Gerd Kristiansen med varsko om EU-regler mot sosial dumping:

EU-ministre skaper uro hos LO og europeisk fagbevegelse

Utsatt for sosial dumping: EU-ministrene vil begrense lands tiltak mot sosial dumping for utstasjonerte arbeidere. Ikke minst er utenlandske bygningsarbeidere utsatt for useriøst arbeidsliv - som så utkonkurrer seriøse bedrifter i vertslandet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Utsatt for sosial dumping: EU-ministrene vil begrense lands tiltak mot sosial dumping for utstasjonerte arbeidere. Ikke minst er utenlandske bygningsarbeidere utsatt for useriøst arbeidsliv - som så utkonkurrer seriøse bedrifter i vertslandet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

EUs arbeidsministre har diskutert seg fram til et håndhevingsdirektiv som kan svekke Norges muligheter til å bekjempe sosial dumping. LO-leder Gerd Kristiansen ber statsråd Vidar Helgesen passe på.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er håndhevingsdirektivet:

EUs utstasjoneringsdirektiv som skal sikre fri flyt av utstasjonerte arbeidere fra ett land til et annet, skaper spenninger for arbeidsmarkeder med velfungerende lover og avtaler som sikrer gode arbeidsforhold for arbeidstakerne.

Håndhevingsdirektiv: Den 21. mars 2012 la EU-kommisjonen frem en pakke med forslag om et håndhevingsdirektiv knyttet til Utsendingsdirektivet (direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting). Dette direktivet skal sette vertslandene for utsendte arbeidere i stand til å hindre misbruk og utnytting av utenlandsk arbeidskraft.

EU-dragkamp: Et håndhevingsdirektiv må godkjennes av alle tre EU-organer, det vil si Kommisjonen, ministerrådet og parlamentet. Parlamentet gikk inn for å gi medlemslandene rom for sterkere virkemidler mot sosial dumping, enn Kommisjonen. Ministerrådets forslag skal være et sted i mellom de to ytterpunktene.

Det endelige håndhevingsdirektivet må forhandles fram mellom disse tre EU-organene, og blir så pålagt Norge gjennom EØS-avtalen.

Les mer om håndhevingsdirektivet hos Europaportalen

Les flertallsvedtaket i EU-parlamentets sysselsettings- og sosialkomité

Les om arbeidsgiveres solidaransvar hos Arbeidstilsynet

Det norske solidaransvaret som Stoltenberg-regjeringen innførte, kan bli vingestekket av nye EU-regler som er på vei.

Et nytt forslag til såkalt håndhevingsdirektiv som EUs arbeidsministre ble enige om 9. desember, har utløst uro hos LO og den europeiske fagorganisasjonen ETUC - der både LO, Unio og YS er medlemmer.

- Vedtaket begrenser handlingsrommet for nye tiltak mot sosial dumping, det er usikkerhet om omfanget av reglene og det begrenser solidaransvaret, skriver LO-leder Gerd Kristiansen til statsråd Vidar Helgesen.

LO vil ha Vidar Helgesen på banen

«LO forventer at Regjeringen benytter sine kanaler og kontakter for å ivareta norske interesser i den videre prosessen.», skriver LO-lederen i brevet ABC Nyheter har fått innsyn i.

Solidaransvaret skal sikre at firmaer som får et oppdrag som forutsetter korrekt lønn og arbeidsforhold, er ansvarlige for at underleverandører og deres underleverandører igjen, overholder betingelsene.

I ministrenes forslag til håndhevingsdirektiv, som nå skal ut på diskusjon i EU før det blir pålagt Norge, begrenses dette ansvaret til bare ett ledd.

Dermed kan en underleverandør til en underleverandør oppheve denne sikringen for arbeidstakere fra utlandet.

ETUC: – Kan begrense mulighetene

Dette er bare ett av flere forhold ved direktivutkastet som vekker misnøye.

Den europeiske fagorganisasjonen ETUC er også bekymret.

- Det vi ser i forslagets Artikkel 9, en liste over hvilke tiltak som et land kan gjennomføre, burde vært en liste over hva alle landene gjennomføre, sier ETUCs rådgiver Ellen Nygren til ABC Nyheter.

- Forslaget kan begrense hva som blir tillatt, fordi medlemslandene bare kan innføre tiltak mot sosial dumping dersom de er berettigede og proporsjonale - og i overensstemmelse med Unionens lover, sier Nygren.

Direktivforslaget forbyr ikke i utgangspunktet nye tiltak, men setter som betingelse at de er relevante og «proporsjonale». Det siste innebærer at et land innfører et tiltak mot sosial dumping, må det bevise at virkemiddelet ikke er for kraftig ut fra hensynet til fri bevegelse.

LO tar saka via Europa også

- Vi støtter ETUC og er enig i at det bør være fri adgang til kontrolltiltak. Sosial dumping antar stadig nye former, og det vil være nødvendig med nye tiltak for å møte dette, skriver LO-leder Gerd Kristiansen i en epost til ABC Nyheter.

- Forslaget er ikke ferdigbehandlet, og LO vil arbeide for ytterligere forbedringer gjennom ETUC, forteller Kristiansen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus