Oslo tingrett ga Yaldas familie medhold

Oslo tingrett sier avslaget på søknaden om opphold fra Yalda Bahadoris familie er ugyldig og bryter barnekonvensjonen. UNE trenger tid til å lese dommen før de kan kommentere den.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Familien har for andre gang bedt Oslo tingrett om å få bli i Norge. 25. april i år vedtok Utlendingsnemnda (UNE) å ikke omgjøre et tidligere vedtak om å avslå opphold på humanitært grunnlag for familien på tre. 11 år gamle Yalda og foreldrene hennes bor i Tromsø.

UNE ilagt sakskostnader

– Retten har også kommet med en midlertidig forføyning om at familien ikke kan bli utvist før det foreligger rettskraftig dom i saken, sier familiens advokat, Arild Humlen, til NTB. Han understreker at han ikke vet om UNE vil anke dommen.

– UNE tar foreløpig dommen til etterretning. Den er svært detaljert og på 40 sider, og nå trenger våre fagfolk noe tid til å lese og vurdere den, sier UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes til NTB. Tingretten pålegger også nemnda å dekke drøyt 220.000 kroner i sakskostnader for familien.

«Retten har funnet feil ved vedtaket som kan ha virket inn på resultatet», skriver Oslo tingrett om UNEs vedtak.

SV håper på endring

– Det er svært gledelig at Yalda og familien fikk medhold i tingretten, sier SV-leder Audun Lysbakken. Partiet mener UNEs praksis er for streng, og Lysbakken håper regelverket for barn blir endret, slik at det blir enda tydeligere enn det er i dag.

Familien fikk først medhold i tingretten i fjor om at de kunne få bli i landet. Denne rettsavgjørelsen ble anket av Utlendingsnemnda, og samtidig fattet nemnda et nytt vedtak om å nekte familien opphold.

Familien kom til Norge i 2005, men fikk avslag på søknaden om opphold på humanitært grunnlag. Faren er fra Afghanistan og moren er fra Moldova. Familien risikerer derfor å bli splittet om de sendes ut av landet.

Personvernpolicy