Falt under minnestund - kan ha rett til yrkesskadeerstatning

NAV GA AVSLAG: En kvinne i 40-årene fikk avslag fra NAV på krav om yrkesskadeerstatning etter at hun falt under en minnestund for en avdød kollega. Nå har Trygderetten opphevet avslaget fra NAV. Foto: Andreas H. Lunde (ABC Nyheter)
NAV GA AVSLAG: En kvinne i 40-årene fikk avslag fra NAV på krav om yrkesskadeerstatning etter at hun falt under en minnestund for en avdød kollega. Nå har Trygderetten opphevet avslaget fra NAV. Foto: Andreas H. Lunde (ABC Nyheter)

Etter å ha fått avslag fra NAV, fikk en kvinne medhold i Trygderetten om at en fallulykke under en minnestund for en kollega kan gi rett til yrkesskadeerstatning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om yrkesskadeerstatning:
§ 13-3.Yrkesskade

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket, se §§ 13-6 til 13-13.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

....

§ 13-6.Arbeidstakere

Arbeidstakere (§ 1-8) som er medlemmer i trygden, er yrkesskadedekket.

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

...

På reise til og fra arbeidsstedet gjelder yrkesskadedekningen dersom transporten skjer i arbeidsgiverens regi, eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade. Departementet gir forskrifter med nærmere bestemmelser.

§ 13-17.Menerstatning ved yrkesskade

Et medlem som ved en yrkesskade blir påført varig og betydelig skadefølge av medisinsk art, har rett til en årlig menerstatning som løper så lenge vedkommende lever.

Menerstatningen beregnes på grunnlag av skadens medisinske art og størrelse etter forskrifter og graderingsnormer som fastsettes av departementet.

Kilde: Lovdata.no - Folketrygdloven

Mens skader som oppstår under rene sosiale jobbarrangementer, som lønningspils og aktivitetsdag, neppe vil gi rett til yrkesskadeerstatning, kan en ulykke som skjer når ansatte er samlet for å sørge over en avdød kollega regnes som en arbeidsulykke, ifølge en kjennelse fra Trygderetten.

Retten har gitt en kvinne i slutten av 40-årene, som deltok i en minnestund for en avdød avdelingsleder ved bedriften hun jobbet i, medhold i at hun var i arbeid da hun falt i en trapp under arrangementet. Skaden kan dermed gi rett til yrkesskadeerstatning.

«Minnestunden hadde naturlig nok ikke noe faglig innhold, men skiller seg likevel klart fra rene sosiale tiltak som for eksempel «lønningspils», skidag og kulturelle utflukter. Arrangementet var av en spesiell karakter der samhold i sorgen synes å ha vært et viktig arbeidsmiljømessig tiltak også for situasjonen fremover», heter det i kjennelsen.

Les også: Vanskeligere for kvinner å få godkjent yrkesskade

Hadde lederstilling

Kvinnen hadde da ulykken skjedde våren 2008 en lederstilling i bedriften der hun jobbet. Hun var en av to ledere i avdelingen, da avdelingssjefen plutselig døde. Etter dødsfallet arrangerte bedriften en minnestund på kveldstid.

Arrangementet som bedriften betalte for, ble holdt på en restaurant i nærheten av bedriften, i stedet for i bedriftens lokaler av hensyn til den spesielle situasjonen avdelingen var i, ifølge bedriftsledelsen.

Kvinnen som har vært sykemeldt siden juli 2010, søkte i april 2011 om godkjenning av yrkesskade. Først fikk hun avslag fra NAV Forvaltning Y1. Hun klagde på avslaget, men det ble opprettholdt av NAV Klageinstans. Kvinnen valgte da å klage dette avslaget på krav om yrkesskade inn for Trygderetten.

Les også: - Må regne med at jobben tar helsa

NAV: Minnestunden var ikke arbeid

Ifølge kjennelsen fra Trygderetten dreier tvisten i saken seg om hvorvidt kvinnen kan regnes for å ha vært «i arbeid» da hun falt i en trapp under minnesmarkeringen for en avdødd avdelingsleder.

I Folketrygdloven paragraf 13 heter det at arbeidstakere som er medlemmer i trygden, er yrkesskadedekket så lenge yrkesskaden «oppstår mens arbeidstaker er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden».

Ifølge kvinnen forventet ledelsen i bedriften at hun som leder deltok på minnestunden.

NAV viste i sitt avslag til at skaden ikke kunne godkjennes som yrkesskade da ulykken ikke skjedde i arbeid, på arbeidssted eller i arbeidstiden. NAV mener minnestunden fremstår mer som en sosial aktivitet enn arbeid. Det at hun følte seg forpliktet til å delta, kan ikke vektlegges, ifølge NAV.

Les også: – Navs eksperter får for stor makt

Trygderetten: Hun var i arbeid

Men ifølge kjennelsen mener Trygderetten arrangementet der skaden oppsto «må sies å ha en slik tilknytning til kvinnens arbeid at hun må regnes for å ha vært yrkesskadedekket på ulykkestidspunktet».

Ifølge retten har det i praksis blitt slik at dersom vilkåret om å ha vært i arbeid er oppfylt, blir arbeidssted og arbeidstid regnet for å ha blitt flyttet til der arbeidet skjer.

Videre skriver Trygderetten:

«Retten har under noe tvil kommet til at Ap (kvinnen red.anm.) oppfyller vilkåret om å ha vært i arbeid på ulykkestidspunktet. Arbeidsgiver organiserte og betalte for arrangementet, og ifølge arbeidsgiver var det hensynet til avdelingen og den spesielle situasjonen som medførte at minnestunden var lokalisert på en restaurant i nærheten av bedriften».

Les også: – Røykere får ikke erstatningen de har krav på

Retten legger til grunn at det at hun hadde en ansvarlig og administrativ funksjon i samme avdeling som den avdøde avdelingslederen, medførte at det var en klar forventning til at hun deltok på arrangementet.

Trygderetten har dermed gitt kvinnen medhold i anken. Avslaget fra NAV blir opphevet og saken sendes tilbake til NAV for ny vurdering av kvinnens krav om yrkesskadeerstatning.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus