Meny

De borgerlige er enige om budsjettet

Frps Harald T. Nesvik og Venstres Trine Skei Grande under budsjettforhandlingene på Stortinget torsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om neste års statsbudsjett. Bistand, jernbane og grønne skatter er viktige stikkord.
Fakta

*Nærmere 2,3 milliarder kroner blitt flyttet på i løpet av forhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre.

Hovedendringene:

*540 millioner vris til ulike jernbanetiltak. 250 millioner av dette tas fra tunnelvedlikehold på vei.

*Kontantstøtten for ettåringer øker med en tusenlapp til 6.000 kroner i måneden. Beregnet kostnad: 199 millioner kroner. Regjeringen beregner en innsparing på 344 millioner kroner ved at økt kontantstøtte fører til færre barn i barnehagen.

*Skatteklasse 2 gjeninnføres delvis med en lavere fradragssats på 72.000 kroner

*Det foreslåtte kuttet i CO2-kompensasjonsordningen for industrien droppes. Beregnet kostnad 123 millioner kroner.

*Bistanden økes til 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNP). Beregnet kostnad 281,5 millioner kroner.

*I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren varsler regjeringen at den vil vurdere lavere barnehagepris for familier med dårlig råd. Det innebærer trolig høyere makspris for andre barn.

*Det foreslåtte kuttet i pressestøtten droppes. Beregnet kostnad: 26,5 millioner kroner, men regjeringen varsler at den vil vurdere å innføre et tak på støtten.

Fredag formiddag var det interne møter i partigruppene til regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ifølge TV 2 er det bare formaliteter som gjenstår etter at finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) ga sine partiers forhandlere de nødvendige fullmakter.

De fire partienes parlamentariske ledere skal møtes klokken 10, til det som etter alt å dømme blir et kort møte – det siste i en lang rekke fra forhandlingene tok til mandag morgen.

Umiddelbart etter møtet er det ventet at budsjettavtalen blir presentert for presse og allmennhet.

Her er reaksjonene: – Fra bra til enda bedre budsjett

Mer til jernbanen

Etter det NTB erfarer er det enighet om å bruke 750 millioner kroner mer på jernbanen enn det de rødgrønne la opp til. Sammenlignet med regjeringens tilleggsproposisjon øker pengebruken med 650 millioner kroner.

Det aller meste skal gå til økt vedlikehold, og hensikten er å få opp regulariteten innen norsk jernbane.

Regjeringspartiene skal også ha gått med på å sette av inntil en milliard kroner i et grønt skatteskifte. Økning av fyringsoljeavgiften er ett element i denne pakken, som skal bidra til å gjøre forurensing og klimaskadelig forbruk dyrere.

Etter det NTB forstår blir det også satt av penger til en styrking av CO2-kompensasjonsordningen for konkurranseutsatt industri, men detaljene er foreløpig ikke kjent. Den nye regjeringen halverte summen som var satt av til dette, sammenlignet med hva som lå inne i det opprinnelige budsjettforslaget fra den rødgrønne regjeringen.

Fra før har det kommet fram at bruken av bistandsmidler igjen skal tilsvare 1 prosent av bruttonasjonalindeksen, og at skatteklasse 2 beholdes, selv om ordningen ikke blir like god som den historisk har vært.

Les også: Budsjett-Jensen kjefter på Stoltenberg-regjeringen

Flytting

Flere medier meldte torsdag at Venstre og KrF har klart å flytte på rundt 2,2 milliarder kroner i budsjettet som Høyre og Frp arvet fra de rødgrønne. Utgangspunktet for de to sentrumspartiene skal ha vært å flytte på 4 milliarder hver, selv om enkelte poster var sammenfallende. Det opprinnelige tilbudet fra regjeringspartiene var flytting av 700 millioner kroner, melder TV 2.

Regjeringspartiene foreslo forrige fredag omdisponeringer av 5 milliarder kroner og en økning i bruken av oljepenger på straks over 4 milliarder kroner, selv om andelen ble holdt uendret på 2,9 prosent. Samlet har statsbudsjettet en ramme på godt over 1.000 milliarder kroner.

Torsdag ble budsjettforhandlingene flyttet fra partienes finanspolitiske talsmenn til parlamentarisk leder-nivå, noe som så å si alltid skjer når landet styres av en mindretallsregjering.

Det overordnede spørsmålet har hele tiden vært å finne inndekning for kravene fra KrF og Venstre, uten å gå ut over den totale budsjettrammen.

Øker kontantstøtten

Det er imidlertid klart at regjeringen øker kontantstøtten for ettåringer fra 5.000 til 6.000 kroner i måneden etter forhandlingene med KrF og Venstre.

Økningen er beregnet å koste 199 millioner kroner til neste år.

Samtidig økes engangsstønaden med 1.000 kroner fra dagens 35.263 kroner for mødre som ikke har tjent opp retten til foreldrepenger. Økningen er beregnet å koste 10 millioner kroner neste år.

Gjeninnfører delvis skatteklasse 2

Skatteklassen gjeninnføres også, men med lavere fradragssats på 72.000 kroner. Ordningen fører til en påplussing på 260,5 millioner kroner på neste års statsbudsjett.

Tidligere ble personfradraget doblet til den som fikk skatteklasse 2, for 2014 ville det bety 97.600 kroner i personfradrag, ifølge VG.

Regjeringen videreførte i sin tilleggsproposisjon opprinnelig forslaget fra den rødgrønne regjeringen om å fjerne skatteklasse 2, noe som ville gitt 141.000 ektepar 13.000 kroner i skattesmell fra neste år. I dag kan ektepar skattlegges under ett i skatteklasse 2 dersom dette samlet gir dem lavere skatt enn i klasse 1.

Begrunnelsen for å fjerne ordningen, som ikke gjelder for samboere, er at de svekker insentivene for ektefelle som er hjemme, å ta lønnet arbeid fordi inntektsskatten blir forholdsvis høy.

Verbalforslag

Ifølge TV 2 har det også kommet såkalte verbalforslag på bordet underveis, forslag som ikke nødvendigvis kan tallfestes i en budsjettproposisjon. Disse punktene, som ofte er prinsipielle i sin karakter og legger klare politiske føringer, skal ha stått sentralt i forhandlingene.

Selv om stortingsflertallet nå har samlet seg om en budsjettavtale, skal statsbudsjettet gjennom komitébehandling på ordinær måte, slik at opposisjonen kan skrive merknader og kanskje flytte noen kroner den også.

Finanskomiteen skal avgi sin innstilling innen 20. november. Deretter er det de øvrige stortingskomiteenes tur til å omdisponere innenfor sin gitte ramme, før budsjettbehandlingen avsluttes i stortingssalen senest 15. desember. Datoen faller i år på en søndag, så den reelle fristen er smått ulykksalige fredag 13.
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus