Hatet mot Arbeiderpartiet

Norges statsminister og leder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix/AFP.
Norges statsminister og leder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix/AFP.
Artikkelen fortsetter under annonsen

3-4000 mennesker nærer et livsfarlig hat til Arbeiderpartiet, mener forfatteren John Færseth, som har studert konspirasjonsteorier i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

• Norge er et skjult diktatur styrt av Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, hvor russisk etterretning er de som reelt trekker i trådene bak det marxistiske Arbeiderpartiet.

• Regjeringen Nygaardsvold begikk statskupp i 1939. Dagens regjering og storting hviler på dette falske grunnlaget.

• Arbeiderpartiet driver en fundamental og aktivt ødeleggende fremferd av det grunnleggende norske samfunn – kjernefamilien.

• Stoltenberg er en jøde med kontakter til KGB.

Dette er blant påstandene om Arbeiderpartiet og dets leder som florerer på internett, i Facebookgrupper og på ulike hjemmesider.

– Dette er ikke snakk om vanlig motstand mot et politisk parti. Dette er hat og mistenkeliggjøring av Arbeiderpartiet som ligger veldig dypt, sier John Færseth til ABC Nyheter.

Medieviteren lanserte nylig boken «KonspiraNorge» om det norske konspirasjonslandskapet. Et av kapitlene i boken er viet det forfatteren kaller «hatet mot Arbeiderpartiet».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les Færseths kronikk om temaet her

Faksimile fra Schibsted Online.Faksimile fra Schibsted Online.

– Det finnes de som vil sette Arbeiderpartiet i forbindelse med en «dyp stat» og strukturer i etterretning, politi og domstoler. Man ser for seg at Arbeiderpartiet bruker psykiatrien til å nøytralisere dissidenter, egentlig er marxister, er styrt av det tidligere Sovjet, eller at Stoltenberg er en utenlandsk agent, sier forfatteren.

– Man har grupper som mener Arbeiderpartiet er jødestyrt og opererer etter «Sions vises protokoller», og miljøer av barnevernshatere som er ganske svære og handler mye om kritikk mot Arbeiderpartiet som del av et større system.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Færseth mener dette «Arbeiderparti-hatet» er mer enn bare et marginalt fenomen blant en håndfull mennesker.

– Dette er store grupper, her snakker vi om Facebook-grupper med flere tusen medlemmer, sier han og advarer mot utviklingen:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Man begynner å få en ganske stor subkultur som er veldig, veldig skummel.

Les også: Nett-isolasjon skapte massemorderen Anders Behring Breivik

Norgespartiet

Logoen til Norgespartiet. Faksimile.Logoen til Norgespartiet. Faksimile.

Minipartiet Norgespartiet har over 4000 «likes» på Facebook, men klarte ikke å samle de nødvendige underskriftene til å stille til Stortingsvalget i år. Færseth trekker frem partiet som en av kildene til arbeiderpartihatet.

Lars Rønbeck, leder for Norgespartiet, er lite villig til å snakke om Arbeiderpartiet når ABC Nyheter tar kontakt.

– Vi lever under et partidiktatur, og eier ikke demokratiet. Når man leverer stemmeseddelen fraskriver man seg sin makt i fire år og gir etablissementet blankofullmakt til å bestemme vår fremtid. Kort fortalt er Arbeiderpartiet en del av partidiktaturet. Det er ingenting mer å si om det. Å debattere hvert enkelt parti er et sidespor som jeg ikke ønsker å gi meg inn på, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men på partiets hjemmesider finner man artikkelen «Statskupp på statskupp», der det hevdes at Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold begikk statskupp i 1939, og at dagens regjering og storting «hviler på dette falske grunnlaget».

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har latt forfatteren komme til orde med sine synspunkter, i ytringsfrihetens navn, sier Rønbeck.

– Så dette er ikke noe Norgespartiet stiller seg bak?

– Det er hans egne ord. Vi har ikke dratt noen konklusjon av forfatterens artikler. På bakgrunn av «partidiktaturet» ønsker Norgespartiet å innføre et direkte folkestyre, forteller Rønbeck.

