Blir ny toppsjef i direktorat som slaktet det politi-Norge hun ledet

Ingelin Killengreen får direktørjobb

Ingelin Killengreen får direktørjobb
Ingelin Killengreen får direktørjobb

Omstridte Ingelin Killengreen begynner 1. desember som ny toppsjef i Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Nettopp Difi slaktet nylig Politidirektoratet - som Killengreen var toppsjef for i 11 år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– POD mislyktes med å lede politi-Norge, slo Difi den gang fast.

Nå skal altså Killengreen foreta en gjennomgang av Difi knyttet til fremtidig organisering og behov for endringer, skriver Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i en pressemelding.

ABC Nyheter skrev mandag at Killengreen ble overflødig etter sammenslåing av to departementer. Killengreen sa hun gledet seg veldig til å begynne i ny jobb - men ville ikke avsløre om det var i offentlig eller privat sektor.

Men hun blir altså toppsjef i et direktorat som brutalt slaktet arven hun etterlot seg da hun forlot Politidirektoratet i februar 2011 etter 11 år i sjefstolen.

Ifølge ansatte gjengitt i Politiforum, skal hun der ha skapt en fryktkultur.

Reaksjon: Paul Chaffey forsvarer ansettelsen av Killengreen som ny Difi-sjef

Krass kritikk

I mars i år la Difi frem rapporten, som ifølge tidligere direktør Hans Christian Holte undersøkte om Politidirektoratet (POD) har lykkes med å få til en mer hensiktsmessig arbeidsfordeling innad i politiet.

Hovedkonklusjonen var 12 år etter opprettelsen krystallklar:

– De forventningene som har blitt stilt til Politidirektoratet har ikke blitt oppfylt gjennom denne perioden, sa Holte, og viste i sin presentasjon til en undersøkelse blant kilder i politiet, der bare én av de spurte mente at POD har oppfylt sine mål.

– Politidirektoratet har vært for lite aktive, og de fyller i liten grad rollen som leder og utvikler av politiet.

Her er hele difi-rapporten

Sanner er glad

Men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener Ingelin Killengreen er riktig person til å fylle sjefsstolen i direktoratet:

– Difi ble etablert i 2008 og har snart lagt sitt sjette driftsår bak seg. Difi har viktige oppgaver når det gjelder ledelse, organisering, målrettet bruk av IKT, forvaltningsutvikling og anskaffelser i offentlig sektor. Regjeringen vil forenkle og modernisere offentlig sektor slik at fellesskapets ressurser brukes mest mulig effektivt. I dette arbeidet ønsker vi også i større grad å se statlig og kommunal sektor i sammenheng. For å følge opp dette og for å styrke gjennomføringskraften, må vi også sikre at de oppgavene som Difi har, blir fulgt opp og ivaretatt på best mulig måte. Vi må sikre at oppgavene som Difi har ansvar for, er optimalt organisert og at vi har riktig kompetanse på riktig sted. Regjeringen mener det er riktig å foreta en gjennomgang av Difi med tanke på fremtidig organisering, kompetansebehov og om det er behov for endringer, sier han i pressemeldingen der det understrekes:

– Jeg er glad for at en så erfaren leder som Ingelin Killengreen har sagt seg villig til å lede Difi gjennom dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sylskarp Sandberg

Etter 22. juliterroren mente mange Killengreen burde holdes ansvarlig å gå av, fordi norsk politi hadde sviktet så fatalt.

Også i høringene i Stortingets kontroll- og konsitusjonskomité - ledet av Fremskrittspartiets Anders Anundsen, som nå er justisminister i solberg-regjeringen - fikk Killengreen kraftig kritikk.

Anundsens partikollega, daværende leder i justiskomiteen Per Sandberg, var sylskarp:

– Killengreen klarte ikke gjennom elleve år å bygge opp politiet. Og det sier litt når Regjeringen i fjor svarer med å ansette henne, som ikke har klart å bygge opp politiet, som en av lederne for Norges sikkerhet, sa Sandberg til VG, mens daværende statsråd Rigmor Aaserud (Ap) uttrykte full tillit til sin departementsråd.

Ubesatt

Stillingen som Difi-direktør har stått ledig siden Hans Christian Holte tiltrådte som Skattedirektør i sommer - for øvrig etter at skattedirektøren begynte i POD, der han skal jobbe med å innføre endringene i norsk politi beskrevet i Politianalysen.

Stillingen har vært utlyst og arbeidet med å tilsette ny direktør legges på is.

– Jeg kjenner Difi godt og vet at Difi har svært mange dyktige medarbeidere med en kompetanse som er etterspurt. Jeg har gjennom hele mitt yrkesliv arbeidet med spørsmål knyttet til ledelse, forvaltningspolitikk og ikke minst betydningen av gode og effektive IKT-løsninger. Denne jobben i Difi er derfor en veldig spennende mulighet som jeg ser fram til å ta fatt på, sier Ingelin Killengreen.

Begynner 1. desember

Killengreen vil starte i Difi 1. desember og vil før det avslutte arbeidet i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som fra nyttår vil være en del av det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I tillegg er oppgaver fra FAD flyttet over til Næringsdepartementet, Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, skriver FAD i en pressemelding.

Killengreen fyller 67 år i november 2014, og går da trolig av med pensjon.

Personvernpolicy