Alle enige om at noen må bort - bare ikke de selv:

Politimestre kritiske til sammenslåing av distrikt

KAN BLI FÆRRE: Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil foreløpig ikke kommentere høringsuttalelsene rundt kutt i antall politidistrikt. Foto: NTB scanpix
KAN BLI FÆRRE: Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil foreløpig ikke kommentere høringsuttalelsene rundt kutt i antall politidistrikt. Foto: NTB scanpix

Forslaget om å krympe antallet politidistrikter fra dagens 27 til seks har fått flere av landets politimestre i skyttergraven.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I sine høringsuttalelser til Politianalysen – som internt blir omtalt som «tiårets viktigste politidokument» - bifaller samtlige sjefer utvalgets anbefaling om færre politidistrikt.

Men hvilke som skal bort – og hvem som skal slås sammen med hvem – er det stor uenighet om.

Det fremkommer i høringsuttalelsene som ble offentliggjort mandag ettermiddag.

Store forskjeller

  • Asker og Bærum er for eksempel foreslått innlemmet i Oslo til et nytt Stor-Oslo politidistrikt. Det ønsker de ikke; de vil aller helst være herrer i eget hus, eller distrikt.
  • Oslo på sin side synes det er ulogisk at bare nabokommunene Asker og Bærum skal innlemmes, og foreslår at hele Akershus fylke og Østfold inngår i distriktet. De vil gjerne ha ansvaret for landets hovedflyplass Gardermoen og Svinesund, den viktigste grenseovergangen til Sverige.
  • Finnmark, Tromsø og Nordland er foreslått samlet i ett politirike. Det er samtlige av dagens distrikter i Nord-Norge imot – og flere andre. Blant annet fordi en politisjef da vil få ansvaret for et område som strekker seg fra Nord-Trøndelag til Russland. Eller som politimesteren i Troms påpeker de geografiske utfordringene: Strekningen mellom Majavatn og Kirkenes er på vel 163 mil – en kjøretur som er lenger enn Oslo – Tromsø.

Rapport: Politiet er stengt, fraværende og kostbart

Refser politiet

Ifølge Politianalysen, som ble lagt frem i midten av juni av et eksternt utvalg, er antallet politidistrikter en stor ledelsesutfordring.

I dag har Politidirektoratet (POD) ansvaret for 35 underlagte enheter. Også særorgan som Politiets Utlendingsenhet, Politihøgskolen, Økokrim og UP inngår i porteføljen. POD har ifølge analysen med rette fått mye kritikk for manglende oppfølging av distriktene.

Utvalget bak analysen mener også at kvaliteten i de ulike distriktene er svært varierende. Landets minste distrikt teller 130 ansatte, det største 2600. Politianalysen refser også i likhet med Gjørv-kommisjonen politiet for å legge for liten vekt på læring, og forbedring på tvers av distrikter og enheter.

Utvalget mener at for få av dagens 27 distrikter «er store nok til å utvikle og opprettholde beredskaps- og spesialistfunksjoner som er rustet til å håndtere større hendelser og alvorlige saker». Det gjør det også vanskelig å ha en effektiv styring – derfor anbefaler de seks politidistrikter.

Les også: Politimester bruker advokat for å få høyere lønn

– Oslo store nok allerede

Men forslaget til reorganisering møter motbør hos blant andre politimester Ingrid Wirum i Asker og Bærum. Hun påpeker i sitt høringssvar at Oslo – som de foreslås fusjonert inn i – allerede i dag har en «betydelig oppgavemengde selv om distriktet i geografisk utstrekning er lite og kompakt».

– Vi tillater oss å reise spørsmål ved om ikke en sammenslåing med Asker og Bærum faktisk vil gi en for stor og uhåndterlig oppgavemengde, skriver Wirum, og viser til det store antallet innbyggere i de to kommunene vest for Oslo, og den oppgavemengde det genererer.

Wirum påpeker også at «kommunene har et krevende næringsliv med utfordrende risikoobjekter som krever høy lokal beredskap», og sikter med dette blant annet til bedrifter som Telenor og Aker på Fornebu, samt kronprinsparets bolig Skaugum – selv om denne sorterer under Livvakttjenesten.

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold virker derimot ikke videre bekymret for at et Stor-Oslo politidistrikt blir for stort. Han mener at minimum Asker og Bærum, Romerike, Oslo og deler av Follo bør slås sammen. Han argumenterer også for at Østfold bør innlemmes.

Distriktet vil da få hele 4400 ansatte, men Sjøvold mener at størrelsen er en naturlig konsekvens av at distriktet vil omfatte det eneste storbyområdet i Norge og landets hovedstad.

Les også: Politidirektøren skal få ansette politimestre

Tross alt hovedstad

«Oslo er sete for Kongehus, Storting og regjering. Her er også departementene og hovedtyngden av direktoratene og de politiske sentralorganisasjonene, de kulturelle institusjoner og finansieringsinstitusjonene plassert – trusselbildet og sårbarheten blir tilsvarende stor», skriver Oslos politimester.

Han mener det samlet sett gir spesielle utfordringer for politdistriktet, og trekker frem det sikkerhetsmessige de har ansvaret for: Kongefamilien, ambassadene, sikkerhet under statsbesøk og andre arrangementer i hovedstaden.

Les også: Fremtidens lensmannskontor kan bli fjernbetjente

«Også alle andre land har et stort hovedstadspoliti», skriver Hans Sverre Sjøvold. Ingen av de ovennevnte politimestrene var tilgengelige for kommentar.

Den endelige høringsfristen for Politianalysen er 1. oktober. Politidirektør Odd Reidar Humlegård kommenterer foreløpig ikke høringsuttalelsene.

POD skriver i en epost til ABC Nyheter at de vil studere høringssvarene som bakgrunn for politiets endelige og samlede høringssvar til Justisdepartementet 1. oktober.

Personvernpolicy