– AP har monopolisert makten i Norge

Logoen til nettstedet Folkets Info. Faksimile.Logoen til nettstedet Folkets Info. Faksimile.

ABC Nyheter har også forsøkt å komme i kontakt med representanter for nettstedet Folkets Info, der man blant annet kan lese at landets elitestyrker i realiteten er underlagt Arbeiderpartiet, og at partiet «har monopolisert makten i Norge siden 1945». Vi benyttet kontaktskjemaet på Folkets Info, men vedkommende vi kom i kontakt med ønsket i utgangspunktet ikke å uttale seg under fullt navn og understreket at han ikke lenger er aktiv med nettstedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da Folkets Info var aktivt var det meningen å ha et nettsted der Gud og hvermann kunne delta. En av kategoriene som fantes, var innsendte artikler, og der finner man alt mulig. Det kan være noen artikler fra kommunister, andre fra radikale høyrefolk og atter andre fra idealister, sier han til ABC Nyheter.

– Jeg nærer ikke noe hat mot hverken Arbeiderpartiet eller noen andre.

– Norge er en diktatorisk sovjetstat

En nettdebattant omtaler Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre som «LandsKrapylet» og «Daddel-Strøre». Faksimile: Facebook. En nettdebattant omtaler Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre som «LandsKrapylet» og «Daddel-Strøre». Faksimile: Facebook.

Kaspar Birkeland er tidligere aktivist i gruppen Norwegian Defense League. I dag omtaler han seg som uavhengig debattant.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norge er diktatorisk og kan minne om en sovjetstat. Man har ikke lov til å komme med andre meninger enn de som er godkjent. Sier man mot dem er man plutselig rasist og fascist og you name it. Media er totalt styrt av sosialistene, det hersker det ingen tvil om. Det er bare å se på redaktørene det, hvem er de? De var i sin tid med i AKP-ml, og det er så langt ute på venstresiden som det går an å komme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tror du ABC Nyheter er styrt av sosialistene?

– Nei, det har jeg faktisk ikke noe informasjon som tyder på. Det finnes heldigvis unntak.

– Arbeiderpartiet ødelegger for kjernefamilien og hele samfunnet. Når de godtar en ideologi som ikke har noe med religion å gjøre og vil plante inn så mange fremmedartede kulturer i det norske går det utover kjernefamilien også. Multikulturalismen går utover det etnisk norske.

Les partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansens reaksjon på konspirasjonsteoriene her: – Jeg er skremt

Terrorangrepene mot Norge

Møterommet til tidligere justisminister Storberget i 7 etg. i Høyblokken etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Berit Roald / ScanpixMøterommet til tidligere justisminister Storberget i 7 etg. i Høyblokken etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Berit Roald / Scanpix

– Disse gruppene overlapper hverandre, møtes på Facebook, utveksler ideer og hisser hverandre opp. Her møtes også islamhatere, sier Færseth.

Han trekker frem terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 som eksempel på hvor galt det kan gå når noen er inspirert av konspiratoriske forestillinger. 77 mennesker mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har sett hva dette førte til for et par år siden, fordi dette er miljøer og organisasjoner som rekrutterer blant mennesker som føler seg dårlig behandlet av samfunnet, sier han.

– Når folk føler at samfunnet har ødelagt for dem og kobler dette opp mot arbeiderpartihat blir resultatet jævlig farlig.Han trekker også frem organisasjonen NORM, som mener domstolene her til lands er infisert av politiske dommere og ikke kan stoles på.

– De forsøkte å kontakte Breivik for å få ham til å tale deres sak i retten, sier Færseth.

– De så på ham ikke først og fremst som islamhater, men nærmest som en politisk martyr som hadde forsøkt å ta et oppgjør med «den ulovlige Arbeiderpartistaten».Færseth anslår at flere tusen mennesker sogner til disse miljøene.

– Hvis vi legger sammen snakker vi helt klart om mange tusen, kanskje mer enn 3-4000. Han baserer anslaget på Facebookgrupper med en rekke medlemmer, der svært utrerte ting blir sagt uten innsigelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men hva er forskjellen på dette og legitim maktkritikk?

