Riksrevisjonen kritiserer forsvarets ekstrainntekter

MANGE FEIL: Riksrevisjonen fant feil og mangler hos 26 av 31 kontrollerte forsvarsansatte. Dokumentasjonen for utbetaling av vakt- og øvelsestillegg er ikke god nok. I 2012 betalte Forsvaret ut med enn én milliard kroner i slike tillegg. Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter
MANGE FEIL: Riksrevisjonen fant feil og mangler hos 26 av 31 kontrollerte forsvarsansatte. Dokumentasjonen for utbetaling av vakt- og øvelsestillegg er ikke god nok. I 2012 betalte Forsvaret ut med enn én milliard kroner i slike tillegg. Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter

Riksrevisjonen kritiserer millionutbetalinger til offiserer for øvelser og ekstravakter. Hos 11 av 12 kontrollerte ved Forsvarets hovedkvarter (FOH) var dokumentasjonen ikke god nok.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarets regnskaper har stikkprøver avslørt mangler og avvik ved forsvarstoppenes krav om ekstra lønnsutbetalinger for øvelser og vakter utenfor arbeidstiden.

Hos hele 26 av 31 undersøkte ansatte ble det funnet feil.

Det kan tyde på at store summer kan bli utbetalt på sviktende grunnlag. I 2012 ble det i Forsvaret utbetalt mer enn én milliard kroner som VUA og ØUA: Vakter og øvelser utenfor arbeidstiden.

Stikkprøvekontrollen av utbetalingene til 12 ansatte ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), viste feil og avvik ved føringen av vakter utenfor arbeidstiden (VUA) hos 11.

Og en tilsvarende kontroll hos Cyberforsvaret avdekket feil hos 15 av 19 ansattes lister for øvelser utenfor arbeidstiden (ØUA).

Store ekstrautbetalinger

Hos FOH var det største enkeltbeløpet 181.440,- kroner som Riksrevisjonen mener ikke er dokumentert godt nok. En annen har krevd 127.200,- kroner for 17 vakter - fra februar til september.

Og en tredje har ført opp vakttillegg for 530 timer (143.147,- kroner), men som Riksrevisjonen stiller spørsmåltegn ved.

«4 personer som har fått utbetalt VUA er ikke oppført i arbeidsplanen, 7 personer er oppført i arbeidsplanen, men utbetalingene samsvarer ikke med arbeidsplanen», skriver Riksrevisjonen.

Til sammen utgjør vakttilleggene for disse 11 kontrollerte FOH-ansatte hele 988.409 kroner.

I sitt svar til Riksrevisjonen skriver Forsvarets økonomi- og styringsavdeling (datert 18.03.13) at FOH har gått gjennom registrerte avvik, og sier at de er «relatert til bytte av vakt og beordring som følge av sykdom og uforutsatt tjenestelig fravær».

Les også: Forsvaret fornøyd med feil ved halvparten av alle bilag

Likevel fastholder Riksrevisjonen sin konklusjon (brev datert 16.04.13) etter stikkprøvekontroll av 12 ansatte, at «dokumentasjon var manglende for 11 av dem».

En ber også om at Forsvarsdepartementet vurderer svikt i dokumentasjon og kontroll ved utbetalig av ØUA og VUA.

Og i sitt svar (13.05.13) sier departementet at «dokumentasjon knyttet til trening og øving må være sporbar og kunne etterprøves».

Finnes forklaringer

Når det gjelder avvikene som er avdekket hos Cyberforsvaret, så kan Forsvaret redegjøre for enkelte av dem i ettertid. Men ikke alle.

For to ansatte stiller Riksrevisjonen spørsmål med både hjemmel i arbeidsplan for enkeltøvelser og for store utbetalinger i forhold til arbeidsplanen.

Den ene av dem har ført opp 441 timer på øvelse utenfor arbeidstid (ØUA) fordelt over tre perioder i mai, juni og august. Den samme har også ført opp to døgns sammenhengende ØUA i mars, og så to døgn og 15 timer sammenhengende fra 07.30 9. juni til klokken 24.00 11. juni.

Les også: Forsvaret bryter reglene for innkjøp

I forklaringen heter det at den ansatte i mars måtte overta rollen som kurér for materiale som skulle returneres til Sør-Norge etter øvelsen Cold Respons.

I utgangspunktet var mannen ikke satt opp til øvelsen i juni, men han ble beordret til tjeneste for å koordinere arbeidet. Forsvaret mener dette «tjener som eksempel på at det ved operative avdelinger ikke lar seg gjøre å planlegge og drøfte alle forhold i forkant».

Men selv om Cyberforsvaret i ettertid kan forklare avvik, så fastholder Riksrevisjonen at de fant avvik ved 15 av 19 kontrollerte.

Og selv om det finnes forklaringer, så konkluderer revisjonen at «vår kontroll viser imidlertid at dokumentasjonen er utilfredstillende, selv om hvert enkelt tilfelle kan forklares i ettertid. Dokumentasjon i forbindelse med ØUA og VUA må kunne spores og etterprøves».

Personvernpolicy