Ryanair anker til Høyesterett

NEKTER Å GI SEG: Flyselskapet Ryanair, her representert ved toppsjef Michael O'Leary, har trolig fortsatt flere runder i det norske rettsapparatet foran seg. (Foto: Bertil Enevag Ericson / Reuters / NTB scanpix Sverige)
NEKTER Å GI SEG: Flyselskapet Ryanair, her representert ved toppsjef Michael O'Leary, har trolig fortsatt flere runder i det norske rettsapparatet foran seg. (Foto: Bertil Enevag Ericson / Reuters / NTB scanpix Sverige)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Borgarting lagmannsrett bestemte nylig at søksmålet fra en tidligere Ryanair-ansatt om usaklig oppsigelse skal behandles i norske domstoler. Flyselskapet anker avgjørelsen til Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Grunnlaget for anken er for det første at lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil som etter Ryanairs syn må føre til ugyldighet», skriver Advokatfirmaet Haavind i anken.

Ryanair mener lagdommer Kristin Robberstad var inhabil og derfor ikke kunne delta i avgjørelsen av saken i lagmannsretten. Grunnen er at hennes tidligere arbeidsgiver LO har engasjert seg som partshjelper i saken, ifølge Ryanair.

«Subsidiært må den aktuelle saken avvises for norske domstoler», heter det videre.

Ryanair mener saksøkeren Alessandra Cocca må anlegge sitt søksmål i Irland, hvor billigselskapet hører hjemme.

– Første gang

Cocca gikk til sak mot Ryanair i mars for usaklig oppsigelse og usaklig innleie. Hun ble sagt opp etter ti måneder av den tolv måneder lange prøvetiden, etter at hun hadde rapportert at det luktet alkohol av kabinsjefen om bord.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidstakerorganisasjonen Parat er fornøyd med Ryanairs anke, som altså bare berører spørsmålet om i hvilket land saken skal føres.

– Dette er første gang Høyesterett etablerer rettspraksis innen internasjonale luftfarsspørsmål, sier nestleder Vegards Einan til NTB.

Han mener Høyesteretts behandling uansett utfall vil få konsekvenser «ikke bare i Norge, men for hele Europa.»

– Slutt på smutthull

Coccas søksmål kan i realiteten måtte gjennom tre ulike rettsrunder. Først skal spørsmålet om hvorvidt norske domstoler kan behandle saken, avgjøres. Deretter skal det også avgjøres hvilket lovverk som skal gjelde i saken. Og til slutt skal rettsapparatet ta stilling til spørsmålet om Cocca ble usaklig oppsagt eller ikke.

Einan mener en seier i rettsapparatet for Parat vil bety slutten for Ryanairs bruk av smutthull i europeisk luftfart.

– Vinner Parat, vil det være en seier for rettferdig konkurranse, der det tidligere har lønt seg å ignorere nasjonale lover på bekostning av seriøse selskaper, sier han.