Hatet mot Arbeiderpartiet

Norges statsminister og leder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix/AFP.
Norges statsminister og leder for Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Foto: Scanpix/AFP.

3-4000 mennesker nærer et livsfarlig hat til Arbeiderpartiet, mener forfatteren John Færseth, som har studert konspirasjonsteorier i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Norge er et skjult diktatur styrt av Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, hvor russisk etterretning er de som reelt trekker i trådene bak det marxistiske Arbeiderpartiet.

• Regjeringen Nygaardsvold begikk statskupp i 1939. Dagens regjering og storting hviler på dette falske grunnlaget.

• Arbeiderpartiet driver en fundamental og aktivt ødeleggende fremferd av det grunnleggende norske samfunn – kjernefamilien.

• Stoltenberg er en jøde med kontakter til KGB.

Dette er blant påstandene om Arbeiderpartiet og dets leder som florerer på internett, i Facebookgrupper og på ulike hjemmesider.

– Dette er ikke snakk om vanlig motstand mot et politisk parti. Dette er hat og mistenkeliggjøring av Arbeiderpartiet som ligger veldig dypt, sier John Færseth til ABC Nyheter.

Medieviteren lanserte nylig boken «KonspiraNorge» om det norske konspirasjonslandskapet. Et av kapitlene i boken er viet det forfatteren kaller «hatet mot Arbeiderpartiet».

Les Færseths kronikk om temaet her

Faksimile fra Schibsted Online.Faksimile fra Schibsted Online.

– Det finnes de som vil sette Arbeiderpartiet i forbindelse med en «dyp stat» og strukturer i etterretning, politi og domstoler. Man ser for seg at Arbeiderpartiet bruker psykiatrien til å nøytralisere dissidenter, egentlig er marxister, er styrt av det tidligere Sovjet, eller at Stoltenberg er en utenlandsk agent, sier forfatteren.

– Man har grupper som mener Arbeiderpartiet er jødestyrt og opererer etter «Sions vises protokoller», og miljøer av barnevernshatere som er ganske svære og handler mye om kritikk mot Arbeiderpartiet som del av et større system.

Færseth mener dette «Arbeiderparti-hatet» er mer enn bare et marginalt fenomen blant en håndfull mennesker.

– Dette er store grupper, her snakker vi om Facebook-grupper med flere tusen medlemmer, sier han og advarer mot utviklingen:

– Man begynner å få en ganske stor subkultur som er veldig, veldig skummel.

Les også: Nett-isolasjon skapte massemorderen Anders Behring Breivik

Norgespartiet

Logoen til Norgespartiet. Faksimile.Logoen til Norgespartiet. Faksimile.

Minipartiet Norgespartiet har over 4000 «likes» på Facebook, men klarte ikke å samle de nødvendige underskriftene til å stille til Stortingsvalget i år. Færseth trekker frem partiet som en av kildene til arbeiderpartihatet.

Lars Rønbeck, leder for Norgespartiet, er lite villig til å snakke om Arbeiderpartiet når ABC Nyheter tar kontakt.

– Vi lever under et partidiktatur, og eier ikke demokratiet. Når man leverer stemmeseddelen fraskriver man seg sin makt i fire år og gir etablissementet blankofullmakt til å bestemme vår fremtid. Kort fortalt er Arbeiderpartiet en del av partidiktaturet. Det er ingenting mer å si om det. Å debattere hvert enkelt parti er et sidespor som jeg ikke ønsker å gi meg inn på, sier han.

Men på partiets hjemmesider finner man artikkelen «Statskupp på statskupp», der det hevdes at Arbeiderpartiregjeringen Nygaardsvold begikk statskupp i 1939, og at dagens regjering og storting «hviler på dette falske grunnlaget».

– Vi har latt forfatteren komme til orde med sine synspunkter, i ytringsfrihetens navn, sier Rønbeck.

– Så dette er ikke noe Norgespartiet stiller seg bak?

