Rekordlavt sykefravær

MINDRE BORTE FRA JOBB: Sykefraværet er fortsatt høyt i Norge, men på vei ned. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
MINDRE BORTE FRA JOBB: Sykefraværet er fortsatt høyt i Norge, men på vei ned. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sykefraværet har ikke vært lavere siden intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I tredje kvartal gikk både det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet ned. Samlet sett er det sesongjusterte sykefraværet nå 6,3 prosent, en nedgang på 3,0 prosent fra forrige kvartal, viser tall fra Nav.

– Nivået på sykefraværet er rundt de laveste som er registrert i den perioden IA-avtalen har virket. Det er bra at sykefraværet går ned, men vi må fortsette å jobbe med å få fraværet enda mer ned, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

I tredje kvartal var det sesongjusterte legemeldte sykefraværet 5,4 prosent, en nedgang på 1,6 prosent fra forrige kvartal. Det egenmeldte sank med 9,8 prosent og er nå 1,0 prosent.

Les også: Høyt sykefravær blant NAV-ansatte

Ikke nådd

IA-avtalen er inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet og omfatter en rekke tiltak for å fremme arbeidsdeltakelse og hindre fravær. Den er forlenget flere ganger.

Samlet har sykefraværet gått ned med 12,3 prosent siden avtalen ble inngått. Det er likevel et stykke unna målet om å redusere sykefraværet med 20 prosent.

– Sykefraværet er fortsatt for høyt. Det er både behov for forenklinger i sykefraværsoppfølgingen og nye virkemidler for å bidra til å redusere sykefraværet, sier Eriksson.

Alt før jul innledes forhandlingene om en ny IA-avtale.

– Da vil jeg drøfte med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene hva vi kan gjøre for å redusere sykefraværet ytterligere, sier Eriksson.

Les også: Norge sparer fem milliarder på lavere sykefravær

Eriksson har selv tro på økt bruk av graderte sykmeldinger, som gjør det lettere å kombinere sykdom og arbeid.

Denne ordningen er blitt mer utbredt siden 2009. Omfanget øker også i tredje kvartal, om enn ikke like sterkt som tidligere. 23,1 prosent av sykefraværstilfellene var graderte i denne perioden.

Hedmark

Brutt ned på fylker, er nedgangen i sykefraværet størst i Hedmark. Siden tredje kvartal i fjor, har Nav notert en reduksjon på 9,5 prosent til 5,7 prosent.

– Også i forrige kvartal gikk sykefraværet i Hedmark kraftig ned. Dette kan skyldes den ekstra innsatsen de har hatt, sier Nav-sjef Joakim Lystad.

Han viser til spesielle krav om at den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet etter åtte ukers sykefravær, dersom det ikke er helt spesielle grunner til at man fortsatt skal være helt sykmeldt.

– Et godt samarbeid mellom Nav, arbeidsgiverne og legene ser ut til å gi gode resultater, sier han.

Det legemeldte sykefravær er lavest i Rogaland med 4,4 prosent, fulgt av Oslo med 4,8 prosent. I hovedstaden har fraværet sunket med 2,1 prosent på ett år.

– Dette er det laveste sykefraværet som er registrert for tredje kvartal siden vi begynte å utgi fylkestall i 2000, sier Navs fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum.

Les også: Angst gir større risiko for sykefravær enn depresjon

Bedre blant yngre

Sykefraværet har gått ned i alle aldersgrupper, bortsett fra for kvinner i alderen 35-39 år.

Størst nedgang er det for de yngste aldersgruppene. Blant de mellom 25 og 29 år er nedgangen 3,1 prosent. Nedgang er også stor i de eldste aldersgruppene.

Nedgangen er størst innen kommunal forvaltning, hvor det legemeldte sykefraværet gikk ned med 3,3 prosent. Likevel er det nettopp her sykefraværet er størst – syv prosent.

I statlig sektor var sykefraværet 5,3 prosent, mens det private næringslivet hadde et fravær på 5,1 prosent i tredje kvartal.

Les også: Nordmenn er verdens mest trygdede

Personvernpolicy