ADHD og militærtjeneste:– Diskrimineres i Norge, ikke i USA og Tyskland

DISKRIMINERING? Organisasjonen ADHD Norge mener Forsvaret diskriminerer unge mennesker med ADHD-diagnose som ønsker å tjenestegjøre. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
DISKRIMINERING? Organisasjonen ADHD Norge mener Forsvaret diskriminerer unge mennesker med ADHD-diagnose som ønsker å tjenestegjøre. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

USA og Tyskland har åpnet for at personer med ADHD kan tjenestegjøre i militæret. – I Norge diskrimineres de som har diagnosen, mener «ADHD Norge». I august skal saken opp for retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om saken:

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 forbyr diskriminering. Bestemmelsens første til femte ledd lyder:

«Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.

Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.

Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke».

Forbudet mot diskriminering i paragrafen her omfatter diskriminering på grunn av funksjonsevne som er nedsatt, antas å være nedsatt, har vært nedsatt eller vil kunne bli nedsatt, samt diskriminering av en person på grunn av dennes forhold til en person med nedsatt funksjonsevne»

ADHD:

ADHD står for «Attention Deficit Hyperactivity Disorder» - oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet.

ADHD er en utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av alvorlig grad av konsentrasjonssvikt, og/eller hyperaktivitet og impulsivitet.

Symptomene må ha oppstått i barneårene, vise seg i ulike situasjoner og ha vedvart over lengre tid.

Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for ADHD

Interesseorganisasjonen «ADHD Norge» kjemper for at ungdom med ADHD skal få lov til å tjenestegjøre i militæret. Organisasjonen mener at diagnosen per i dag i praksis betyr utelukkelse fra militærtjeneste, og krever mulighet for individuell vurdering slik at de som er egnet får muligheten til å tjenestegjøre.

I fjor høst skrev ABC Nyheter at verken Likestillings- og diskrimineringsombudet eller ankeinstansen Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt organisasjonen medhold i at Forsvaret diskriminerer personer med ADHD.

Nemnda la til grunn for sitt vedtak at det allerede finnes en reell mulighet for individuell vurdering, noe ADHD Norge mener er feil.

Organisasjonen går derfor til sak mot staten for å oppheve vedtaket fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hovedforhandlingene starter i Oslo tingrett 19. august.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vurderer det slik at en ADHD-diagnose ikke i seg selv er et egnet kriterium for å utelukke fra militærtjeneste. En ADHD-diagnose favner meget vidt. Mange personer med ADHD vil være godt egnet for militærtjeneste, samtidig som ADHD Norge ikke har noen illusjon om at alle skal inn i Forsvaret, sier generalsekretær Marianne Oftedahl til ABC Nyheter.

Bakgrunn: Greit at ungdom med ADHD ikke får bli soldater

– Personer med ADHD fungerte like godt

Organisasjonen var i juni i møte med Forsvaret og la fram sine synspunkter på nytt.

– I den forbindelse viste vi til flere internasjonale studier som belyser tjenestedyktighet ved ADHD, og som dokumenterer ADHD Norges syn, forklarer Oftedahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Av de tre studiene Oftedahl refererer til er to fra USA og en fra Tyskland. Begge disse landene har de senere år valgt å revidere sine retningslinjer på området, slik at personer med ADHD har mulighet til å få tjenestegjøre dersom en individuell vurdering finner dem egnet til det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I studiene som omhandlet hvordan soldater fungerer under militærtjeneste, fant man ikke forskjeller mellom personer med ADHD og kontrollgruppen som ikke hadde ADHD, forklarer generalsekretæren.

Les også: Stor økning i antall voksne på ADHD-medisiner

– Bør være på linje med USA og Tyskland

Slik prosessen er i dag gjør Forsvaret en vurdering av kandidater fra én til ni, der tallet ni tildeles dem som ikke har noe kjent sykdom eller lyte, mens én gis til dem som regnes som tjenesteudyktige.

– Med ADHD går man bare opp til vurderingssiffer fire. Uansett hvor bra man er, så får man ikke høyere enn fire, det er det vi opplever som så veldig urimelig og sterkt diskriminerende, sier Oftedahl.

– Vi mener det er liten grunn til at Norge ska ha en annen faglig vurdering av ADHD enn NATO-landene USA og Tyskland. Der finner man at ADHD ikke gir grunnlag til automatisk utestengning, fortsetter hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – ADHD-medisiner kan gi mindre kriminalitet

– Får individuell vurdering

Informasjonssjef Jonny Aateigen i Vernepliktsverket kan ikke kommentere hva slags vurderinger de gjør i andre land, men han forklarer at Forsvaret ser annerledes på saken enn ADHD Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi påstår det motsatte, nemlig at vi legger til rette for en individuell vurdering. Det er det vi praktiserer i dag.

Han forteller videre at de har leger som er dedikert til å jobbe med denne typen saker og at en spesialistvurdering kan resultere i at folk med en ADHD-diagnose stiller på linje med annen ungdom.

Aateigen har tidligere forklart at det er sikkerhetshensyn som gjør at personer med ADHD i utgangspunktet ikke får tjenestegjøre i Forsvaret.

– Personer med ADHD har i utgangspunktet oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, noe som kan utgjøre en risiko med tanke på tjenestegjøring, sa han til ABC Nyheter i fjor.

ADHD Norges sak mot staten skal opp til behandling i Oslo tingrett 19.-21. august.