– Det er hans egne ord. Vi har ikke dratt noen konklusjon av forfatterens artikler. På bakgrunn av «partidiktaturet» ønsker Norgespartiet å innføre et direkte folkestyre, forteller Rønbeck.

– AP har monopolisert makten i Norge

Logoen til nettstedet Folkets Info. Faksimile.Logoen til nettstedet Folkets Info. Faksimile.

ABC Nyheter har også forsøkt å komme i kontakt med representanter for nettstedet Folkets Info, der man blant annet kan lese at landets elitestyrker i realiteten er underlagt Arbeiderpartiet, og at partiet «har monopolisert makten i Norge siden 1945». Vi benyttet kontaktskjemaet på Folkets Info, men vedkommende vi kom i kontakt med ønsket i utgangspunktet ikke å uttale seg under fullt navn og understreket at han ikke lenger er aktiv med nettstedet.

– Da Folkets Info var aktivt var det meningen å ha et nettsted der Gud og hvermann kunne delta. En av kategoriene som fantes, var innsendte artikler, og der finner man alt mulig. Det kan være noen artikler fra kommunister, andre fra radikale høyrefolk og atter andre fra idealister, sier han til ABC Nyheter.

– Jeg nærer ikke noe hat mot hverken Arbeiderpartiet eller noen andre.

– Norge er en diktatorisk sovjetstat

En nettdebattant omtaler Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre som «LandsKrapylet» og «Daddel-Strøre». Faksimile: Facebook. En nettdebattant omtaler Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre som «LandsKrapylet» og «Daddel-Strøre». Faksimile: Facebook.

Kaspar Birkeland er tidligere aktivist i gruppen Norwegian Defense League. I dag omtaler han seg som uavhengig debattant.

– Norge er diktatorisk og kan minne om en sovjetstat. Man har ikke lov til å komme med andre meninger enn de som er godkjent. Sier man mot dem er man plutselig rasist og fascist og you name it. Media er totalt styrt av sosialistene, det hersker det ingen tvil om. Det er bare å se på redaktørene det, hvem er de? De var i sin tid med i AKP-ml, og det er så langt ute på venstresiden som det går an å komme.

– Tror du ABC Nyheter er styrt av sosialistene?

– Nei, det har jeg faktisk ikke noe informasjon som tyder på. Det finnes heldigvis unntak.

– Arbeiderpartiet ødelegger for kjernefamilien og hele samfunnet. Når de godtar en ideologi som ikke har noe med religion å gjøre og vil plante inn så mange fremmedartede kulturer i det norske går det utover kjernefamilien også. Multikulturalismen går utover det etnisk norske.

Les partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansens reaksjon på konspirasjonsteoriene her: – Jeg er skremt

Terrorangrepene mot Norge

Møterommet til tidligere justisminister Storberget i 7 etg. i Høyblokken etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Berit Roald / ScanpixMøterommet til tidligere justisminister Storberget i 7 etg. i Høyblokken etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Berit Roald / Scanpix

– Disse gruppene overlapper hverandre, møtes på Facebook, utveksler ideer og hisser hverandre opp. Her møtes også islamhatere, sier Færseth.

Han trekker frem terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 som eksempel på hvor galt det kan gå når noen er inspirert av konspiratoriske forestillinger. 77 mennesker mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet.

– Vi har sett hva dette førte til for et par år siden, fordi dette er miljøer og organisasjoner som rekrutterer blant mennesker som føler seg dårlig behandlet av samfunnet, sier han.

– Når folk føler at samfunnet har ødelagt for dem og kobler dette opp mot arbeiderpartihat blir resultatet jævlig farlig.Han trekker også frem organisasjonen NORM, som mener domstolene her til lands er infisert av politiske dommere og ikke kan stoles på.

– De forsøkte å kontakte Breivik for å få ham til å tale deres sak i retten, sier Færseth.

