Øygard-fornærmet anker erstatningsbeløpet

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal anker erstatningsbeløpet i Øygard-saken. Her er den fornærmede jenta sammen med aktor Torbjørn Klundseter og Hjortdal etter domsavisgelsen i Øygard-saken i Eidsivating lagmannsrett. Foto: NTB Scanpix
Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal anker erstatningsbeløpet i Øygard-saken. Her er den fornærmede jenta sammen med aktor Torbjørn Klundseter og Hjortdal etter domsavisgelsen i Øygard-saken i Eidsivating lagmannsrett. Foto: NTB Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den 17 år gamle fornærmede jenta i Øygard-saken anker størrelsen på erstatningsbeløpet til Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale 17-åringen 120.000 kroner i erstatning, men det mener bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal er for lite.

– Jeg ønsker å få prøvet oppreisningsbeløpets størrelse for Høyesterett, sier bistandsadvokaten til NRK.

Hun mener jenta burde blitt tilkjent en erstatning på 260.000 kroner.

Mange anker

Rune Øygard ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder etter at juryen i Eidsivating lagmannsrett fant ham skyldig i seksuelle overgrep mot den fornærmede jenta fra hun var 14 til hun var 15 år. Øygard selv har anket dommen til Høyesterett for feil i saksbehandlingen og på straffeutmåling. Påtalemyndigheten har anket straffeutmålingen, noe Øygard har motanket på.

At bistandsadvokaten nå også vil ha en prøving av erstatningsbeløpet, betyr at det bare er spørsmålet om lovanvendelsen i straffesaken som Høyesteretts ankeutvalg ikke skal ta stilling til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter vil samle alle anker med tilhørende dokumentasjon i saken før han oversender den til Riksadvokaten en av de nærmeste dagene. Han hadde torsdag ettermiddag ikke mottatt noe ankeskrift fra 17-åringens bistandsadvokat.

– Jeg er blitt underrettet om at det kommer, men har ennå ikke mottatt det formelle brevet med anken, sier Klundseter til NTB.

Øygards posisjon

Erstatningen på 120.000 kroner er i utgangspunktet helt i øvre del av normalområdet for hva som tidligere er idømt i overgrepssaker der fornærmede er over 14, men under 16 år. Til VG utdyper bistandsadvokaten hvorfor hun vil ha en ny vurdering av erstatningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun vil ha en avklaring om aldersspennet fra 14 til 16 år og mener det skal tillegges betydning hvor hennes klient befant seg på denne skalaen da overgrepene skjedde. Hun vil også be om Høyesteretts vurdering av hvilken betydning Rune Øygards posisjon som ordfører kan ha spilt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg gir meg ikke på det. Det bør synliggjøres hvorvidt det har betydning, sier bistandsadvokaten.

– Et sjansespill

Øygard forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, er overrasket over at bistandsadvokaten vil anke oppreisningen til Høyesterett. Hun sier det i så fall vil kunne utløse en motanke, en såkalt avledet anke, fra deres side.

– Det er et sjansespill fra bistandsadvokaten, for jeg mener den er meget høy i forhold til hva Øygard er dømt for, sier Larsen til NTB.

Hun presiserer at hun ikke hadde konferert med sin klient om spørsmålet torsdag ettermiddag, men legger til at hennes klare råd til Øygard vil være å motanke dersom 17-åringen virkelig anker erstatningssummen inn for Høyesterett.