Meny

Vidar Helgesen om å avgi suverenitet til EU:

Europaminister Vidar Helgesen uten syn på grunnlovsparagraf

Får ikke grunnlovsstøtte fra europaminister Vidar Helgesen: Jus-ekspert Eirik Holmøyvik. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens §93, dokumenterer forsker Eirik Holmøyvik. Europaminister Vidar Helgesen (H)ønsker ingen endring.
Dette sier Grunnloven:

Her er de aktuelle paragrafene:

§ 93.

       For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.

       Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge.

§ 26.

       Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde Krig til Landets Forsvar og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og modtage Gesandter.

       Traktater angaaende Sager af særlig Vigtighed og i alle Tilfælde Traktater hvis Iværksættelse efter Konstitutionen nødvendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning, blive først bindende, naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil.

§ 112.

       Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

       En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Mannen som skal lede regjeringens europapolitikk, statsråd Vidar Helgesen (H), har ikke noe syn i spørsmålet om Stortinget skal følge Grunnloven eller ikke nå regjeringen foreslår å avgi mer suverenitet til EU - gjennom de mange EØS-sakene som strømmer på.

Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU - uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.

Det var budskapet fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i ABC nyheter 16. mai.

Les: Justisdepartementets politiske ledelse bekrefter at det er tilfellet

Vidar Helgesen: – Ikke noe problem

- Jeg ser ikke avståelse av suverenitet på et begrenset område som problemet.

Det sier europaminister Vidar Helgesen til ABC Nyheter på spørsmål om han vil anbefale at Stortinget heretter følger §93 i Grunnloven når det innenfor EØS-avtalen vedtar å overgi myndighet til EU.

Saken er at Stortinget ifølge §93 kan overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, på et «saklig avgrenset område». Men da skal det vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig flertall, ofte uten debatt, dokumenterer Holmøyvik.

Les også: Eivind Smith refser Stortinget for slapp holdning til Grunnloven

For eksempel brukte Stortinget bare fire minutter en desember-ettermiddag i 2012 på å overføre straffende og dømmende makt til myndigheter utenfor Norge. Det gjaldt i spørsmålet om luftfartsmyndigheten EASA. Dette skjedde enstemmig uten debatt, og ikke etter Grunnlovens §93.

Les også: Advarte Støre mot å gi EU lillefingeren 

Syns finanstilsyn er viktigere

- Mener du at Stortinget i avgrensede saker skal fortsette å avgi suverenitet med simpelt flertall, eller behandle etter §93?

- Viktigere spørsmål er når vi noen ganger støter an mot Grunnloven, slik som spørsmålet om norsk deltakelse i EUs overnasjonale finanstilsyn. Da må vi i dialog med EU om tilpasning.

- Vil din regjering kunne legge Norge under EUs overnasjonale finanstilsyn?

- Vi er veldig opptatt av å være med i arrangementer, arkitektur, hvor det er viktig for oss ikke være frakoblet. Enda viktigere for oss er det å stå for norske Grunnloven, svarer Helgesen.

- Vi må finne løsninger med EU for tilpasninger som er forenlige med Grunnloven. Her er det ingen forskjellig linje fra forrige regjering, sier Helgesen.

Les: Nytt EU-organ kan få overnasjonal makt i Norge.

Ja og nei til Grunnloven

Ser ikke problem ved å avgi litt og litt suverenitet: Europaminister Vidar Helgesen. Foto: Thomas Vermes.Ser ikke problem ved å avgi litt og litt suverenitet: Europaminister Vidar Helgesen. Foto: Thomas Vermes.

- Men mener du at Stortinget bør fortsette sin praksis med ikke å vedta avståelse av suverenitet på mer avgrensede områder, uten å ta hensyn til §93?

- Så lenge det dreier seg om mindre avståelser innenfor rammen av det konstitusjonelle, ser jeg ingen problemer, slår Vidar Helgesen fast.

- Det konstitusjonelle tilsier jo at Stortinget ikke kan behandle den minste avståelse av suverenitet uten å følge kravene i Grunnlovens §93?

- Det må Stortinget selv vurdere fra sak til sak, svarer Helgesen, som ikke ønsker å ta standpunkt i det spørsmålet.

Kristelig Folkeparti ba i vår Stortingets presidentskap å vurdere Stortingets håndtering av §93 i Grunnloven.

Les også: Nå får han grunnlovstrøbbel.

– Bit for bit

- Det er riktig at vi må skille mellom store og små suverenitetsavståelser. Men summen av alle sakene, som tas bit for bit, blor stor. Det syns jeg statsråden bør ha et mer aktivt forhold til, kommenterer leder i organisasjonen Nei til EU, Heming Olaussen.

- Jo før regjeringen tar et klart standpunkt til å følge Grunnloven, dess bedre. For konfliktsakene står i kø framover. Det som vanligvis skjer, er at regjeringen legger løpet som Stortinget så følger, sier Olaussen.

- Vidar Helgesen har sagt at han ønsker mer debatt og åpenhet. Holmøyviks utspill er en debatt som er reist. Og da bør Helgesen snarest skaffe seg et standpunkt og komme på banen, sier Heming Olaussen.

Les også: Vidar Helgesen: – Vil kjempe hardere for Norge i EU

 


Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus