Strid om dumping på Langøyene

Langøyene var opprinnelig to øyer med et langt sund imellom. Den store sletta midt på øya er anlagt oppå det som tidligere var hovedstadens søppelfylling. Bildet fra 1965 viser Langøyene (foran) med Rambergøya, Gressholmen og Lindøya i bakgrunnen. Foto: Ukjent / Oslo byarkiv / Wikipedia
Langøyene var opprinnelig to øyer med et langt sund imellom. Den store sletta midt på øya er anlagt oppå det som tidligere var hovedstadens søppelfylling. Bildet fra 1965 viser Langøyene (foran) med Rambergøya, Gressholmen og Lindøya i bakgrunnen. Foto: Ukjent / Oslo byarkiv / Wikipedia
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er uenighet om hvorvidt farlig avfall er blitt dumpet på forurensede Langøyene. Oslo kommune har ikke full oversikt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om Langøyene

Langøyene er ei øy på 0,3 km² i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden. Langøyene ligger i Nesodden kommune og eies og forvaltes av Oslo kommune.

I perioden 1904 til 1948 ble Langøyene benyttet som Oslo kommunes avfallsdeponi. Umiddelbart etter at avfallsdeponeringen var avsluttet i 1948 ble deponiet tildekket og overflaten ble tilrettelagt for bading og friluftsformål.

Langøyene er et populært friluftsområde og badeplass. Det er lov å telte på øyene, som nås med ferge fra Vippetangen i Oslo om sommeren.

Langøyene var opprinnelig to øyer, med et langstrakt sund imellom. Den store gressletta man finner midt på Langøyene i dag er hovedstadens gamle

søppelfylling.

Kilder: Oslo kommune / Wikipedia

I forrige uke ble Langøyene i Oslofjorden evakuert og stengt på grunn av lekkasje av miljøgifter fra det gamle søppeldeponiet på øya.

Undersøkelsene viser særlig forhøyede konsentrasjoner av bly, kvikksølv og polyaromatiserte hydrokarboner (PAH.)

Øya er i sommerhalvåret svært populær blant både bade- og campinggjester fra Oslo-området.

Naturvernforbundet mener Oslo kommune burde ha utredet og tatt tak i forurensningsproblemene mye tidligere. De krever nå at tiltak iverksettes øyeblikkelig.

– Når det gjelder grunnvann og sjøen rundt Langøyene så har kommunen vært i bakkant. Der har de et kjempeproblem som de burde tatt tak i tidligere, sier fagrådgiver Per-Erik Schulze til ABC Nyheter.

Han forteller at daværende Statens forurensningstilsyn (SFT, som nå heter Klif) på slutten av 80-tallet gjorde en kartlegging av gamle avfallsfyllinger og industritomter, men at Langøyene ikke ble prioritert for videre undersøkelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ved Langøyene har det ikke vært gjort grundig undersøkelser før i dag, det var helt klart en feilvurdering, mener Schulze.

Les også: Kommunen stenger Langøyene

– Bare husholdningsavfall fra kommunen

Sjefingeniør Rita Vigdis Hansen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) forklarer til ABC Nyheter at Langøyene ikke ble prioritert i kartleggingen fordi man ikke hadde grunn til å tro at det var deponert farlig avfall på fyllinga og at man måtte begynne der forurensningen var størst.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– I 1988-1990 forsøkte SFT å kartlegge gamle avfallsfyllinger og industritomter hvor det var farlig avfall i grunnen. Når det gjaldt Oslo inkluderte denne kartleggingen blant annet alle kommunale fyllinger.

– Langøyene var den eneste hvor man ikke hadde grunn til å tro at det var deponert annet enn husholdningsavfall. Kommunen selv sørget for transport av søppel til øya og drev deponiet/fyllinga. Ved de andre fyllingene visste man at det var dumpet farlig avfall. Derfor ble Langøya nevnt i rapporten, men ikke listet opp blant de prioriterte lokalitetene, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hansen mener funnene fra målingene som er gjort nå samsvarer med at det bare har vært dumpet husholdningsavfall på fyllinga.

– De tungmetallene og tjærestoffene man har funnet er ikke overraskende, men verdiene var i første omgang overraskende. Så ut fra de resultatene som har vært lagt fram til nå har vi ikke grunn til å tro noe annet enn at antagelsene som ble gjort under kartleggingen, stemmer.

Vi skal selvsagt være åpne for at andre ting kommer fram, men vi vet at husholdningsavfall på den tiden bestod veldig mye av aske fra brenning av koks og kull, og ut ifra det er det ikke rart at man finner en del tungmetaller og tjærestoffer, sier Hansen.

Les mer: – Ikke fang og spis fisk ved Langøyene

– Bedrifter dumpet giftig avfall

Naturvernforbundet er imidlertid av den oppfatning at bedrifter opp gjennom årene har dumpet farlig avfall på fyllinga i tillegg til husholdningsavfallet som kom fra kommunen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mange bedrifter hadde en slags klippekortordning til å levere giftig avfall på Langøyene, men kommunen har veldig dårlig oversikt over hva som har havnet der og hvor det kommer fra, sier Schulze til ABC Nyheter.

Sjefingeniør Rita Vigdis Hansen i Klif stiller seg tvilende til dette.

– Vi vet ikke hva som kommer frem senere. Men vi tenker at det nok dreier seg om husholdningsavfall nettopp fordi dette forgikk på en øy, og det var Oslo kommune som stod for transporten, det var ikke lagt opp til at bedrifter selv kunne kjøre ut avfall slik som det har vært på andre fyllinger, sier hun til ABC Nyheter.

Les også: Slottsplassen full av miljøgift

– Vanskelig å si hva som ble dumpet der

Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune er imidlertid ikke like sikker på at det bare dreier seg om husholdningsavfall.

– Problemet er det at så langt tilbake i tid har vi ikke god dokumentasjon, så jeg kan ikke svare helt eksakt på hva som ble deponert på Langøyene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han forklarer at det opprinnelig ble vedtatt å stenge fyllinga på slutten av 1930-tallet, men at dette ble utsatt til etter krigen.

– Særlig under krigen er det vanskelig å si hva som kan ha blitt dumpet der, sier Edvardsen til ABC Nyheter.

Torsdag ettermiddag avgjør Oslo kommune om deler av Langøyene skal gjenåpnes for publikum.

Les mer: – Ikke fang og spis fisk ved Langøyene