Meny

Vidar Helgesen møtte norske aktører i Brussel:

Vidar Helgesen lover å stå på - men ikke for landbruket

Vidar Helgesen møtte velvilje blant norske aktører i Brussel da han signaliserte regjeringens ønske om å trappe opp europaarbeidet. Landbruket, som har nedlagt sitt Brusselkontor, var ikke til stede. Foto: Thomas Vermes.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norges nye europaminister Vidar Helgesen ba norske aktører i Brussel om samarbeid for å fremme norske interesser overfor EU, da han møtte dem på sitt første besøk i Brussel.

BRUSSEL (ABC NYHETER): - Er det noe vi har behov for når vi skal fremme norske interesser i Europa, så er det en løpende dialog med dere.

Det sa europaminister Vidar Helgesen (H) tirsdag da han møtte det norske miljøet i Brussel.

Særlig mange fra næringslivet og diplomatiet var til stede i den fullsatte møtesalen i Norway House, den norske ambassaden et snaut steinkast fra EU-hovedkvarterene.

- Da statsministeren bestemte at ansvaret for norsk europapolitikk skulle legges til statsministerens kontor, var det et uttrykk for en sterkere politisk prioritering av vårt forhold til EU gjennom de 74 avtalene vi har med EU, Europapolitikk er innenrikspolitikk, sa Helgesen.

Lover EU tollettelser i kveld

Senere tirsdag skal Helgesen på sitt første møte i det halvårlige EØS-rådet, fellesorganet mellom EU og Norge, Island og Liechtenstein. På forhånd har det allerede vakt uro i Norge.

Fredag varslet europaministeren Stortingets europautvalg at han vil si fra om regjeringens politikk når det gjelder EUs 3. postdirektiv, som foregående regjering ikke ville godta, og om lettelser i oste- og kjøttollsatsene, som de rødgrønne skjerpet.

Les også: EU-president jubler for norske signaler

- Norsk interesse å gi EU lavere toll

Helgesen har slått fast at han og regjeringen vil stå hardere på for norske interesser overfor EU, enn det de rødgrønne har gjort.

Les: Vidar Helgesen: – Vil kjempe hardere for Norge i EU

- Mener regjeringen det er i Norges interesse å øke landbruksimporten fra EU?

- Vi anser det som norsk interesse å beholde et importvern. Men for forbrukerne og industrien er det en fordel å redusere tollsatsene på ost og kjøtt, sier europaminister Helgesen til ABC Nyheter.

- Ånd og bokstav

EØS-avtalen inneholder en egen artikkel 19 der partene har forpliktet seg til gjensidige tollettelser på landbruks-råvarer. Dette er særlig følsomt for norske bønder, som har reagert sterkt på signalene.

En protokoll 3 har tilsvarende bestemmelser for bearbeidede matvarer, og følges med argusøyne av næringsmiddelindustrien.

Begge avtalene forutsetter en balanse i fordelene for partene.

To avtaler - to strategier

Vidar Helgesen forteller at regjeringen har ulike holdninger til tollettelser under disse to avtalene:

- Vi ønsker å respektere både bokstav og ånd i Artikkel 19. Det er i Norges interesser generelt å vise lojalitet til avtalen ved å redusere tollsatsene og gå imot proteksjonisme, sier Helgesen.

Selv om denne avtalen dreier seg om råvarer, omfatter den blant annet ost også. Andre varer som omfatter næringsmiddelindustrien, dekkes altså av Protokoll 3.

- Vil regjeringen innføre tollettelser i Protokoll 3 også, Helgesen?

- Vi ser ikke noe behov for å åpne det spørsmålet, gjør europaministeren klart.

Kritisk for Orkla

Den siste uttalelsen vil trolig være skjønn musikk i ørene på konserndirektør Håkon Mageli i Orkla, som fulgte Vidar Helgesens redegjørelse i plenum.

- Det er positivt og på høy tid at det har kommet en europaminister. For Orklas del er EØS-avtalen svært viktig. Vi har virksomheter både i Norge og Norden. Da er både Artikkel 19 og protokoll 3 viktig, samt næringsmiddellovgivningen som sådan, sier Mageli til ABC Nyheter.

