NSBs suksess bekymrer togsjefen

DÅRLIG PLASS: NSB har kjøpt flere nye togsett, men har snart ikke plass til alle passasjerene. Foto: NTB scanpix
DÅRLIG PLASS: NSB har kjøpt flere nye togsett, men har snart ikke plass til alle passasjerene. Foto: NTB scanpix

Nå er det så mange her i landet som tar toget at det bekymrer NSB-sjefen. – Vi har nesten gjort det for godt. Det blir veldig trangt på togene, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I årets første måneder fraktet NSB 40 millioner passasjerer. Det er 3,1 millioner flere passasjerer enn i samme periode i fjor, noe som er en økning på 8,4 prosent.

– Ingen i NSB kan huske en tilsvarende økning i passasjertallet, sier konsernsjefen.

Han mener forklaringen på den kraftige økningen er omleggingen av ruteplanen NSB gjennomførte før jul i fjor, samt at det er satt inn nye tog som gir mer kapasitet. Veksten har vært særlig stor i Oslo-området. Lokaltogene her har hatt en økning i passasjertallet på 9,2 prosent de første åtte månedene i år.

Les også: NSB: Finn alternativ transport til Drammenbanen

Utfordring

NSB-sjefen sier at han tror veksten i passasjertallet kommer til å fortsette å øke, om enn ikke så kraftig som de åtte første månedene i år.

– Klarer vi ikke å få i stand jernbanen og gjøre de nødvendige forbedringene, blir dette vanskelig. Vedlikeholdsetterslepet må ikke øke. Det må satses på vedlikehold av jernbanen slik at vi kan få bedre punktlighet og kundene får det bedre, sier Isaksen.

NSB har bestilt 66 nye tog. 42 av dem er levert. Nå er ytterligere fire bestilt, opplyser konsernsjefen. Men det hjelper ikke bare med nye tog.

– Vi må ha lange nok perronger, vi må ha steder å snu og parkere, og togene må få nok strøm. Her har vi en stor utfordring. Jernbaneverket sier at med den nåværende bevilgningen og det forslaget som ligger i statsbudsjettet den avgående regjeringen leverte, blir det flere feil på infrastrukturen. Det betyr dårligere punktlighet og flere innstillinger. Det er veldig beklagelig for våre kunder, sier Isaksen.

Punktligheten har til nå i år ligget på under 90 prosent.

– Vi er for dårlig på punktlighet, slår konsernsjefen fast og viser til at andre togselskap har en punktlighet på over 99 prosent.

Les også: Løvfall og solslyng stoppet togene

Vil levere bedre

Isaksen ønsker velkommen signalene fra den nye regjeringen om at den vil gå gjennom hele organiseringen av Jernbaneverket og NSB.

– Jeg tror det er klokt med en slik gjennomgang for å se om det er mulig å fordele ansvar og myndighet på en slik måte at dette blir mer rettet mot kundenes behov og vi får levert det vi skal, sier Isaksen.

Han håper den nye regjeringen raskt kommer til å bruke mer penger på vedlikehold av skinnegang og infrastruktur slik at det ikke blir mer feil.

– Vi ser at det er for mange feil. Passasjerene får et for dårlig tilbud. Vi vil gjerne levere bedre, sier Isaksen.

Tall konsernsjefen la fram mandag, viser at NSB de første åtte månedene i år fikk et driftsresultat på 704 millioner kroner, mot 1.030 millioner kroner i fjor. Isaksen forklarer nedgangen blant annet med at NSB i fjor gjennomførte et stort eiendomssalg i Bjørvika. Det er også pressede marginer på buss og mindre frakt av gods med jernbane. (©NTB)

Personvernpolicy