– De så på ham ikke først og fremst som islamhater, men nærmest som en politisk martyr som hadde forsøkt å ta et oppgjør med «den ulovlige Arbeiderpartistaten».Færseth anslår at flere tusen mennesker sogner til disse miljøene.

– Hvis vi legger sammen snakker vi helt klart om mange tusen, kanskje mer enn 3-4000. Han baserer anslaget på Facebookgrupper med en rekke medlemmer, der svært utrerte ting blir sagt uten innsigelser.

– Men hva er forskjellen på dette og legitim maktkritikk?

– Det er veldig stor forskjell på å kritisere AP og å si at de driver en slags hemmelig diktaturstat der man nøytraliserer dissidenter ved hjelp av psykiatri og forsøker å bringe Norge under fremmed herredømme, sier Færseth.

Anna Lindh-drapet

Den avdøde svenske utenriksministeren Anna Lindh. Foto: Scanpix. Den avdøde svenske utenriksministeren Anna Lindh. Foto: Scanpix.

Redaksjonssekretær i nettavisen Vepsen, Tor Bach, jobber med å overvåke ekstremister.

Han trekker frem drapet på den svenske utenriksministeren Anna Lindh i 2003 da vi spør om arbeiderpartihatet på nett.

– Anna Lindh-drapet er et av marerittscenariene til de hemmelige tjenestene også i Norge, sier Bach.

– Hun ble drept av en sinnsforvirret person. Men det er det som er problemet med en del av disse konspiratoriske gruppene. De pisker opp et hat som kan nære forestillingene til forvirrede mennesker, sier han.

– Få er voldelige

Informasjonssjef i Politiets Sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, bekrefter at den hemmelige tjenesten har registrert en økning i ulike konspirasjonsteorier de siste årene.

– Konspirasjonsteoretikermiljøet er ikke et miljø vi følger eller overvåker, men det er personer som benytter seg av konspirasjonsteorimiljøets hatretorikk, sier Bernsen til ABC Nyheter.

– Noe av grunnen til at vi i vår tid stengte Facebook-siden vår var at den tiltrakk seg mange konspirasjonsteoretikere, sier han.

– Mange av de vi følger har psykiatri eller rus i sin historie. Disse kan ofte benytte seg av det de ser på nettet innen konspirasjonsteori for å argumentere for det de eventuelt gjør.

Bernsen mener likevel ikke at den jevne konspirasjonsteoretiker er voldelig eller farlig.

Medieviter og forfatter John Færseth har nylig lansert boken KonspiraNorge. Foto: Privat.Medieviter og forfatter John Færseth har nylig lansert boken KonspiraNorge. Foto: Privat.

– Vi ser ingen direkte sammenheng mellom konspirasjonsteori og vold. Fokuset vårt er trusselutøvere, og det vi er bekymret for er de som vil bruke voldelig konspirasjonsretorikk i sine trusler. Vi er redd for at de skal gjøre noe, og underbygge sine eventuelle handlinger med konspirasjonsteorier. Se Breivik som eksempel.

– Hvis man ser på konspirasjonsteorier rundt omkring i verden angriper mange av dem statsapparatet og ønsker en forklaring på hvordan ting henger sammen. Psykologien i konspirasjonsteorier dreier seg om å finne sammenhenger. Nå har Arbeiderpartiet sittet lenge i regjering, så det er kanskje naturlig at de blir offer for slike.

Det har ifølge Bernsen vært få trusler i årets valgkamp, uavhengig av miljø.

– Men hvis det fremsettes en trussel er vi opptatt av hvem som fremsetter trusselen, litt uavhengig av om det er en konspirasjonsteoretiker eller ikke. Bach har nok helt rett i sin analyse at en eventuell trussel kommer fra psykisk syke som har forlest seg på denne typen materiale, sier Bernsen.

– Må lære barna kildekritikk

Avslutningsvis spør vi Vepsens Tor Bach om hvordan Norge som samfunn kan håndtere den eventuelle trusselen fra forvirrede mennesker som er inspirert av konspirasjonsteorier de har lest på internett.

– Som samfunn har man en del forsvarslinjer. Det første er den mentale. Vi må lære barna våre kildekritikk, lære folk å gjenkjenne konspirasjonsteorier for det de er. Der har John nå gjort en kjempeinnsats som analytiker med boka KonspiraNorge, sier Bach.

– Videre må vi ha politiressurser til å følge med på disse miljøene også.

– Vi kan ikke lage et samfunn der vi er beskyttet fysisk mot denne typen ting, men vi kan lage et samfunn der man har en kartlegging av miljøer som fremmer denne typen tanker.

– Det er fort gjort å le av disse miljøene, men problemet med dette er at en mann som trodde på konspirasjonsteorier drepte 77 mennesker i Oslo for to år siden. Da er det ikke morsomt lenger, sier Bach til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:53 Motorsyklist omkom i ulykke på E39 i Sogn og Fjordane22:38 Også Elkjøp ba ansatte jobbe uten lønn21:48 Raja melder seg på i lederkampen i Venstre21:31 SV vil skrote fergerfri-satsing: – Lite seriøst21:31 – Jeg må ha fått flere hundre poser med matvarer. Dette var den eneste måten jeg kunne overleve på21:19 Dødstallene stiger mens uroen fortsetter i Chile20:33 Politihøgskolen raser mot regjeringens kuttforslag19:53 Israels president har gitt Benny Gantz regjeringsoppdrag18:58 Har du det ene av disse førerkortene, må du skynde deg18:57 – Regjeringen går historisk langt i å føye seg etter Israel18:19 Forsvarer i ambulansesaken sier siktede ikke ville skade noen18:15 Storstevne i Monte Carlo: Brækhus neste motstander klar17:34 Knivstakk egen datter - familiefar (47) dømt17:32 Mann mistet livet i ulykke i Brønnøy16:56 Lene Marie Fossen er død16:54 Kagge forlag om mulig Sjaman Durek-bokutgivelse: – Ingen kommentar16:25 Forskere mener å ha funnet en hybelkanin i verdensrommet16:06 Tankskip i drift utenfor Bud i Møre og Romsdal15:57 Trump: Hever sanksjonene mot Tyrkia15:32 Sjaman Dureks bok stoppes15:27 Midtøsten-ekspert: – Vil skade amerikanerne i lang tid fremover15:19 I helga stilles klokka til vintertid15:10 Mann med Gucci-veske pekes ut som leder etter ungdomsvold i Oslo14:32 Verdens største tretopphus brant opp14:28 Spanias fotballkvinner vil streike for lønn og arbeidstid13:37 Stort slagsmål på Stovner i Oslo13:36 Mest vått vær i vente – men også en smak av vinter13:26 Google hevder de har gjort et stort data-gjennombrudd13:19 Drapssiktet mann varetektsfengsles i Drammen13:19 16-åring pågrepet etter helgens voldshendelser i Oslo13:10 Issmelting i Arktis har gitt Russland fem nye øyer12:49 Hardarson forlenger med Start12:40 Tunisias nye president tatt i ed12:31 Russland truer med at militante kurdere kan bli «knust» av Tyrkia12:09 Ber publikum om videoer av ambulansekapringen11:37 Ap-politiker om brilleforslag: – En hastverksbeslutning på bekostning av barn11:21 Svakere resultat enn ventet for Aker Solutions11:21 Full bortekrise for Solskjær11:20 Skamroser Oslo-byrådet: – Regjeringen har mye å lære11:19 Russlands antidopingsjef ut mot egne myndigheter11:02 PST: Ambulansekapringen ser ikke ut som terror11:01 Kippe (41) gir seg som spiller i LSK10:37 39 personer funnet døde i lastebil i Essex10:34 De fire riksrett-punktene: Alle veier fører til Putin10:13 MDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd10:12 Mann forskanset seg på museum i Frankrike09:56 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget09:47 Færre lovbrudd ble oppklart09:45 Granskere: Designfeil bidro til Lion Air-ulykke09:08 Lonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07 Botswanas politiske stabilitet på prøve09:04 15 norske alpinister til Sölden09:03 Jevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35 Stein Erik Hagen går inn i SATS07:35 Norges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09 Skadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04 Norge gir 3 milliarder til renere hav06:33 Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28 Nye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27 Stöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15 De siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:25 Mann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04 En av Norges rikeste vil utfordre Darwins evolusjonsteori04:39 Opposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35 Regjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07 Medier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04 Chiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56 Ambassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55 Beboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41 Skrik og krangling i Oslo var frieri02:05 30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52 Nye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17 Tyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36 Esper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24 Mindre kreft blant innvandrere23:58 Boeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26 Den kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08 25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06 Kroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04 Glohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02 Dybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01 Tottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57 TV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41 Tusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27 Aftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04 Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26 Markedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27 Først seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59 Ap, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51 Ulf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36 Putin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06 Mann knivdrept i garasje i Drammen19:02 PST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59 – Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40 – Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil
Siste nytt
22:53NorgeMotorsyklist omkom i ulykke på E39 i Sogn og Fjordane22:38PengerOgså Elkjøp ba ansatte jobbe uten lønn21:48PolitikkRaja melder seg på i lederkampen i Venstre21:31MotorSV vil skrote fergerfri-satsing: – Lite seriøst21:31Norge– Jeg må ha fått flere hundre poser med matvarer. Dette var den eneste måten jeg kunne overleve på21:19VerdenDødstallene stiger mens uroen fortsetter i Chile20:33NorgePolitihøgskolen raser mot regjeringens kuttforslag19:53VerdenIsraels president har gitt Benny Gantz regjeringsoppdrag18:58MotorHar du det ene av disse førerkortene, må du skynde deg18:57Politikk– Regjeringen går historisk langt i å føye seg etter Israel18:19NorgeForsvarer i ambulansesaken sier siktede ikke ville skade noen18:15SportStorstevne i Monte Carlo: Brækhus neste motstander klar17:34NorgeKnivstakk egen datter - familiefar (47) dømt17:32NorgeMann mistet livet i ulykke i Brønnøy16:56KulturLene Marie Fossen er død16:54NorgeKagge forlag om mulig Sjaman Durek-bokutgivelse: – Ingen kommentar16:25VerdenForskere mener å ha funnet en hybelkanin i verdensrommet16:06NorgeTankskip i drift utenfor Bud i Møre og Romsdal15:57VerdenTrump: Hever sanksjonene mot Tyrkia15:32KulturSjaman Dureks bok stoppes15:27PolitikkMidtøsten-ekspert: – Vil skade amerikanerne i lang tid fremover15:19NorgeI helga stilles klokka til vintertid15:10NorgeMann med Gucci-veske pekes ut som leder etter ungdomsvold i Oslo14:32VerdenVerdens største tretopphus brant opp14:28SportSpanias fotballkvinner vil streike for lønn og arbeidstid13:37NorgeStort slagsmål på Stovner i Oslo13:36NorgeMest vått vær i vente – men også en smak av vinter13:26Helse og livsstilGoogle hevder de har gjort et stort data-gjennombrudd13:19NorgeDrapssiktet mann varetektsfengsles i Drammen13:19Norge16-åring pågrepet etter helgens voldshendelser i Oslo13:10VerdenIssmelting i Arktis har gitt Russland fem nye øyer12:49SportHardarson forlenger med Start12:40PolitikkTunisias nye president tatt i ed12:31VerdenRussland truer med at militante kurdere kan bli «knust» av Tyrkia12:09NorgeBer publikum om videoer av ambulansekapringen11:37Helse og livsstilAp-politiker om brilleforslag: – En hastverksbeslutning på bekostning av barn11:21PengerSvakere resultat enn ventet for Aker Solutions11:21SportFull bortekrise for Solskjær11:20PolitikkSkamroser Oslo-byrådet: – Regjeringen har mye å lære11:19SportRusslands antidopingsjef ut mot egne myndigheter11:02NorgePST: Ambulansekapringen ser ikke ut som terror11:01SportKippe (41) gir seg som spiller i LSK10:37Verden39 personer funnet døde i lastebil i Essex10:34StemmerDe fire riksrett-punktene: Alle veier fører til Putin10:13PolitikkMDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd10:12VerdenMann forskanset seg på museum i Frankrike09:56PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget09:47NorgeFærre lovbrudd ble oppklart09:45VerdenGranskere: Designfeil bidro til Lion Air-ulykke09:08ReiseLonely Planet: Hit bør du reise i 202009:07PolitikkBotswanas politiske stabilitet på prøve09:04Sport15 norske alpinister til Sölden09:03PengerJevnt fra Telenor, men underskudd etter skatt08:35PengerStein Erik Hagen går inn i SATS07:35NorgeNorges fortielse: – Dette bildet skapte en krigsmyte07:09SportSkadefri Zuccarello med assist i Wild-seier07:04NorgeNorge gir 3 milliarder til renere hav06:33Helse og livsstilRapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre06:28PengerNye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned06:27SportStöckl utfordret hopperne: – Mange var ganske lange i ansiktet06:15NorgeDe siktede etter ambulansekapringen skal avhøres onsdag05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:25NorgeMann dømt til fengsel for å ha sendt penisbilder05:04NorgeEn av Norges rikeste vil utfordre Darwins evolusjonsteori04:39VerdenOpposisjonen i Bolivia oppfordrer til generalstreik04:35Helse og livsstilRegjeringen vil ha tiltak mot medisinmangel04:07VerdenMedier dropper konferanse i protest mot Khashoggi-drapet04:04VerdenChiles president ber om unnskyldning etter voldelige protester03:56VerdenAmbassadør hevder Trump krevde gransking mot militær støtte02:55NorgeBeboere evakuert etter melding om brann i Sarpsborg02:41NorgeSkrik og krangling i Oslo var frieri02:05Penger30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen01:52VerdenNye anklager mot Lori Loughlin i collegeskandalen01:17VerdenTyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria00:36VerdenEsper: Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser00:24Helse og livsstilMindre kreft blant innvandrere23:58VerdenBoeing erstatter toppsjef etter vedvarende flykrise23:43SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:37SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro23:32SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:26VerdenDen kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder23:08Norge25 år gammel kvinne nekter straffskyld etter ambulansedrama23:06SportKroos ordnet etterlengtet Real Madrid-seier23:04SportGlohet Sterling straffet Atalanta tross åpningssmell23:02SportDybala-dobbel reddet Juventus fra pinlig tap23:01SportTottenham-show gir sjefen arbeidsro22:57NorgeTV 2: MDG får tre byråder i Oslo22:41VerdenTusk anbefaler EU-landene å godta britenes ønske om brexit-utsettelse22:27SportAftenbladet: Indiske investorer vil kjøpe aksjer i Viking22:04NorgeEriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse for Syria-barna21:26VerdenMarkedet mettes – norske F-16 kan gå på billigsalg20:27VerdenFørst seier, så tap for Boris Johnson da Parlamentet stemte over brexitavtalen19:59NorgeAp, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen19:51PolitikkUlf Leirstein forbereder seg på et liv etter politikken19:36VerdenPutin og Erdogan enige om Syria-avtale19:06NorgeMann knivdrept i garasje i Drammen19:02NorgePST undersøker trusselbrev sendt ut før ambulansekapringen i Oslo18:59Norge– Ingen avklaring for Frode Berg før november18:40Politikk– Byrådet viser en fiendtlighet mot dem som er avhengige av bil
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus