Hatet mot Arbeiderpartiet

Norges statsminister og leder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix/AFP.
Norges statsminister og leder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix/AFP.

3-4000 mennesker nærer et livsfarlig hat til Arbeiderpartiet, mener forfatteren John Færseth, som har studert konspirasjonsteorier i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Norge er et skjult diktatur styrt av Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, hvor russisk etterretning er de som reelt trekker i trådene bak det marxistiske Arbeiderpartiet.

• Regjeringen Nygaardsvold begikk statskupp i 1939. Dagens regjering og storting hviler på dette falske grunnlaget.

• Arbeiderpartiet driver en fundamental og aktivt ødeleggende fremferd av det grunnleggende norske samfunn – kjernefamilien.

• Stoltenberg er en jøde med kontakter til KGB.

Dette er blant påstandene om Arbeiderpartiet og dets leder som florerer på internett, i Facebookgrupper og på ulike hjemmesider.

– Dette er ikke snakk om vanlig motstand mot et politisk parti. Dette er hat og mistenkeliggjøring av Arbeiderpartiet som ligger veldig dypt, sier John Færseth til ABC Nyheter.

Medieviteren lanserte nylig boken «KonspiraNorge» om det norske konspirasjonslandskapet. Et av kapitlene i boken er viet det forfatteren kaller «hatet mot Arbeiderpartiet».

Les Færseths kronikk om temaet her

Faksimile fra Schibsted Online.Faksimile fra Schibsted Online.

– Det finnes de som vil sette Arbeiderpartiet i forbindelse med en «dyp stat» og strukturer i etterretning, politi og domstoler. Man ser for seg at Arbeiderpartiet bruker psykiatrien til å nøytralisere dissidenter, egentlig er marxister, er styrt av det tidligere Sovjet, eller at Stoltenberg er en utenlandsk agent, sier forfatteren.

– Man har grupper som mener Arbeiderpartiet er jødestyrt og opererer etter «Sions vises protokoller», og miljøer av barnevernshatere som er ganske svære og handler mye om kritikk mot Arbeiderpartiet som del av et større system.

Færseth mener dette «Arbeiderparti-hatet» er mer enn bare et marginalt fenomen blant en håndfull mennesker.

– Dette er store grupper, her snakker vi om Facebook-grupper med flere tusen medlemmer, sier han og advarer mot utviklingen:

– Man begynner å få en ganske stor subkultur som er veldig, veldig skummel.

Les også: Nett-isolasjon skapte massemorderen Anders Behring Breivik

Norgespartiet

Logoen til Norgespartiet. Faksimile.Logoen til Norgespartiet. Faksimile.

Minipartiet Norgespartiet har over 4000 «likes» på Facebook, men klarte ikke å samle de nødvendige underskriftene til å stille til Stortingsvalget i år. Færseth trekker frem partiet som en av kildene til arbeiderpartihatet.

Lars Rønbeck, leder for Norgespartiet, er lite villig til å snakke om Arbeiderpartiet når ABC Nyheter tar kontakt.

– Vi lever under et partidiktatur, og eier ikke demokratiet. Når man leverer stemmeseddelen fraskriver man seg sin makt i fire år og gir etablissementet blankofullmakt til å bestemme vår fremtid. Kort fortalt er Arbeiderpartiet en del av partidiktaturet. Det er ingenting mer å si om det. Å debattere hvert enkelt parti er et sidespor som jeg ikke ønsker å gi meg inn på, sier han.

Men på partiets hjemmesider finner man artikkelen «Statskupp på statskupp», der det hevdes at Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold begikk statskupp i 1939, og at dagens regjering og storting «hviler på dette falske grunnlaget».

– Vi har latt forfatteren komme til orde med sine synspunkter, i ytringsfrihetens navn, sier Rønbeck.

– Så dette er ikke noe Norgespartiet stiller seg bak?

– Det er hans egne ord. Vi har ikke dratt noen konklusjon av forfatterens artikler. På bakgrunn av «partidiktaturet» ønsker Norgespartiet å innføre et direkte folkestyre, forteller Rønbeck.

– AP har monopolisert makten i Norge

Logoen til nettstedet Folkets Info. Faksimile.Logoen til nettstedet Folkets Info. Faksimile.

ABC Nyheter har også forsøkt å komme i kontakt med representanter for nettstedet Folkets Info, der man blant annet kan lese at landets elitestyrker i realiteten er underlagt Arbeiderpartiet, og at partiet «har monopolisert makten i Norge siden 1945». Vi benyttet kontaktskjemaet på Folkets Info, men vedkommende vi kom i kontakt med ønsket i utgangspunktet ikke å uttale seg under fullt navn og understreket at han ikke lenger er aktiv med nettstedet.

– Da Folkets Info var aktivt var det meningen å ha et nettsted der Gud og hvermann kunne delta. En av kategoriene som fantes, var innsendte artikler, og der finner man alt mulig. Det kan være noen artikler fra kommunister, andre fra radikale høyrefolk og atter andre fra idealister, sier han til ABC Nyheter.

– Jeg nærer ikke noe hat mot hverken Arbeiderpartiet eller noen andre.

– Norge er en diktatorisk sovjetstat

En nettdebattant omtaler Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre som «LandsKrapylet» og «Daddel-Strøre». Faksimile: Facebook. En nettdebattant omtaler Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre som «LandsKrapylet» og «Daddel-Strøre». Faksimile: Facebook.

Kaspar Birkeland er tidligere aktivist i gruppen Norwegian Defense League. I dag omtaler han seg som uavhengig debattant.

– Norge er diktatorisk og kan minne om en sovjetstat. Man har ikke lov til å komme med andre meninger enn de som er godkjent. Sier man mot dem er man plutselig rasist og fascist og you name it. Media er totalt styrt av sosialistene, det hersker det ingen tvil om. Det er bare å se på redaktørene det, hvem er de? De var i sin tid med i AKP-ml, og det er så langt ute på venstresiden som det går an å komme.

– Tror du ABC Nyheter er styrt av sosialistene?

– Nei, det har jeg faktisk ikke noe informasjon som tyder på. Det finnes heldigvis unntak.

– Arbeiderpartiet ødelegger for kjernefamilien og hele samfunnet. Når de godtar en ideologi som ikke har noe med religion å gjøre og vil plante inn så mange fremmedartede kulturer i det norske går det utover kjernefamilien også. Multikulturalismen går utover det etnisk norske.

Les partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansens reaksjon på konspirasjonsteoriene her: – Jeg er skremt

Terrorangrepene mot Norge

Møterommet til tidligere justisminister Storberget i 7 etg. i Høyblokken etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Berit Roald / ScanpixMøterommet til tidligere justisminister Storberget i 7 etg. i Høyblokken etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Berit Roald / Scanpix

– Disse gruppene overlapper hverandre, møtes på Facebook, utveksler ideer og hisser hverandre opp. Her møtes også islamhatere, sier Færseth.

Han trekker frem terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 som eksempel på hvor galt det kan gå når noen er inspirert av konspiratoriske forestillinger. 77 mennesker mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet.

– Vi har sett hva dette førte til for et par år siden, fordi dette er miljøer og organisasjoner som rekrutterer blant mennesker som føler seg dårlig behandlet av samfunnet, sier han.

– Når folk føler at samfunnet har ødelagt for dem og kobler dette opp mot arbeiderpartihat blir resultatet jævlig farlig.Han trekker også frem organisasjonen NORM, som mener domstolene her til lands er infisert av politiske dommere og ikke kan stoles på.

– De forsøkte å kontakte Breivik for å få ham til å tale deres sak i retten, sier Færseth.

– De så på ham ikke først og fremst som islamhater, men nærmest som en politisk martyr som hadde forsøkt å ta et oppgjør med «den ulovlige Arbeiderpartistaten».Færseth anslår at flere tusen mennesker sogner til disse miljøene.

– Hvis vi legger sammen snakker vi helt klart om mange tusen, kanskje mer enn 3-4000. Han baserer anslaget på Facebookgrupper med en rekke medlemmer, der svært utrerte ting blir sagt uten innsigelser.

– Men hva er forskjellen på dette og legitim maktkritikk?

– Det er veldig stor forskjell på å kritisere AP og å si at de driver en slags hemmelig diktaturstat der man nøytraliserer dissidenter ved hjelp av psykiatri og forsøker å bringe Norge under fremmed herredømme, sier Færseth.

