Norge etterlyser kriminell fiskebåt:

Lisbeth Berg-Hansen pusser Interpol på fiskebåt

Det etterlyste fartøyet, her 13. juni under navnet Snake og registerert i Libya. Foto: CCAMLR.
Det etterlyste fartøyet, her 13. juni under navnet Snake og registerert i Libya. Foto: CCAMLR.

– Første gang INTERPOLs nettverk tas i bruk mot ulovlig fiske.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge varslet i dag det internasjonale politisamarbeidet INTERPOLs 190 medlemsland om et utenlandsk fiskefartøy som mistenkes for utstrakt organisert fiskerikriminalitet, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

– Det er første gang INTERPOLs nettverk tas i bruk mot ulovlig fiske. Samarbeidet gjennom INTERPOL baner vei for et nytt verktøy i kampen mot ulovlig fiske. Jeg er glad for at Norge tar en ledende rolle på dette området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Skipet det er snakk om, skifter stadig navn og flaggstat. Fiskeridirektoratet har den siste observasjonen av fartøyet fra juni, da under navnet «Snake», opplyser INTERPOL.

Trolig opererer Snake i Sørishavet, etter et anløp i Singapore i mai. Den gang het fartøyet «Pion». Man regner med at Snake ulovlig har fisket tannfisk i ti år i Sørishavet.

Les mer om Snake hos Kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis, CCAMLR.

Fiskeri- og kystdepartementet opplyser at INTERPOL tidligere i år lanserte en egen arbeidsgruppe og prosjektet «SCALE», som skal jobbe mot grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet.

Fra norsk side deltar representanter fra Fiskeri- og kystdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Fiskerikriminalitet er ofte grenseoverskridende, og vi ser stadig oftere at organiserte kriminelle nettverk er involvert i fiskerikriminalitet. Det er et stort behov for å styrke det internasjonale samarbeidet for å bekjempe fiskerikriminalitet. Norge har gått inn med midler for å støtte INTERPOLs arbeid på dette området, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Personvernpolicy