- Det er protokoll 3, som dreier seg om bearbeidede landbruksprodukter, som er viktig for oss. Et flertall av Orklas produkter i Norge er en del av denne avtalen. Problemet er at tollsatsene er basert på historiske råvarepriser fra 1993. Siden da har råvareprisen økt i Norge og sunket i EU. Dette har gitt mer ubalanse i avtalen. Det er blitt lettere å importere ferdigvarer og vanskeligere å eksportere, forklarer Mageli.

- Burde satt opp tollen

- Import- og eksportstatistikken bekrefter dette. 90 prosent av Orklas produkter i Norge har internasjonal konkurranse i Norge, legger han til.

- Hva kan da gjøres?

- Nye protokoll 3-forhandlinger bør ikke være på Norges agenda, sier Mageli - og ser altså ut til å få gehør.

- Vi tror det er urealistisk å be om økte tollsatser inn i Norge. Men teknisk sett, er det det som burde vært gjort, sier Orklas konserndirektør.

- Legger oss ikke flate

- Nasjonalt vil denne regjeringen ha andre holdninger enn opposisjonen, og det vil farge vår politikk overfor EU, understreket Vidar Helgesen på møtet.

- Politiske uenigheter i Norge vil slå ut på hvordan vi forholder oss til EU, sier Helgesen og viser til anklager om at regjeringen legger seg flate overfor EU spørsmål om å oppheve Postens monopol og lette EUs eksport av landbruksvarer til Norge.

- Allerede Bondevik II-regjeringen foreslo å åpne postmarkedet for konkurranse, før EUs 3. postdirektiv var kommet. Det var naturlig at den påfølgende regjering ut fra sin politikk trakk tilbake det. Like naturlig er det at denne ønsker liberalisering og forteller EU det, sier Helgesen.

- Men da å høre at jeg legger meg flat for Brussel fordi jeg på EØS-rådets møte vil fortelle EU vår politikk, er en fundamental misforståelse. Det dreier seg ikke om EU, men at vi vil åpne postmarkedet i Norge. Det kommer til å komme mange sånne saker hvor vi har andre politiske linjer enn opposisjonen. Og da kommer vi ikke til å nøle med å ta EU-prosesser som er i pakt med vår politikk, sier han.

Les også: – Vidar Helgesen legger seg flat for sine venner i EU!

- Unntatt offentlighet

- EU er til stede på alle samfunnsområder i Norge. Vi preges av lovgivningen her fra byen. Ordføreren i Skedsmo sa til meg at 70 prosent av sakene de hadde oppe, er initiert fra EU, fortalte Helgesen.

- Men vi har ikke den samme løpende diskusjonen om Europa i det daglige. Men det er klart at mye av prosessen er unntatt offentlighet. Likevel må vi være så åpne som mulige og være tidligere ute i prosessene. Vi vil samarbeide med norske aktører som har interesser på området, slår Vidar Helgesen fast.

Vil avgi litt suverenitet

Helgesen varsler at han i dag også vil si fra at Norge slutter seg til EUs pediatridirektiv, som dreier seg om kontroll med legemiddelindustrien. Det innebærer at Norge overfører rett til å bøtelegge aktører som bryter regelverket, til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

- Vi ser på dette som et meget godt tiltak og ser ikke den begrensede oppgivelse av suverenitet som alvorlig, sa Helgesen til forsamlingen.

- Signaliserer regjeringen med dette en annen holdning til avgivelse av suverenitet? ville lederen av Brusselkontoret, Europabevegelsens forhenværende leder, Paal Frisvold.

- Det ligger ikke noen ny og kreativ tolkning av Grunnloven fra vår side. Men når du på et saksområde med norske interesser, der du ikke støter an mot Grunnlovens paragraf § 93 om suverenitetsavståelse på et avgrenset område, vil vi gå inn for det.

- I områder med større og viktigere suverenitetsavståelse må vi finne fram til løsninger i samarbeid med EU, sier Vidar Helgesen.

Les også: Europaminister Vidar Helgesen uten syn på grunnlovsparagraf

Den nye norske regjeringens positive holdning til EUs interesser er allerede registrert i media her i Brussel.

Les også i Nationen: Nortura: - Tollreversering vil vere til stor skade for norsk storfeproduksjon

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus