaringer og dømte foreldreparet til 17 års fengsel. Forklaringene var sammenhengende og detaljerte i en slik grad at retten mente det ikke var mulig å gi slike opplysninger hvis de ikke var selvopplevde.

Forklaringene deres blir til en viss grad understøttet av dagboklignende notater fostermoren til de yngste brødrene gjorde etter at de flyttet inn. Det var sterkt seksualisert atferd som fikk fosterforeldrene til å reagere, og relativt raskt anmelde saken til politiet.

Tegnet overgrep

Sentralt for aktoratet er også tegninger guttene har laget, som skal vise overgrep de skal ha blitt utsatt for.

Det finnes verken beslag, vitnebevis eller tekniske beviser for at overgrepene har funnet sted. Johansen advarte i innledningsforedraget mot å ta mangel av funn til inntekt for at barnas påstander er falske.

– Hvis det er slik at forsvarerne anfører at mangel på slike spor indikerer at det ikke er skjedd overgrep, vil jeg sterkt vurdere å føre et ekspertvitne på dette, sa han.

Ifølge tiltalen startet overgrepene da de yngste barna bare var ett og to år gamle. De er i dag sju og åtte år, mens halvbroren deres er 17. Han framstår som et nøkkelbevis for aktoratet og er den som skal ha kommet med de mest sammenhengende og detaljerte forklaringene – gjennom hele ni avhør.

Retten har satt av drøyt tre uker til ankesaken.

Personvernpolicy