– Det er veldig stor forskjell på å kritisere AP og å si at de driver en slags hemmelig diktaturstat der man nøytraliserer dissidenter ved hjelp av psykiatri og forsøker å bringe Norge under fremmed herredømme, sier Færseth.

Anna Lindh-drapet

Den avdøde svenske utenriksministeren Anna Lindh. Foto: Scanpix. Den avdøde svenske utenriksministeren Anna Lindh. Foto: Scanpix.

Redaksjonssekretær i nettavisen Vepsen, Tor Bach, jobber med å overvåke ekstremister.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han trekker frem drapet på den svenske utenriksministeren Anna Lindh i 2003 da vi spør om arbeiderpartihatet på nett.

– Anna Lindh-drapet er et av marerittscenariene til de hemmelige tjenestene også i Norge, sier Bach.

– Hun ble drept av en sinnsforvirret person. Men det er det som er problemet med en del av disse konspiratoriske gruppene. De pisker opp et hat som kan nære forestillingene til forvirrede mennesker, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Få er voldelige

Informasjonssjef i Politiets Sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, bekrefter at den hemmelige tjenesten har registrert en økning i ulike konspirasjonsteorier de siste årene.

– Konspirasjonsteoretikermiljøet er ikke et miljø vi følger eller overvåker, men det er personer som benytter seg av konspirasjonsteorimiljøets hatretorikk, sier Bernsen til ABC Nyheter.

– Noe av grunnen til at vi i vår tid stengte Facebook-siden vår var at den tiltrakk seg mange konspirasjonsteoretikere, sier han.

– Mange av de vi følger har psykiatri eller rus i sin historie. Disse kan ofte benytte seg av det de ser på nettet innen konspirasjonsteori for å argumentere for det de eventuelt gjør.

Bernsen mener likevel ikke at den jevne konspirasjonsteoretiker er voldelig eller farlig.

Medieviter og forfatter John Færseth har nylig lansert boken KonspiraNorge. Foto: Privat.Medieviter og forfatter John Færseth har nylig lansert boken KonspiraNorge. Foto: Privat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser ingen direkte sammenheng mellom konspirasjonsteori og vold. Fokuset vårt er trusselutøvere, og det vi er bekymret for er de som vil bruke voldelig konspirasjonsretorikk i sine trusler. Vi er redd for at de skal gjøre noe, og underbygge sine eventuelle handlinger med konspirasjonsteorier. Se Breivik som eksempel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis man ser på konspirasjonsteorier rundt omkring i verden angriper mange av dem statsapparatet og ønsker en forklaring på hvordan ting henger sammen. Psykologien i konspirasjonsteorier dreier seg om å finne sammenhenger. Nå har Arbeiderpartiet sittet lenge i regjering, så det er kanskje naturlig at de blir offer for slike.

Det har ifølge Bernsen vært få trusler i årets valgkamp, uavhengig av miljø.

– Men hvis det fremsettes en trussel er vi opptatt av hvem som fremsetter trusselen, litt uavhengig av om det er en konspirasjonsteoretiker eller ikke. Bach har nok helt rett i sin analyse at en eventuell trussel kommer fra psykisk syke som har forlest seg på denne typen materiale, sier Bernsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Må lære barna kildekritikk

Avslutningsvis spør vi Vepsens Tor Bach om hvordan Norge som samfunn kan håndtere den eventuelle trusselen fra forvirrede mennesker som er inspirert av konspirasjonsteorier de har lest på internett.

– Som samfunn har man en del forsvarslinjer. Det første er den mentale. Vi må lære barna våre kildekritikk, lære folk å gjenkjenne konspirasjonsteorier for det de er. Der har John nå gjort en kjempeinnsats som analytiker med boka KonspiraNorge, sier Bach.

– Videre må vi ha politiressurser til å følge med på disse miljøene også.

– Vi kan ikke lage et samfunn der vi er beskyttet fysisk mot denne typen ting, men vi kan lage et samfunn der man har en kartlegging av miljøer som fremmer denne typen tanker.

– Det er fort gjort å le av disse miljøene, men problemet med dette er at en mann som trodde på konspirasjonsteorier drepte 77 mennesker i Oslo for to år siden. Da er det ikke morsomt lenger, sier Bach til ABC Nyheter.