Åpen for alle - alltid

Tre fra POD i utvalget som laget PolitianalysenPOD-sjef vil legge ned 144 lensmannskontor

En politianalyse anbefaler å redusere antallet politi- og lensmannskontor fra 354 til 210 – samt antall politidistrikt fra 27 til seks. Direktør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet (POD) har selv sittet i utvalget, som foreslår både en kvalitets- og strukturreform i norsk politi. Foto: NTB scanpix.
En politianalyse anbefaler å redusere antallet politi- og lensmannskontor fra 354 til 210 – samt antall politidistrikt fra 27 til seks. Direktør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet (POD) har selv sittet i utvalget, som foreslår både en kvalitets- og strukturreform i norsk politi. Foto: NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

En foreslått nedleggelse av 144 politi- og lensmannskontor bekymrer justisminister Grete Faremo, Høyre-leder Erna Solberg og Politiets Fellesforbund.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
UTVALGETS FORESLÅTTE DISTRIKTER
NORD: Finnmark, Troms og Nordland

MIDT: Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal
VEST: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
SØR: Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold
ØST: Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold
STOR-OSLO: Oslo, Asker og Bærum

POLITIANALYSEN

• Skal danne grunnlaget for en langsiktig plan for politi- og lensmannsetaten. Har vurdert ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering for å peke på forbedringspunkter og bedre ressursbruk.

• Mens Sønderland- og Gjørv-rapporten tok for seg politiets håndtering av 22. juliterroren, er Politianalysen en mer helhetlig gjennomgang av politiets virksomhet. PA har høringsfrist 1. oktober. De 35 etatene underlagt POD hadde frist 9. september. De er nå til vurdering hos Politidirektoratet (POD).

Det er utvalget som har lagt frem Politianalysen (PA) som anbefaler å redusere antallet politi- og lensmannskontor fra 354 til 210 – samt antall politidistrikt fra 27 til seks. Direktør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet (POD) har selv sittet i utvalget, som foreslår både en kvalitets- og strukturreform i norsk politi.

– Utvalget mener vi får et sterkt nærpoliti ved å redusere antall lensmannskontorer med 40 prosent. At vi bør ha færre kontorer og flere patruljer. Det rokker kanskje ved oppfatningen mange av oss har av hva som skaper trygghet, sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo da hun fikk overrakt Politianalysen, som nå er ute på høring med frist 1. oktober.

– Tilstedeværelse viktigst

I går var Politianalysen tema da ledelsen i Politiets Fellesforbund (PF) hadde møte. Leder Sigve Bolstad sier til ABC Nyheter at de er bekymret.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Politiet er til for publikum, ikke oss selv. De krav det stiller til politiets tilstedeværelse og robusthet må være det viktigste, og veie mye mer enn strukturelle endringer, sier Bolstad.

Les også: Politimester: – Provosert av «kronprinskrise»

Forbundet frykter både tilliten og troverdigheten til politiet vil svekkes om de ikke er til stede i lokalsamfunnene – men blir sentralisert på større steder. Mens utvalget mener en reorganisering vil gi dem økt politikraft tilsvarende 1,6 milliarder kroner årlig.

– Vi må ikke bli et hendelsespoliti som kun kommer til deler av landet når det har skjedd noe alvorlig. Da blir det noe militant og krigersk over det, sier Sigve Bolstad, og legger til at de ikke er så opptatt av antallet politidistrikter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bor du i Oslo og har et innbrudd klokken tre om natten, er du ikke opptatt av om politimesteren sitter i Tønsberg, Oslo eller Sarpsborg. Du er opptatt av om politiet kommer. Der har vi fokus, poengterer Bolstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Odd Reidar Humlegård blir politidirektør

Møter med Faremo

Forbundsledelsen mener i likhet med flere av landets politimestre at Politianalysen har flere svakheter. Kjerneverdiene er nemlig ikke målbare.

– Den største kritikken er at de myke verdiene – som går på det forebyggende og proaktive politiarbeidet – ikke kommer frem, sier Bolstad.

– På sikt vil fravær av politi være uheldig. Det viser også forskning. Vi setter publikum fremst, og advarer på det sterkeste mot en sånn utvikling. Dette er i altfor liten grad belyst i i PA, og det er en svakhet. Vi er ikke overbevist om at nærheten og kontakten med publikum blir styrket, sier Sigve Bolstad.

Les også: Etablerer ny avdeling for beredskap

Han sier dette har vært tema i flere møter PF har hatt med justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– PF er enige med Grete Faremo, som har påpekt dette. Vi har også snakket med Erna Solberg, som kan bli den neste statsministeren. Alle vi har snakket med har påpekt det samme, sier Sigve Bolstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

POD-ansatte bak forslaget

Politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark Politidistrikt setter i sin høringsuttalelse spørsmålstegn ved høringsprosessens troverdighet, fordi «deltagere som selv satt i politianalyseutvalget, i ettertid innehar sentrale roller i den videre saksbehandling av politianalysen i politiet. De har, naturlig nok, sterk forankring til analysens vurderinger og konklusjoner», skriver Torbjørn Aas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiforbundsleder Sigve Bolstad mener Humlegård & Co. må trå varsomt og lytte til hva folk sier. Foto: NTB scanpix.Politiforbundsleder Sigve Bolstad mener Humlegård & Co. må trå varsomt og lytte til hva folk sier. Foto: NTB scanpix.

Medlemmene han sikter til er POD-sjef Odd Reidar Humlegård, Frede Hermansen og tidligere skattedirektør Svein Ragnar Kristensen.

De to sistnevnte har etter utvalgsdeltagelsen blitt ansatt i POD i avdelingen for etatsledelse og virksomhetsutvikling.

Hermansen skal «lede den strategiske planleggingen og implementeringen av endringene i politi- og lensmannsetaten. Enkelt sagt skal han ta oss fra Politianalysen og endringsprogrammet, lage en strategisk portefølje og bygge den "store kloke planen"», skriver Norges Politilederlag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiforbundsleder Sigve Bolstad mener Humlegård & Co. må trå varsomt og lytte til hva folk sier.

– Torbjørn Aas har noen viktige påpekninger. Man må være ekstra varsom når man tross alt har sittet i Politianalysen, sier Sigve Bolstad.

Torbjørn Aas vil ikke kommentere sin høringsuttalelse til ABC Nyheter. Men mandag får han trolig rikelig anledning. Da har Odd Reidar Humlegård kalt alle landets politmestre inn til møte. Trolig blir det som skal være politiets endelige høringssvar - som skal være basert på uttalelsene til 27 politmestre og særorganene - da presentert.