LO-kongressen på kant med EØS-avtalen?– LO-kongressen med viktigste vedtak i norsk politikk om EØS

SYVMILSSTEG MOT DET UMULIGE: - LO-kongressens vedtak er uforenligmed EØS-avtalen sier Heming Olaussen. Foto: Thomas Vermes (ABC Nyheter)
SYVMILSSTEG MOT DET UMULIGE: - LO-kongressens vedtak er uforenligmed EØS-avtalen sier Heming Olaussen. Foto: Thomas Vermes (ABC Nyheter)
Artikkelen fortsetter under annonsen

LO-kongressen vedtok enstemmig at norske arbeidslivslover skal være overordnet EØS-regler. Det er i strid med EØS-avtalen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er det viktigste vedtaket i norsk politikk om EØS.

Det sier leder i Nei til EU, Heming Olaussen om vedtaket LO-kongressen tirsdag fattet om EØS-avtalen.

– Med dette LO-vedtaket blir det en eskalering av konflikt mellom LO og regler fra EU, spår Olaussen.

Norske myndigheter må gå imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler, krever LO i sitt nye handlingsprogram.

Det er stikk i strid med hva Norge har underskrevet på i EØS-avtalen.

EØS-regler skal gå foran nasjonalt lovverk dersom det er motstrid, ifølge EØS-avtalens protokoll 35.

Les også: EU har allerede avvist dette kravet

– Syvmilsskritt mot SV og Sp

Hvorfor ser du LO-kongressens vedtak som så viktig, Olaussen? Norge har forpliktet seg til ikke å følge det, og LO-kongressen stemte ned utmelding av norsk arbeidsliv fra EØS.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med dette vedtaket vil LO hyppig havne i konfrontasjoner med EU fremover. Hele situasjonen kommer til å eskalere, sier Olaussen til ABC Nyheter.

– Vi ser at LO også fattet vedtak om at Norge må nedlegge veto mot direktiver EU ennå ikke har vedtatt, som håndhevingsdirektivet og jernbanepakken, legger nei-generalen til.

Les også: Fagforbundet insisterer på å få EØS ut av arbeidslivet

– LO har flyttet seg langt opp på banen i kampen mot EUs liberalisme og forsvaret av den norske modellen. Selv om de stemte ned det mest radikale forslaget, har LO flyttet seg med syvmilsskritt i retning av SV, Senterpartiet og Nei til EU sammenlignet med LO-leder Roar Flåthens EØS-uttalelser i februar, svarer Olaussen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lar Kongressens vedtak seg gjennomføre innenfor dagens EØS-avtale?

– Det er titusenkronersspørsmålet som gjør dette vedtaket så radikalt. Det er uforenelig med EØS-avtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Medlemmene er ikke interessert i EØS

LO vil ha med EU på laget

LO-vedtaket forutsetter også at regjeringen innleder forhandlinger med sin motpart i EØS-avtalen, EU, om at de aksepterer å stille EØS-avtalens protokoll 35 på hodet, og la norsk lov trumfe EUs regler for fri flyt på det indre markedet.

Her er hele teksten i LO-kongressens vedtak:

«EØS avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU.

LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler.

En slik forrang må avklares mellom EØS avtalens parter».

Regjeringen ser ikke problemet

ABC Nyheter har forsøkt å få den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet og Arbeidsdepartementet til å kommentere spørsmålet om LO-kongressens vedtak lar seg gjennomføre innenfor dagens EØS-avtale.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vi har fått som svar, er følgende epost fra statssekretær Norvald Mo (Ap) i Arbeidsdepartementet:

– Jeg oppfatter at LO er opptatt av å bevare den norske arbeidslivsmodell og å beskytte arbeidstakere mot sosial dumping. Her er LO og regjeringen helt på linje. I går la vi frem handlingsplan 3 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen er tydelig på at vi skal utnytte det norske handlingsrommet. Eksempler på dette er blant annet allmenngjøringsordningen, jf Høyesterettsdomdom i verftssaken og ILO 94 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

– Vi har ikke hatt tilfeller hvor vi har vært nødt til å endre tariffavtaler på grunn av EØS-avtalen, legger han til.