Anna Lindh-drapet

Den avdøde svenske utenriksministeren Anna Lindh. Foto: Scanpix. Den avdøde svenske utenriksministeren Anna Lindh. Foto: Scanpix.

Redaksjonssekretær i nettavisen Vepsen, Tor Bach, jobber med å overvåke ekstremister.

Han trekker frem drapet på den svenske utenriksministeren Anna Lindh i 2003 da vi spør om arbeiderpartihatet på nett.

– Anna Lindh-drapet er et av marerittscenariene til de hemmelige tjenestene også i Norge, sier Bach.

– Hun ble drept av en sinnsforvirret person. Men det er det som er problemet med en del av disse konspiratoriske gruppene. De pisker opp et hat som kan nære forestillingene til forvirrede mennesker, sier han.

– Få er voldelige

Informasjonssjef i Politiets Sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, bekrefter at den hemmelige tjenesten har registrert en økning i ulike konspirasjonsteorier de siste årene.

– Konspirasjonsteoretikermiljøet er ikke et miljø vi følger eller overvåker, men det er personer som benytter seg av konspirasjonsteorimiljøets hatretorikk, sier Bernsen til ABC Nyheter.

– Noe av grunnen til at vi i vår tid stengte Facebook-siden vår var at den tiltrakk seg mange konspirasjonsteoretikere, sier han.

– Mange av de vi følger har psykiatri eller rus i sin historie. Disse kan ofte benytte seg av det de ser på nettet innen konspirasjonsteori for å argumentere for det de eventuelt gjør.

Bernsen mener likevel ikke at den jevne konspirasjonsteoretiker er voldelig eller farlig.

Medieviter og forfatter John Færseth har nylig lansert boken KonspiraNorge. Foto: Privat.Medieviter og forfatter John Færseth har nylig lansert boken KonspiraNorge. Foto: Privat.

– Vi ser ingen direkte sammenheng mellom konspirasjonsteori og vold. Fokuset vårt er trusselutøvere, og det vi er bekymret for er de som vil bruke voldelig konspirasjonsretorikk i sine trusler. Vi er redd for at de skal gjøre noe, og underbygge sine eventuelle handlinger med konspirasjonsteorier. Se Breivik som eksempel.

– Hvis man ser på konspirasjonsteorier rundt omkring i verden angriper mange av dem statsapparatet og ønsker en forklaring på hvordan ting henger sammen. Psykologien i konspirasjonsteorier dreier seg om å finne sammenhenger. Nå har Arbeiderpartiet sittet lenge i regjering, så det er kanskje naturlig at de blir offer for slike.

Det har ifølge Bernsen vært få trusler i årets valgkamp, uavhengig av miljø.

– Men hvis det fremsettes en trussel er vi opptatt av hvem som fremsetter trusselen, litt uavhengig av om det er en konspirasjonsteoretiker eller ikke. Bach har nok helt rett i sin analyse at en eventuell trussel kommer fra psykisk syke som har forlest seg på denne typen materiale, sier Bernsen.

– Må lære barna kildekritikk

Avslutningsvis spør vi Vepsens Tor Bach om hvordan Norge som samfunn kan håndtere den eventuelle trusselen fra forvirrede mennesker som er inspirert av konspirasjonsteorier de har lest på internett.

– Som samfunn har man en del forsvarslinjer. Det første er den mentale. Vi må lære barna våre kildekritikk, lære folk å gjenkjenne konspirasjonsteorier for det de er. Der har John nå gjort en kjempeinnsats som analytiker med boka KonspiraNorge, sier Bach.

– Videre må vi ha politiressurser til å følge med på disse miljøene også.

– Vi kan ikke lage et samfunn der vi er beskyttet fysisk mot denne typen ting, men vi kan lage et samfunn der man har en kartlegging av miljøer som fremmer denne typen tanker.

– Det er fort gjort å le av disse miljøene, men problemet med dette er at en mann som trodde på konspirasjonsteorier drepte 77 mennesker i Oslo for to år siden. Da er det ikke morsomt lenger, sier Bach til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:53 Trump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46 En av fem studenter vil ikke ha barn23:10 Stygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59 Ødegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58 Volkswagen fikk milliardbot i Canada22:37 Frp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22 27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08 Bøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36 Ni av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25 Wuhan isoleres fra omverdenen20:44 Brexitlov på vei til dronningens bord20:31 Politiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08 Kan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03 Folk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43 Gulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32 Mannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32 Schiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12 Radmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07 Mallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39 Offensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35 Robot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23 Trump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08 Macron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58 Spansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40 Resett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29 Aktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27 FN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25 Byrådet truer med å gå av17:06 Frp-seire kan gå tapt16:57 Knut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52 Naboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35 Mann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28 Nav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser16:07 Funn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06 Stor luftforurensning i Oslo15:49 Danske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37 Kina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26 Faren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08 Krangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30 Manshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29 Fortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28 Rødt ber om Frps hjelp14:05 Jansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04 FpU-leder tar ikke gjenvalg13:50 Monty Pythons Terry Jones er død13:24 – Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13 Hevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12 Sykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12 56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38 Forskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17 Folk hører mindre på radio11:59 Uvær stenger flere veier i Finnmark11:43 Helse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42 Keeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32 – Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29 Storfangst av IS-topp: Han er bildet på IS-terroristenes hykleri11:21 Hellas får sin første kvinnelige president11:20 Ulv død etter påkjørsel11:02 Kjent gravejournalist siktet i Brasil10:33 Greske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26 Ruuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26 Leder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon10:01 Diesel-skandalen kostet Mercedes-eier nye milliarder i 201910:00 Solskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert09:45 Lundby jager fire på rad i Romania09:23 Tencent har lagt inn bud på hele Funcom08:57 Godkjenning av Equinors oljeboring utenfor Australia tas til retten08:39 Senatet vedtok reglene for riksrettsprosessen08:36 Dette var de mest populære navnene i Norge i 201908:15 Bare fire av ti høyrevelgere støttet hjemhenting av IS-kvinne08:09 Dobbeltdrapet i Bergen: Drapssiktet 56-åring erkjenner straffskyld07:58 Sp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted07:43 Dette trikset brukte forskeren for å kvitte seg med mobilavhengigheten07:16 Eksplosjon i boligblokk i Norrköping07:06 Overraskende invitasjon fra Putin – Norge sliter med å svare06:47 NRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren06:43 EM-parodi i 2012: Kan bli tilnærmet reprise mellom Norge og Slovenia06:39 NTBs tekniske problemer er rettet06:39 Bombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Berlin06:37 Bitter strid om kjøreregler preget første dag av riksretten06:30 Hauglie foreslår nye varslingsregler06:01 Person gjort rede for etter boligbrann i Rogaland06:00 – Jeg skjønner ikke hvor Nav har fått anslaget på 2.400 saker fra05:51 Dette skjer i dag05:34 Dette skjedde i natt05:33 Mann i 70-årene savnet etter boligbrann i Nordland05:30 Weinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham05:00 Ny norsk styrke til Irak som planlagt05:00 Nesten 500 millioner mennesker er arbeidsledige: – Verre enn vi trodde04:40 KLP går inn i søksmål mot Danske Bank04:36 Netflix får flere abonnenter, men spår tregere vekst03:53 Bastholm og Hermstad kjemper om å bli MDGs partileder03:53 Ni døde av lungevirus i Kina03:03 Toyota og Honda tilbakekaller seks millioner biler med airbagfeil02:42 Ansatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste02:33 Etterforskning av drapsforsøk i gjengmiljø i Oslo lå på is i fem år01:43 Viken kan ryke med Frp i opposisjon01:41 Flere amerikanske soldater behandles etter Iran-angrepet i Irak00:53 Ansatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste00:35 36 sivile drept i landsbyer i Burkina Faso
Siste nytt
