Høyt sykefravær blant NAV-ansatte

HØYT FRAVÆR BLANT NAV-ANSATTE: Under tilsyn hos NAV i 2009 trakk Arbeidstilsynet blant annet frem stort arbeidspress og manglende mestring som problemområder. Til dels er dette fremdeles problematisk, ifølge hovedverneombud Stein Bjarne Larsen i NAV. Foto: Andreas H. Lunde / ABC Nyheter
HØYT FRAVÆR BLANT NAV-ANSATTE: Under tilsyn hos NAV i 2009 trakk Arbeidstilsynet blant annet frem stort arbeidspress og manglende mestring som problemområder. Til dels er dette fremdeles problematisk, ifølge hovedverneombud Stein Bjarne Larsen i NAV. Foto: Andreas H. Lunde / ABC Nyheter

De fem siste årene har gjennomsnittlig sykefravær for alle statlig ansatte i NAV ligget over snittet i Norge generelt. Hovedverneombudet for de 14.000 ansatte er bekymret.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som blant annet skal bekjempe høyt sykefravær i Norge, har høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet, viser en gjennomgang ABC Nyheter har gjort.

Etatens sykefraværsstatistikk fra 2007 til og med september 2013 viser blant annet:

  • De fem siste årene har gjennomsnittlig sykefravær for de 14.000 statlig ansatte i NAV ligget over gjennomsnittlig sykefravær i Norge generelt.
  • I 2012 og 2013 har hver tiende ansatt ved NAV Kontaktsenter vært sykemeldt til enhver tid.
  • De fire siste årene har hver tiende statlig ansatt i NAV i Finnmark vært sykemeldt til enhver tid.
  • Så langt i år er sykefraværet for etaten som helhet 7,5 prosent.

– De fire siste årene har sykefraværet holdt seg stabilt, men stabilt høyt. Vi erkjenner at fraværet er altfor høyt, sier organisasjonsdirektør i NAV, Inger-Johanne Stokke, til ABC Nyheter.

– Bekymringsfullt

Hovedverneombud i NAV, Stein Bjarne Larsen, er bekymret for det høye sykefraværet blant de 14.000 ansatte som han representerer. Foto: PrivatHovedverneombud i NAV, Stein Bjarne Larsen, er bekymret for det høye sykefraværet blant de 14.000 ansatte som han representerer. Foto: Privat

Stein Bjarne Larsen er hovedverneombud i NAV og representerer de 14.000 statlig ansatte. Han mener det er et tankekors at den etaten som skal håndtere fravær, har så høyt fravær selv.

– Jeg opplever det som en bekymringsfull situasjon, sier Larsen til ABC Nyheter.

- Tar NAV godt nok vare på sine egne ansatte?

– Jeg vet ikke om jeg kan svare generelt på det. Det er hovedbildet, men vi har helt klart lokale utfordringer.

– Men jeg opplever også at ledelsen tar dette på alvor, sier Larsen.

Hovedverneombudet forteller at etaten nylig har gjennomført en ressurskartlegging for å se om NAV-kontorene har nok ressurser til å håndtere oppfølgingen.

– Resultatene av den er ikke offentlig enda, men mye tyder på at det er for krevende å jobbe med oppfølging på NAV-kontorer - at det er for knapt med ressurser på mellomstore og store NAV-kontorer, sier han.

Les også: NAV-direktør: – Gå på jobb selv om du er trøtt og slapp

– Manglende mestring, trusler og utrygghet

ABC Nyheters gjennomgang viser at sykefraværet i NAV nådde en topp i 2009, med et gjennomsnitt på 8,6 prosent for hele etaten. Dette forklares delvis med høyt fravær på grunn av svineinfluensa. Landsgjennomsnittet var 7,5 prosent dette året. Tabellen nederst i artikkelen viser at NAV har ligget høyere enn snittet også i årene etter 2009.

– I 2009 hadde NAV Arbeidstilsynet på besøk. Det ble satt i gang arbeid etter det, men vi har vel fortsatt ikke funnet nøkkelen til hvorfor vi har så høyt sykefravær, sier hovedverneombudet.

Etter sitt tilsyn i 2009 trakk Arbeidstilsynet blant annet frem stort arbeidspress, manglende mestring og utilstrekkelig medvirkning som problemområder i NAV, som etaten ble pålagt å gjøre noe med.

Til dels sliter NAV med dette fortsatt, ifølge hovedverneombudet.

– Nav er så forskjellig, så det er vanskelig å si noe generelt, men jeg tror nok i enkelte NAV-enheter at det høye fraværet kan forklares med stort arbeidspress og manglende mestring. Mange medarbeidere i NAV opplever stadig utskjelling og trusler fra brukere, så utrygghet kan også være en forklaring, sier Larsen.

Også i 2012 kom Arbeidstilsynet på besøk hos NAV, da ble dette med de ansattes sikkerhet et tema. Tilsynet resulterte i et overordnet pålegg om at etaten systematisk må dokumentere sitt arbeid med HMS (helse, miljø og sikkerhet).

– Vi er i kontakt med Arbeidstilsynet og har svart opp påleggene våre. Ett er lukket og ett er besvart, men vi venter på tilbakemelding fra Arbeidstilsynet, sier Inger-Johanne Stokke.

– Arbeidstilsynet etterlyste at vi skal risikovurdere store aktiviteter som vi setter i gang. Når det gjelder vold og trusler har vi et større arbeid på gang med å se på sikkerhetsituasjonen på NAV-kontorene. Vi holder på å kartlegge trusselbildet, og vurderer tiltak for å gjøre det tryggere for medarbeiderne ute, fortsetter hun.

Les også: Bedrifter får tusener i bot for å sende skjema til feil NAV-kontor

– Ikke unormalt

Særlig ved NAVs kontaktsenter har det vært veldig høyt fravær de siste to årene, rundt 11 prosent i 2012 og 2013. Kontaktsentrene tar imot telefoner og e-post fra brukerne. De ansatte her driver ikke saksbehandling, men svarer på spørsmål om regelverk, saksbehandlingstider og utbetalingsdatoer.

NAV-direktøren mener det ikke er unormalt med høyt sykefravær knyttet til denne typen virksomhet.

– Vi har høy grad av fokus på det høye sykefraværet i kontaktsentrene. Vi må nok se dette i sammenheng med den type virksomhet de bedriver, hvis vi sammenligner med tilsvarende enheter i andre virksomheter, så har kundesenter et noe høyere fravær, sier Inger-Johanne Stokke.

– Jeg liker ikke den forklaringen eller utviklingen som er i kontaktsenterlinja, kommenterer hovedverneombud Larsen, som bekrefter at det jobbes med arbeidsmiljø og forebyggende tiltak på dette området.

Les også: Norge sparer 5 milliarder på lavere sykefravær

– Bildet er sammensatt

Stokke synes det er vanskelig å svare på hvorfor etaten som helhet, sliter med så høyt sykefravær.

Organisasjonsdirektør Inger-Johanne Stokke i NAV. Foto: nyebilder.noOrganisasjonsdirektør Inger-Johanne Stokke i NAV. Foto: nyebilder.no

– Det er vanskelig for oss å peke på klare årsakssammenhenger. Bildet er sammensatt og det har vært slik de siste årene. NAV er en stor virksomhet. Sykefraværet varierer en god del mellom ulike enheter. Vi driver med alt fra direktoratsarbeid, der sykefraværet er lavt, til de som jobber i front mot brukere, som er mye tøffere arbeid.

Hun forteller at NAV, som selvfølgelig er en IA-bedrift, jobber intenst med å få ned sykefraværet:

– I 2012 startet vi et sykefravær- og nærværsprosjekt på etatsnivå. Målet er å redusere fraværet vårt. Stikkord her er tett og tidlig oppfølging av sykemeldte. Vi skal ha lik praksis og oppfølging i sykefraværsarbeidet.

– Har dere noe måltall for sykefraværet?

– Vi har et måltall for etaten på 6,7 prosent sykefravær. Det er et årlig mål. Det er fortsatt en vei å gå. Vi jobber veldig seriøst med dette, blant annet gjennom nærværsprosjektet, oppfølging av sykmeldte og arbeidet med sikkerhet.

– Vi har grunn til å tro at bevisstheten omkring dette har blitt høyere i etaten, sier organisasjonsdirektør Inger-Johanne Stokke i NAV til ABC Nyheter.

Sykefravær 2007-2013:

I 2006 ble tidligere Aetat og Trygdeetaten slått sammen til Arbeids- og velferdsetaten, med NAV som nytt merkevarenavn. 2007 var første året de to tidligere etatene fikk felles personalsystemer, Arbeids- og velferdsetaten har derfor bare statistikk for sykefraværet tilbake til 2007. De 5000 ansatte i den kommunale delen av NAV inngår ikke i denne statistikken, de de rapporterer sykefravær til de enkelte kommunene.

Landsgjennomsnitt (SSB)

Statlig ansatte i NAV

2007
6,8
20087,17,4
20097,58,6
20106,87,9
20116,78,0
20126,57,8
20136,6 (1. og 2. kvartal)
7,5 (tom. september)

(*Sammenlignbart tall ikke tilgjengelig)

Personvernpolicy