- Ingen alvorlige bivirkninger av HPV-vaksinen

FÅ BIVIRKNINGER: HPV-vaksinen som skal beskytte mot livmorhalskreft, var omstridt før den ble innført. Svensk/dansk forsking viser nå at det er liten fare for alvorlige bivirkninger av vaksinen. Foto: Colourbox.com
FÅ BIVIRKNINGER: HPV-vaksinen som skal beskytte mot livmorhalskreft, var omstridt før den ble innført. Svensk/dansk forsking viser nå at det er liten fare for alvorlige bivirkninger av vaksinen. Foto: Colourbox.com

Data fra rundt 300.000 svenske og danske jenter som har blitt vaksinert, viser at HPV-vaksinen ikke gir risiko for alvorlige bivirkninger. I Norge er det registrert et lite antall mistenkte alvorlige bivirkninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Humant papillomavirus (HPV) er en gruppe vanlige, seksuelt overførbare virus. HPV kan forårsake livmorhalskreft.

I 2009 ble en HPV-vaksine innført i i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Vaksinen beskytter mot de typene av HPV som er årsak de fleste tilfeller av livmorhalskreft og tilbys jenter på 7. klassetrinnet.

Forskere ved Karolinska Institutet i Sverige og Statens Serum Institut i Danmark som har sett på helseregistrene til over 300.000 jenter som har fått HPV-vaksine og sammenlignet med rundt 700.000 ikke-vaksinerte jenter, skriver Forskning.no.

Jentene som deltok i undersøkelsen var mellom 10 og 18 år gamle. HPV-vaksinen gis i tre doser i løpet av seks måneder. De ble fulgt opp i helseregistrene fra sykehus og spesialisthelsetjenesten i 180 dager etter hver vaksinering.

– Vi kan ikke se noe som tyder på at HPV-vaksinen medfører risiko for alvorlige bivirkninger, sier forklarer Lisen Arnheim-Dahlström ved Institutt for medisinsk epidemiologi og biostatistikk ved Karolinska Institutet (KI) til Forskning.no.

Den svensk/danske undersøkelsen, som er publisert i British Medical Journal, har tatt sikte på å avdekke eventuelle alvorlige bivirkninger av HPV-vaksinen, og kan ikke si noe om mindre alvorlige bivirkninger.

– Det vi har valgt å prioritere er alvorlige diagnoser som er noenlunde lette å definere, men vi har ikke funnet at disse sykdommene forekommer i høyere utstrekning i den vaksinerte gruppen enn i den uvaksinerte, sier forskeren til Forskning.no.

Les også: Flere unge kvinner får livmorhalskreft

431 bivirkningsmeldinger i Norge

Siden 2009 har rundt 90.000 norske jenter fått HPV-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

I forbindelse med at HPV-vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet, ble det opprettet et oppfølgingsprogram for å følge opp effekt og bivirkninger av vaksinen.

Tall fra Statens legemiddelverk viser at det så langt i vaksinasjonsprogrammet er meldt inn 431 bivirkningsmeldinger knyttet til Gardasil, som er navnet på den HPV-vaksinen som brukes i Norge. Frem til august i år var det meldt om til sammen 25 mistenkte alvorlige bivirkninger.

De 25 alvorlige bivirkningene som er rapportert ved bruk av Gardasil, er hovedsakelig tilfeller der jentene ble lagt inn på sykehus på grunn av sine reaksjoner (besvimelse, kramper eller allergi). Man kan ikke utelukke at det er vaksinen som har gitt de alvorlige reaksjonene, men det er samtidig vanskelig å slå fast sikkert om det er det, ifølge bivirkningsrapporten.

Les også: HPV-vaksinen trygg ifølge flere rapporter

Kartlegger effekten i Norge

Lisen Arnheim-Dahlström ved Karolinska Institutet viser til kliniske studier som viser at vaksinen er 93 prosent effektiv for de jentene som får den i alderen 10 til 13, mens den i aldersgruppen opp til 18 år har en effekt på rundt 70 prosent. Hun forklarer at vaksinen er mest effektiv når den gis før jentene har hatt sin seksuelle debut.

I Norge følger Folkehelseinstituttet i samarbeid med Kreftregisteret og Ahus opp effekten av vaksinen. I første omgang vil effekten være synlig på forekomsten av HPV blant jenter. En eventuell effekt på forekomsten av livmorhalskreft vil først være synlig om mange år.

Så langt har oppfølgingsprogrammet kartlagt forekomsten av HPV hos unge kvinner som ikke har fått tilbud om vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Neste år vil man kartlegge forekomsten i det første kullet av jenter som har fått tilbud om vaksinen, for så å sammenligne med de uvaksinerte kullene, ifølge Folkehelseinstituttets nettsider.

Les også: Vurderer innkalling til underlivssjekk

Omstridt før innføring

Massevaksinasjon av unge jenter med HPV-vaksinen har vært omstridt, både i Norge og internasjonalt.

Blant annet uttalte daværende direktør i Kreftregisteret, Frøydis Langmark, få måneder før man innførte den i vaksinasjonsprogrammet for norske jenter høsten 2009, at hun ikke ville anbefalt HPV-vaksinen til sitt barnebarn.

Flere andre fagpersoner uttalte også at man heller burde gjennomføre flere kliniske studier, for å lære mer om vaksinens effekt og eventuelle bivirkninger før man innførte den i vaksinasjonsprogrammet.

Det er Folkehelseinstituttet som administrerer barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Daværende direktør for instituttet, Geir Stene-Larsen, svarte på kritikken ved å si at man visste nok om effekt og bieffekter, til å si at fordelene sannsynligvis var vesentlig større enn ulempene.

– Prisen for å bli enda litt sikrere, er at mange kvinner må få kreft og dø. En slik pris synes ikke jeg at norske kvinner skal måtte betale, sa Stene-Larsen til ABC Nyheter i 2009.

Personvernpolicy