23:53VerdenTrump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46NorgeEn av fem studenter vil ikke ha barn23:10SportStygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59NorgeØdegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58MotorVolkswagen fikk milliardbot i Canada22:37PolitikkFrp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22Norge27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08VerdenBøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36PolitikkNi av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25VerdenWuhan isoleres fra omverdenen20:44VerdenBrexitlov på vei til dronningens bord20:31NorgePolitiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08NorgeKan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03PengerFolk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43NorgeGulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32NorgeMannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32VerdenSchiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12VerdenRadmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07VerdenMallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39SportOffensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35NorgeRobot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23PolitikkTrump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08VerdenMacron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58SportSpansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40NorgeResett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29VerdenAktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27VerdenFN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25NorgeByrådet truer med å gå av17:06PolitikkFrp-seire kan gå tapt16:57PolitikkKnut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52NorgeNaboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35NorgeMann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28PengerNav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser16:07NorgeFunn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06NorgeStor luftforurensning i Oslo15:49NorgeDanske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37ReiseKina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26SportFaren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08NorgeKrangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30NorgeManshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29NorgeFortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28PolitikkRødt ber om Frps hjelp14:05SportJansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04PolitikkFpU-leder tar ikke gjenvalg13:50KulturMonty Pythons Terry Jones er død13:24Norge– Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13KulturHevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12SportSykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12Norge56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38Helse og livsstilForskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17KulturFolk hører mindre på radio11:59NorgeUvær stenger flere veier i Finnmark11:43Helse og livsstilHelse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42SportKeeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32Politikk– Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29VerdenStorfangst av IS-topp: Han er bildet på IS-terroristenes hykleri11:21PolitikkHellas får sin første kvinnelige president11:20NorgeUlv død etter påkjørsel11:02KulturKjent gravejournalist siktet i Brasil10:33VerdenGreske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26SportRuuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26VerdenLeder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon10:01PengerDiesel-skandalen kostet Mercedes-eier nye milliarder i 201910:00SportSolskjær slår knallhardt tilbake mot fotballekspert09:45SportLundby jager fire på rad i Romania09:23PengerTencent har lagt inn bud på hele Funcom08:57PengerGodkjenning av Equinors oljeboring utenfor Australia tas til retten08:39VerdenSenatet vedtok reglene for riksrettsprosessen08:36Helse og livsstilDette var de mest populære navnene i Norge i 201908:15PolitikkBare fire av ti høyrevelgere støttet hjemhenting av IS-kvinne08:09NorgeDobbeltdrapet i Bergen: Drapssiktet 56-åring erkjenner straffskyld07:58PolitikkSp-politiker delte klimainnlegg fra nazistisk nettsted07:43Helse og livsstilDette trikset brukte forskeren for å kvitte seg med mobilavhengigheten07:16VerdenEksplosjon i boligblokk i Norrköping07:06PolitikkOverraskende invitasjon fra Putin – Norge sliter med å svare06:47NorgeNRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren06:43SportEM-parodi i 2012: Kan bli tilnærmet reprise mellom Norge og Slovenia06:39NorgeNTBs tekniske problemer er rettet06:39VerdenBombe fra andre verdenskrig uskadeliggjort i Berlin06:37VerdenBitter strid om kjøreregler preget første dag av riksretten06:30NorgeHauglie foreslår nye varslingsregler06:01NorgePerson gjort rede for etter boligbrann i Rogaland06:00Penger– Jeg skjønner ikke hvor Nav har fått anslaget på 2.400 saker fra05:51NorgeDette skjer i dag05:34NorgeDette skjedde i natt05:33NorgeMann i 70-årene savnet etter boligbrann i Nordland05:30KulturWeinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham05:00NorgeNy norsk styrke til Irak som planlagt05:00VerdenNesten 500 millioner mennesker er arbeidsledige: – Verre enn vi trodde04:40PengerKLP går inn i søksmål mot Danske Bank04:36KulturNetflix får flere abonnenter, men spår tregere vekst03:53PolitikkBastholm og Hermstad kjemper om å bli MDGs partileder03:53Helse og livsstilNi døde av lungevirus i Kina03:03MotorToyota og Honda tilbakekaller seks millioner biler med airbagfeil02:42VerdenAnsatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste02:33NorgeEtterforskning av drapsforsøk i gjengmiljø i Oslo lå på is i fem år01:43PolitikkViken kan ryke med Frp i opposisjon01:41VerdenFlere amerikanske soldater behandles etter Iran-angrepet i Irak00:53VerdenAnsatte med ekstreme holdninger fjernet fra fransk e-tjeneste00:35Verden36 sivile drept i landsbyer i Burkina Faso
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus