Naturvernforbundet: – Ikke fang og spis fisk ved Langøyene

Langøyene i Oslofjorden er langt mer forurenset fra gamle søppeldeponier enn tidligere antatt, men denne forurensningen vil trolig ikke ha noe direkte virkning på badevannskvaliteten, ifølge NIVA-forsker. Oslo kommune avgjør torsdag om deler av den populære badeøya skal åpnes igjen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Langøyene i Oslofjorden er langt mer forurenset fra gamle søppeldeponier enn tidligere antatt, men denne forurensningen vil trolig ikke ha noe direkte virkning på badevannskvaliteten, ifølge NIVA-forsker. Oslo kommune avgjør torsdag om deler av den populære badeøya skal åpnes igjen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men badevannet er neppe påvirket av forurensningen fra deponiet, mener forsker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om Langøyene

Langøyene er ei øy på 0,3 km² i Bunnefjorden innerst i Oslofjorden. Langøyene ligger i Nesodden kommune og eies og forvaltes av Oslo kommune.

I perioden 1904 til 1948 ble Langøyene benyttet som Oslo kommunes avfallsdeponi. Umiddelbart etter at avfallsdeponeringen var avsluttet i 1948 ble deponiet tildekket og overflaten ble tilrettelagt for bading og friluftsformål.

Langøyene er et populært friluftsområde og badeplass. Det er lov å telte på øyene, som nås med ferge fra Vippetangen i Oslo om sommeren.

Langøyene var opprinnelig to øyer, med et langstrakt sund imellom. Den store gressletta man finner midt på Langøyene i dag er hovedstadens gamle søppelfylling.

Kilder: Oslo kommune / Wikipedia

Langøyene i Oslofjorden ble i forrige uke evakuert og stengt på grunn av lekkasje av miljøgifter fra det gamle søppeldeponiet på øya.

Oslo kommune besluttet å stenge den populære badeøya for publikum, etter at en miljøteknisk undersøkelse av det gamle avfallsdeponiområdet avdekket særlig forhøyede konsentrasjoner av bly, kvikksølv og polyaromatiserte hydrokarboner (PAH.)

Rapporten som er utarbeidet av Multiconsult for Oslo kommune viser at både grunnvannet og sedimentene på sjøbunnen rundt øya har høye nivåer av de forurensende stoffene, forklarer Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

– Ut fra det jeg kan se så er grunnvannsbassenget ødelagt. Rapporten viser også at det i sjøen er noe av Norges verste forurensning av blant annet kvikksølv, det er for eksempel like ille som innerst i Oslo havn og ved de mest forurensede industrihavnene i Norge, sier han til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ikke spis fisk

Schulze mener forurensningen som er avdekket, tilsier at man ikke bør spise fisk fra området:

– Jeg vil si at her og nå at man lokalt ikke bør fange og spise fisk i denne bukta hvor den verst forurensede sjøbunnen er funnet. Det er samme råd som Mattilsynet har gitt i alle industriområder og industrihavner i Norge, sier han.

Men Mattilsynet har så langt ikke gjort samme vurdering for fisk og sjømat fra området rundt Langøyene.

– Det er ikke gått ut med noe kostholdsråd så langt jeg kjenner til, sier distriktssjef Kirsti Ullsfoss, ved Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo som håndterer Langøyene, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Drikkevannskilden har ikke vært prioritert

Kommuneoverlegen i Oslo påpekte i forbindelse med stenging av Langøyene at grunnvannet på øya ikke må drikkes. Alle vannuttak ble stengt tirsdag i forrige uke.

– Vi er klar over drikkevannskilden. Det har vært gjennomført tilsyn tidligere, men kilden har ikke vært høyt prioritet hos oss, fordi det har vært få brukere. Men vi har ingen historikk som tilsier at det er noe bekymring i forhold til kilden, sier Ullsfoss.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Distriktssjefen understreker at det er vannverkseier som er ansvarlig for at det foretas prøvetaking av drikkevannet.

Les også: Kommunen stenger Langøyene

Trolig ingen virkning på badevannet

Badevannet blir neppe påvirket av forurensningen fra det gamle avfallsdeponiet, men dyrelivet i sjøen kan lide, ifølge seniorforsker John Arthur Berge ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– Det er ytterst sjelden at miljøgifter får betydning for badevannskvaliteten. Det er andre ting som påvirker denne, som for eksempel forekomst av tarmbakterier og i noen tilfeller, helst i ferskvann, av blågrønne alger. Så denne forurensningen vil mest trolig ikke ha noe direkte virkning på badevannskvaliteten, sier han til ABC Nyheter.

– I sedimentene er det imidlertid avdekket så høye konsentrasjoner av skadelige stoffer at det kan ha effekt på dyr som lever i sediment, fortsetter forskeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Berge mener det er sannsynlig at forurensningen kun får betydning lokalt.

– I første omgang vet en nå at det er høye konsentrasjoner av noen metaller i sedimentprøvene som er tatt rund Langøyene. Hvor hardt de er bundet til sedimentet avgjør hvor mye de sprer seg og hvor giftige de er for organismer som lever i sedimentet. I første omgang vil jeg tro at det kun er en lokal effekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blåskjell

NIVA-forskeren mener en logisk oppfølging av funnene i rapporten vil være å analysere blåskjellprøver fra området rundt Langøyene.

– Det vil kunne gi en indikasjon på om forurensningen sprer seg videre til vannmassene. Blåskjellene filtrer vann, og hvis man finner høye konsentrasjoner av disse stoffene i dem, er det en indikasjon på at stoffene spres i vannet, sier han til ABC Nyheter.

Les også: Slottsplassen full av miljøgift

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Prøvene vil gi svar

Bymiljøetaten i Oslo antydet overfor Aftenposten forrige uke at det kan være muligheter for å åpne deler av øya for besøkende.

Dette vil bli avgjort torsdag, forteller direktør i etaten Hans Edvardsen:

– Det er gjort en del undersøkelser som vil bli ferdig analysert i løpet av dagen. Klokken 12 vil vi holde et møte der vi tar stilling til hvorvidt det er forsvarlig å åpne deler av øya igjen, sier han til ABC Nyheter.

Han forteller at det er tatt prøver av vannet, både av grunnvann og sjøvann fra strandsone, samt prøver av jordsmonnet opp på sletta på øya.

– Prøvesvarene vil si om det er grunnlag til å revurdere vår beslutning om ikke å anbefale folk å være på Langøyene, sier Edvardsen.