Kommunesammenslåingen i Danmark ikke så dejlig seks år etter:Danske politikere mener storkommunene har svekket lokaldemokratiet

STORKOMMUNER INGEN IDYLL: Lokaldemokratiet er snevret inn etter kommunesammenslåing, mener danske kommunepolitikere. Foto: Colourbox.com
STORKOMMUNER INGEN IDYLL: Lokaldemokratiet er snevret inn etter kommunesammenslåing, mener danske kommunepolitikere. Foto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommunesammenslåingen Danmark gjennomførte i 2007, svekker lokaldemokratiet og gir byråkratene mer makt, er dommen fra kommunepolitikerne. Nå skal Norge komme etter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

DANMARK (ABC NYHETER): 60 prosent av kommunepolitikerne som har svart på en stor undersøkelse, mener lokaldemokratiet er svekket etter innføringen av storkommuner i Danmark i 2007.

De store kommunene med flere og større oppgaver har gitt kommunepolitikerne svære bunker med sakspapirer å ta stilling til, mer avhengighet av byråkratene og press for høyere honorarer og profesjonalisering av de folkevalgte.

Avisen Berlingske Tidende spurte samtlige 2468 kommunestyrepolitikerne i Danmarks gjenværende kommuner hvordan overgangen til storkommuner har forandret situasjonen deres, og offentliggjorde resultatet 14. september.

«Lokalpolitikere er dybt utilfredse med arbejdsvilkår» og «Ekspert: Professionelle politikere er fremtiden», er blant konklusjonene i Berlingske Tidende.

Vekker også interesse i Norge

Responsen fra de 40 prosentene av samtlige danske kommunepolitikere som svarte, vekker interesse også blant norske stortingspolitikere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Danskenes kommunereform likner til forveksling på den modellen Høyre, Frp og Venstre varsler her i landet; med færre og større kommuner, nedlegging av fylkene og overføring av nye oppgaver til kommunene.

I Danmark ble antallet kommuner redusert fra 271 til 98. Fylkene ble nedlagt, og Danmark ble delt opp i fem regioner.

De 40 prosentene av kommunepolitikere som svarte på BTs undersøkelse, tegner et svart bilde av lokaldemokratiets utvikling etter kommunessammenslåingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
  • 60 prosent mener sammenslåingen av kommuner har innskrenket lokaldemokratiet.
  • Nesten halvparten mener at embetsmenn har fått for stor politisk innflytelse.
  • Kun halvparten finner det helt eller delvis mulig å delta i møter og sette seg tilstrekkelig inn i saksdokumentene ved siden av en vanlig jobb. Kommunene er blitt større og fylkene er nedlagt så flere oppgaver legges på kommunene.
  • 70 prosent mener at arbeidspresset og arbeidsbetingelsene for en kommunepolitiker skremmer mulige kandidater vekk.
  • 70 prosent mener godtgjørelsen for det politiske arbeidet er for lav og bør settes opp.

– Jo, dette er et erfaringsgrunnlag vi bør bruke i vår prosess, sier Venstres kommunalpolitiske talsmann på Stortinget, André N. Skjelstad, når ABC Nyheter legger frem Berlingske Tidendes undersøkelse for ham.

– Demokratiaspektet er veldig viktig. Og desentralisering, legger han til.

Les også: – Storkommuner er bedre for demokratiet enn kommunalt samarbeid

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sanner unnlot å svare

Seks av ti kommunepolitikere i Danmark mener at sammenslåing av kommuner har innskrenket lokaldemokratiet. Utløser det noen uro i Høyre?

– Jeg er litt undrende til at det er standpunktet. Men jeg tenker at det vi ønsker, vil føre til mer demokrati, svarer Høyres kommunalpolitiske talskvinne Ingjerd Schou fra Østfold.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ønsker ikke å uttale seg om denne danske undersøkelsen.

Høyrepolitiker og nettredaktør for Stat og styring, Erik Lundegaard, ser den danske reformen som en inspirasjon, skriver han i tidsskriftet Minerva.

Stat og Styrings intervju med den danske kommuneforskeren Knut Houlberg reiser mer tvil:

- Det er et paradoks med tanke på å skulle høste av de danske erfaringene, at på tross av de gode mulighetene for å gjennomføre studier med solid forskningsdesign, har danske myndigheter ikke valgt å få gjennomført en systematisk, forskningsbasert evaluering, sier statsviteren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- I stedet har involverte departementer i samarbeid med kommunale og regionale organisasjoner gjennomført en nasjonal evaluering, sier Houlberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Storkommuner ad helvede til

Dansk departement fornøyd

Og i Danmark er Økonomi- og innenriksdepartementet godt fornøyd etter at et utvalg har gjennomført en rundreise til kommunene og skrevet en rapport med positive konklusjoner.

Evalueringen bekrefter at politikerne har fått så store saksmengder å forholde seg til, at de må konsentrere seg mer om de store linjene - noe som rapportørene mener er riktig.

Les også: – Nasjonalforsamlingen har ansvaret for nytt kommunekart

«Utviklingen tilskrives i høy grad de større enheter, som har skapt en større distanse til enkeltsaker... Fremfor å behandle enkeltsaker formuleres det i sterkere grad politikk som det kan styres etter», heter det blant annet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Saksmengdene i en gjennomsnittskommune er i dag store, og det er vanskelig for kommunestyremedlemmene å være nede i detaljene i alle sakene», skriver utvalget.

Les også: Kommunenes Landsforening er glad for kommunesammenslåingen

«Kun en liten flik»

Den norske Lokalsamfunnsforeningen er likevel dypt skeptisk til kommunesammenslåing i Norge. De kan få vind i seilene fra den danske forskeren som mener kommunereformen i Danmark ikke står til eksamen, og at Økonomi- og innenriksdepartementets evaluering kun ser på en liten flik av reformen.

Les også: – Kommunesammenslåing gjør det lettere å legge ned skoler

Artikkelen er oppdatert med sitat fra statsviter Knut Houlberg