Kommuneøkonomi:

Høyre-politikere lover like mye til kommunene som i dag

Høyres lokalpolitikere lover rødgrønt nivå på kommuneøkonomien kommende fire år, stortingsrepresentant Michael Tetzschner (bildet)tar forbehold om konjunkturene. Kommunene skal bli mer avhengig av skatteinngang i egen kommune. Foto: Foto: Berit Roald / Scanpix.
Høyres lokalpolitikere lover rødgrønt nivå på kommuneøkonomien kommende fire år, stortingsrepresentant Michael Tetzschner (bildet)tar forbehold om konjunkturene. Kommunene skal bli mer avhengig av skatteinngang i egen kommune. Foto: Foto: Berit Roald / Scanpix.

Lokalpolitikere fra Høyre lover like mye penger til kommunesektoren de kommende fire år, som den rødgrønne regjeringen gir. - Avhengig av konjunkturene, presiserer sentral Høyre-politiker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Fakta er at Høyre vil legge opp til samme ramme for kommunesektoren, som regjeringen.».

Det lover Høyres kommunestyrerepresentant Dagfinn Danielsen, i Frogn og lederen av Nesodden Høyre, Harald Tronvik, for kommende stortingsperiode hvis det blir regjeringsskifte.

Det skjer i debatt mot SV og Arbeiderpartiet, som advarer om store økonomiske tap i de to kommunene dersom Høyre skulle komme til makta.

Men i Høyres valgprogram kan ABC Nyheter ikke finne noe løfte om nivået på kommuneøkonomien i kommende periode.

– Avhengig av konjunkturene

Går så Høyre sentralt god for et slikt løfte?

- Kommunene er avhengige av skatteutviklingen som følge av konjunkturer. Pengene kommer fra verdiskaping, ikke fra partikontorene.

Det slår Høyres kommunalpolitiske talsmann Michael Tetzschner fast på spørsmål fra ABC Nyheter.

- Vi har stemt for samme økonomiske ramme for kommunene som regjeringen i alle statsbudsjetter de fire siste årene, presiserer han imidlertid.

Fra «Jern-Erna» til vekst

Økonomien i Kommune-Norge har hvert eneste år siden de rødgrønne overtok regjeringsmakta i 2005, vokst reelt med 2,6 prosent, mot 2,2 prosent i periodene før, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet.

59.000 nye årsverk har kommet til siden Erna Solberg mistet jobben som kommunalminister etter stortingsvalget i 2005.

- Erna Solberg ble jo kjent fordi hun som kommunalminister ga kommunene stramme rammer. Nå finner jeg ikke løftet om bevaring av den økonomiske rammen i stortingsvalgprogrammet. Hvor sikkert er det at Høyre vil opprettholde nivået på kommunenes økonomi?

- Det var en viss tilbakegang i økonomien i 2001, som også fikk et visst innslag i kommuneøkonomien den gang. Statens forbruk vil alltid være tilpasset hvor stor verdiskapingen er, svarer Tetzschner, og fortsetter:

- Ingen partier lover mer enn at man ønsker en god økonomisk tjenesteytelse i kommunene. Partiene er ikke spesifikke på dette. Det har selvfølgelig sammenheng med at kommunene er avhengige av skatteutviklingen som følge av konjunkturer.

– Skremselspropaganda

Nesoddens ordfører Nina Sandberg (Ap) advarer i Akershus Amtstidende om at hennes kommune kan gå glipp av 22 millioner kroner dersom formuesskatten fjernes, slik Høyre går inn for.

- Skremselspropaganda, svarer Høyres Harald Tronvik i avisa.

- Vi satser på sterkere selvstyre, og vil at kommunene skal beholde mer av selskapsskatten som i dag går til staten, forklarer Tronvik overfor ABC Nyheter.

Den rødgrønne regjeringen har derimot økt rammetilskuddene som kommunene har fått fra staten og kan bruke etter egen prioritering, betraktelig.

- Vil Høyre redusere de statlige rammeoverføringene i og med at kommunene skal få større andel av skattene som innbetales i den enkelte kommunen, Michael Tetzschner?

- Ja, vi har tenkt å tilbakeføre noe av den inntekten som bare går til staten i dag, til kommunene der disse verdiene er skapt. Målet er å oppmuntre til å etablere næring i kommunen. Det å ha arbeidsplasser i en kommune fører også til behov for mer kommunale tjenester, svarer han og kommer med en avklaring:

- Høyre vil fordele skatteinntekten etter hvor arbeidsplassene befinner seg fysisk. Det hjelper ikke å ha hovedkontor i Bergen hvis hovedtyngden av arbeidet finner sted i Bømlo eller på Voss.

Inntekt etter suksess - eller ikke

- Vil dette opplegget for kommuneøkonomi slå negativt ut for kommuner der skatteinntektene svikter?

- Det er alltid sånn med en inntektskilde at den vil være påvirket av konjunkturene. Alternativet er at kommunene blir mer og mer avhengig av bare én kilde, nemlig staten, sier Tetzschner.

- Er egne skatteinntekter mer lokaldemokratisk enn ubundne tilskudd fra staten?

- Uten å overdrive forskjellene, vil en kommune som lever av egne inntekter, se mer på hva den kan gjøre for å trekke til seg næringsliv og innbyggere. Hvis kommunen får 80 prosent av inntektene sine fra staten, vil det være riktig av kommunestyret å bruke like mye på statlig lobbyvirksomhet, som å utvikle næringsliv i egen kommune, sier Michael Tetzschner.

Les om opplegget for kommunene i Høyres stortingsvalgprogram

Les om betydningen av stortingsvalget hos kommunesektorens organisasjon KS

Les mer om stortingsvalget som nærmer seg

Personvernpolicy