– Friske mennesker bør ikke ta influensavaksine

– IKKE FOR FRISKE: De som år etter år tar influensavaksine selv om de ikke tilhører risikogruppene som anbefales vaksinering, kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste, ifølge norske forskere. Foto: NTB scanpix
– IKKE FOR FRISKE: De som år etter år tar influensavaksine selv om de ikke tilhører risikogruppene som anbefales vaksinering, kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste, ifølge norske forskere. Foto: NTB scanpix

Det å gå gjennom influensa kan redusere risikoen for alvorlig sykdom og død ved en fremtidig pandemi. Friske mennesker bør derfor ikke vaksinere seg, mener norske forskere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Folkehelseinstituttets anbefalinger for influensavaksine

Risikogrupper

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt. Hvis du er blant disse, anbefales vaksine mot sesonginfluensa. Helsegevinsten kan være stor.

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Andre grupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.

Kilde: Fhi.no

Får du tilbud om influensavaksine gjennom jobben hvert år bør du tenke deg om en gang til før du takker ja, det kan nemlig gjøre deg mer utsatt for alvorlig influensasykdom i fremtiden, ifølge tre norske forskere som står bak en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Vårt hovedbudskap er at det er en nytte av å bli smittet og syk fordi det bygger opp immuniteten mot fremtidige virus. De som vaksineres år etter år, blir mer utsatt for alvorlig sykdom og død ved en fremtidig pandemi, sier seniorforsker Svenn-Erik Mamelund ved Arbeidsforskningsinstituttet til ABC Nyheter.

– I tillegg mener vi at det ikke er kostnadseffektivt i det hele tatt. Hvis du var syk i fjor så går det kanskje 6-10 år, før du blir smittet på nytt. Det er bare 5-10 prosent som blir syke i løpet av sesongen, da er det bare en liten andel av personer ved en bedrift som er under risiko for å bli syk. Sånn sett så overvaksinerer man voldsomt hvis man tilbyr vaksinerer til alle ansatte i en bedrift, fortsetter han.

– Unge ble hardest rammet

Mamelund og forskerkollegene trekker blant annet fram beregninger som viser at på verdensbasis var 80 prosent av dem som døde som følge av svineinfluensapandemien, under 65 år.

– Under svineinfluensaen gikk de eldre nærmest helt klare, det skyldes ikke bare vaksinering, men en kombinasjon av vaksinering og at man hadde gått gjennom infeksjonen før. Det gir en annen type beskyttelse som du ikke får anledning til å få ved å vaksinere deg årlig, sier Mamelund.

Han forklarer at vaksinering gir en viss beskyttelse mot de sirkulerende antistoffene her og nå, som ligger i de ytre delene av viruset, men at man ved å gå gjennom sykdommen utvikler immunitet mot indre deler av viruset, som man ikke får ved vaksinering.

– Det er viktig å kikke seg bak skulderen og se på erfaringer fra tidligere pandemier, som spanskesyken (1918) og asiasyken (1957) og svineinfluensaen. Under disse så var det nettopp unge voksne som var mest utsatt, også de uten spesiell risiko. De eldre må ha hatt noe restimmunitet, kanskje skyldes det at de har gått gjennom infeksjonen, sier forskeren som selv har arbeidet mye med historiske data fra influensapandemier.

Les også: Smitteekspert ber influensasyke holde seg hjemme

– Helsepersonell blir selv en utsatt gruppe

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke vaksinering av friske voksne eller barn, men anbefaler vaksinering av eldre og av dem som befinner seg i visse risikogrupper (se boks til høyre). Denne anbefalingen er Mamelund og forskerkollegene Bjørn Haneberg og Sir Mjaaland, som begge er tilknyttet Folkehelseinstituttet, helt enige i.

Instituttet anbefaler i tillegg at helsepersonell, som selv er friske, men som er i jevnlig kontakt med pasienter, skal vaksinere seg. Dette stiller forskerne spørsmålstegn ved, fordi de mener årlig vaksinering vil gjøre helsepersonell mer utsatt i fremtiden. Samtidig mener de at effekten av denne vaksineringen ikke er godt dokumentert.

– Man har antatt at tidligere forskning har støttet at det blir mindre sykdom blant eldre ved at helsepersonell vaksinerer seg. Men nå har det kommet grundige studier som ikke viser noen overbevisende slik effekt.

– Tydeligvis er det ikke nok at helsepersonell vaksinere seg for å beskytte pasientene, og da faller det viktigste argumentet for å vaksinere denne gruppen friske mennesker bort, sier seniorforskeren.

– Kan man ved en ny alvorlig pandemi i fremtiden i verste fall risikere at helsepersonell er dårligere rustet og at mange blir så syke at de ikke kan ta seg av andre syke mennesker?

– Ja, hvis det virkelig kommer et virus som er mer alvorlig, og man frykter jo alltid det verste og håper alltid på det beste, så er det et poeng at den gruppen som skal ta seg av de syke, selv er mer utsatt for sykdommen, svarer han.

Les også: – Influensa under graviditet øker risikoen for autisme

– Må ha en debatt der ulempene kommer frem

Mamelund og kollegene mener ikke nødvendigvis at man skal endre anbefalingene i morgen, men etterlyser en debatt rundt nettopp dette:

– Dette er et innspill til en debatt som bør ta opp i seg både fordelene og ulempene ved å vaksinere, ulempene har ikke kommet frem så tydelig. Kanskje konkluderer man med at man må fortsette med å vaksinere helsepersonell, men da må de informeres om at det har ulemper, mener forskeren.

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg mener kronikken er interessant og at det kan være riktig at friske personer bør gjennomleve influensa for å bygge opp sin egen immunitet.

Hun etterlyser imidlertid mer forskning før man eventuelt vurderer å endre vaksinerådene for helsepersonell.

– Vi synes ikke argumentet nå er sterkt nok når det avveies mot gevinstene ved vaksinering av helsepersonell, skriver Stoltenberg i en kommentar til kronikken.