WTO-dom om EUs sel-forbud falt i dag:Norge vant selstrid mot EU

EU-anklager: Mener selfangst er uetisk og forbød handel og import med selprodukter. Det fikk etterspill i WTO: Foto: NTB scanpix.
EU-anklager: Mener selfangst er uetisk og forbød handel og import med selprodukter. Det fikk etterspill i WTO: Foto: NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

EUs forbud mot handel med selprodukter er ulovlig, slår «dommerne» i Verdens handelsorganisasjon WTO fast mandag ettermiddag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Dette er selstriden med EU:

Selforbud: I september 2009 vedtok EU et forbud mot handel med selprodukter.

Ville prate om saka: I november 2009 ba Norge om første skritt for å løse uoverensstemmelser i Verdens handelsorganisasjon, WTO, nemlig konsultasjoner med EU om saka. Island og Canada sluttet opp om konsultasjonene.

Drøyde: 19. oktober 2010 måtte Norge gjenta sitt krav om konsultasjoner om EUs nye sel-regime.

Hard mot hardt: Norge og EU ble ikke enige. Norge krevde så nedsatt et tvisteløsningspanel. EU fikk forhindret det første forsøket på vedtak i WTOs tvisteløsningsorgan DSB, men ikke 2. forsøk skjærtorsdag 2011.

Les dokumentene i selsaka hos WTO.

WTO konkluderte i ettermiddag med at EUs handelsforbud mot selprodukter er i strid med WTO-avtalene om frihandel.

EU har siden 2009 hindret handel med selprodukter - til stor forbitrelse i Norge.

Nå slår imidlertid WTO fast at EU ikke kan forby import av selprodukter fra Norge og tillate dem fra Grønland. Dette er altså en stor delseier for Norges del.

Dagens avgjørelse kan imidlertid bli anket av EU. De har også mulighet til å justere sitt regime for handel med selfprodukter slik at det oppfyller WTO-panelets krav.

Dermed vil det neppe bli noen rask avvikling av EUs handelsforbud. Normalt kan et land som blir dømt i WTO-panelet, bruke 15 måneder på å tilpasse seg en endelig avgjørelse. Men før EU kommer så langt, kan unionen altså appellere.

Les også: WTO åpner selsak mot EU

Handelsstopp kan være lovlig

WTO-panelets avgjørelse innebærer ikke noe absolutt forbud mot å forby selprodukter, begrunnet med offentlig moralsk fordømmelse av selfangst.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette gjør at Canada ifølge NunatsiaqOnline allerede har bestemt seg for å anke panelavgjørelsen.

– Vi har ikke konkludert. Vi må se om vi ønsker at en slik avgjørelse skal bli stående, eller om vi opplever at det er grunnlag for en ny runde, sier Utenriksdepartementets nye statssekretær Morgen Høglund (Frp) til NTB om Norges reaksjon.

Det er unntakene EU gir, som utgjør ulovlig diskriminering ifølge panelet, som WTOs tvisteløsningsorgan kalles.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

For selprodukter som stammer fra tradisjonell selfangst blant inuiter på Grønland, eller fra visse former for forvaltning av havressurser, er fortsatt lovlige i EU.

WTO-panelet mener derimot at EUs forbud mot import og handel med selprodukter ikke bryter med §2.2 i WTO-avtalen om tekniske handelshindre (TBT-avtalen).

Den artikkelen tillater, på visse betingelser, handelsrestriksjoner for å imøtekomme den offentlige moralske bekymringen i EU for selens velferd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med andre ord kan EU etter dagens avgjørelse fortsette sitt selforbud hvis de gjør det absolutt, etter hva ABC Nyheter forstår.

Les også: Dyrevernere håper Norge taper mot EU i selfangstkamp

- Ulovlig diskriminering

I dette vanskelige juridiske farvannet slår panelet fast at EU bryter med WTOs generalavtale (GATT) fordi de gir et unntak for fangst utført på tradisjonelt vis av inuiter på Grønland.

Det utgjør en ulovlig forskjellsbehandling av selprodukter som stammer fra inuiter i Canada.

Videre mener WTO-panelet at EU bryter med Artikkel XX(a) i GATT-avtalen i og med at EU gir unntak for selprodukter etter visse former for fangst for å forvalte havets ressurser. Det innebærer diskriminering mellom innenlandske og utenlandske selprodukter.

For sel som finner og svensker slakter i Østersjøen, kan være tillatt, mens alt fra Norge er forbudt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I begge tilfeller av diskriminering sier panelet at EU ikke har klart å begrunne sitt sel-forbud godt nok med hensyn til beskyttelse av offentlig moral. De viser til innledningen av hele denne artikkelen, der det heter at begrensinger i handelen ikke må utformes så de rammer vilkårlig eller gir uberettiget forskjellsbehandling mellom land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Panelet mener også at EU ikke har klart å berettige sine handelsrestriksjoner ved å påvise som et åpenbart faktum at forbud mot selfangsten er berettiget ut fra GATT-avtalens Artikkel XX(b). Den tillater inngrep i frihandel dersom det er nødvendig for å beskytte menneskers, dyrs og planters helse.

Les også: EUs forbud mot selskinn støttes av EU-domstolen

Tar for seg av fiskebestandene

For Norge dreier selfangsten seg om langt mer enn de få utøverne. De voksende selbestanden gjør et kraftig innhogg i fiskebestandene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Selnæringa i seg sjøl er ikke det viktigste. Det viktigste nå er at bestanden av sjøpattedyrene får vokse uhindra og beskatte fiskeriressursene, sa Fiskarlagets daværende leder Reidar Nilsen til ABC Nyheter 27. juli 2012.

- Man lar selene spise opp maten verden trenger. Det er det som er alvoret, sa Nilsen.

Les også: Støre vil minne EU om hvor mye fisk selen spiser.

Les også: Norge har trøbbel med EU i nord

Les om EUs sel-forbud hos EU-kommisjonen

Les WTO-panelrapporten her

Artikkelen er oppdatert med Canadas og Norges uttalelser om å anke