Solberg vil styre langsiktig

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen holdt pressekonferanse på Sundvolden Hotel mandag kveld, i forbindelse med regjeringsforhandlingene. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix.
Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen holdt pressekonferanse på Sundvolden Hotel mandag kveld, i forbindelse med regjeringsforhandlingene. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix.

Den nye regjeringen lover en økonomisk politikk som skal sikre velferden for fremtidige generasjoner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er viktig å ikke bare styre godt på kort sikt, men også på lang sikt. Derfor er det viktig for denne regjeringen å investere for framtiden og bidra til at våre barn i årene som kommer kan arve et samfunn med like god velferd som vi har, sa Erna Solberg da hun sammen med Siv Jensen (Frp) presenterte den nye regjeringens plattform mandag kveld.

Hun gjentar at formuesskatten skal fjernes som et ledd i å «styrke norsk konkurransekraft og sikre norske arbeidsplasser».

– Vi skal ha et skattesystem som gjør at det lønner seg å jobbe, sa den påtroppende statsministeren.

Hele den politisk plattformen finner du her

– Kunnskapssamfunnet skal bære velferdssamfunnet

Erna Solberg mener en god skole må ligge i bunnen for utviklingen av Norge.

– En god skole er viktig for å nå viktige mål. Ikke minst sørger det for mer sosial mobilitet og kan trigge talent. Vi må være smartest, ikke billigst, sa Solberg på pressekonferansen mandag kveld. Hun understreker viktigheten av drømmelærerne i norske klasserom.

– Også når det gjelder høyere utdanning må vi bygge sterke fagmiljøer. Vi må ha en strategi for at Norge får universiteter i verdensklasse. I tillegg må vi øke satsingen på forskning, også i næringslivet. Sistnevnte skal trygge arbeidsplasser i større grad.

Vil legge ned helseforetakene

En ny blå regjering vil legge ned de regionale helseforetakene, utrede lovfestet rett innen eldreomsorgen og satse på rus og psykiatri.

Frp-leder Siv Jensen redegjorde for hvordan en ny regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet vil endre helsevesenet.

– Det er denne regjeringens ambisjon å løfte eldreomsorgen slik at alle eldre kan være trygge på at de får den omsorgen de trenger, når de trenger det, sa Siv Jensen.

Lovfestet rett til heldøgns pleie innen eldreomsorgen skal utredes med sikte på innføring i løpet av den kommende fireårsperioden.

– Dette har vært viktig for oss, sa Jensen.

I tillegg er det enighet om å satse mer på rus og psykiatri.

– Rus og psykiatri skal hver for seg ha en årlig vekst som er høyere enn somatikken, sa Jensen.

Ny regjering vil utvide adgangen til midlertidige ansettelser

Høyre og Frp vil gjøre det lettere for bedrifter å bruke midlertidig ansatte.

I regjeringsplattformen som de to partiene la fram mandag, heter det at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen. Men samtidig vil den nye regjeringen «utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser».

Høyre og Frp vil også «myke opp» arbeidsmiljøloven på områder som gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.

Et eget arbeidstidsutvalg skal nedsettes for å utrede hvordan arbeidskraften «best mulig kan tas i bruk i de kommende tiårene».

Dagens sykelønnsordning videreføres.

De blåblå vil opprette veiselskap

Organiseringen av infrastrukturbygging er for dårlig, mener Erna Solberg (H), som derfor lover å opprette et veiselskap støttet av en statlig lånegaranti.

– Vi trenger å både bruke mer penger, bygge raskere og realisere mer penger enn vi gjør i dag, sa Solberg da hun sammen med Siv Jensen (Frp) la fram en regjeringsplattform mandag kveld.

Et av de store grepene er å danne et stort veiselskap.

– Det skal stå for utbyggingen av mange av veiene i årene som kommer. Det skal organiseres som et eget selskap med innskutt kapital samt en statlig låneordning for utbygging av infrastruktur med statsgaranti, sier Høyre-lederen.

I tillegg vil Solberg som regjeringssjef etablere et infrastrukturfond hvor avkastningen øremerkes utbygging av infrastruktur.

– Det er mange tiltak, hver for seg og samlet sett, som gjør at vi kan bygge raskere, bedre og billigere, sa Jensen.

Solberg lover også en sterkere kollektivsatsing og lavere «bompengebelastning».

Frp og Høyre vil innføre lukkede asylmottak

Den påtroppende regjeringen vil stramme inne reglene for familiegjenforening og åpne lukkede asylmottak.

Frp-leder Siv Jensen lovte en streng, men rettferdig innvandringspolitikk da hun sammen med Erna Solberg (H) mandag kveld la fram de to partienes regjeringsplattform.

– Vi skal innføre innstramminger på familiegjenforening og lukkede asylmottak. Vi skal også korte ned på saksbehandlingstiden og styrke integreringen på flere områder, sa Siv Jensen, og påpeker at den foreslåtte politikken handler om å gjøre samfunnet tryggere for «folk flest.

Blant det Frp-lederen kaller sterke tiltak, er jobbgaranti politiet, økt beredskap og styrket beredskapsstruktur og IKT-satsing.

– Vi vil føre en streng og tøff justispolitikk. Gjerningsmenn skal dømmes for de lovbrudd de faktisk begår, sa Jensen.

Solberg vil kutte i pressestøtten

Erna Solbergs regjering vil legge om og etter hvert redusere pressestøtten. Dessuten kommer det en egen stortingsmelding om NRK-lisensen.

I kapittelet om medier i Solbergs regjeringsplattform heter det at regjeringen vil føre en mediepolitikk som stimulerer til nyskaping og innovasjon.

Andelen eksterne produksjoner i NRK skal økes, og det skal legges fram en egen stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger.

Dessuten vil den nye regjeringen begrense NRKs mulighet til å bruke sin robuste økonomi til å svekke andre institusjoners aktivitetsgrunnlag.

Papiraviser og e-aviser skal likestilles ved at det etableres en felles, lav momssats.

Større fart og færre fotobokser

Bompenger blir ikke historie med den nye regjeringen. Men fartsgrensene skal økes, og utplassering av nye fotobokser legges på is.

Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) lover kun å redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter, unntatt rundt de største byene og på strekninger som avløser fergetrafikk. Likevel lover den nye regjeringen en kraftig utbygging av det norske veinettet.

Finansieringen skal hentes fra avkastningen av et eget infrastrukturfond på 100 milliarder kroner.

På de nye motorveiene skal man kunne kjøre i opptil 130 km/t, mens på de tryggeste eksisterende motorveiene skal fartsgrensene kunne økes til 110 km/t.

Samtidig lover den nye regjeringen å begrense bruken av fotobokser langs norske veier. Ingen fotobokser skal opp på nye strekninger før ordningen er evaluert.

I Sundvolden-erklæringen som ble lagt fram mandag kveld, lover Høyre og Frp også en større jernbanereform med full utbygging av InterCity på Østlandet.

Samtidig vil de forplikte seg til at staten skal finansiere halvparten av kollektivinvesteringene i de største byene.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus