Regjeringen foreslår 30 års fengsel for terror

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo holder pressekonferanse om terrolover og en plan for hvordan man skal regulere tigging. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Justis- og beredskapsminister Grete Faremo holder pressekonferanse om terrolover og en plan for hvordan man skal regulere tigging. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Regjeringen foreslår at strafferammen for grov terror utvides til 30 år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samtidig som strafferammen for grov terror utvides til 30 år, skal adgangen til å reise straffesak ikke foreldes.

– Vi vil skjerpe terrorlovgivningen for å sette politiet bedre i stand til å forebygge og bekjempe soloterrorisme, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

– Ramme alle typer terror

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart å forberede terrorhandlinger, motta terrortrening og delta aktivt i terrororganisasjoner. Dagens lovgiving rammer kun de som gir terroropplæring, mens lovendringene vil gjøre det ulovlig også å motta slik trening.

– Dagens trusselbilde viser at terror kan utøves på mange ulike måter. Forslaget tar høyde for dette ved å ramme alle typer forberedelser til terror. Det avgjørende for straff vil være hvor langt gjerningspersonen har kommet i forberedelsene, ikke hvilke gjenstander som er brukt, sier Faremo.

– Rammer terrortreningsleire

Det skal også bli straffbart å ha befatning med deler, utstyr eller andre gjenstander som kan brukes for å lage eller bruke skytevåpen og sprengstoff. Det vil si at personer som har befatning med ingredienser til sprengstoff også vil rammes av de mulige lovendringene.

– Dette vil ramme deltakelse på treningsleirer hvor det gis opplæring i terror. Forslaget omfatter også lovlig opplæring, som for eksempel jegerprøvekurs, dersom det kan bevises at vedkommende har bestemt seg for å bruke ferdighetene til terror, sier Faremo.

Les også: Faremos terrorforslag får stryk

Utvider mafiaparagrafen

Regjeringen foreslår blant annet å kriminalisere deltakelse i terrororganisasjoner. Det blir domstolenes ansvar å definere hvilke organisasjoner som er terrororganisasjoner. I dag er det kun Taliban og al-Qaida som offisielt rammes av denne definisjonen.

Den såkalte mafiaparagrafen skal også utvides for å kunne gjelde løsere grupperinger så vel som de strengt, hierarkiske grupperingene.

Samtidig vil endringer i utlendingsloven gjøre det enklere å utvise personer som utgjør en trussel mot Norges sikkerhet. Regjeringen trekker fram at rettssikkerheten for personen skal ivaretas i en slik situasjon.

Det nye lovforslaget skal etter planen sluttføres i Stortinget før sommeren.

Ikke tilstrekkelig

Fremskrittspartiet hilser regjeringens forslag til nye terrorlover velkommen, men tror ikke løsningen på terrortrusselen er funnet.

– Det vil kreve mye mer av oss, sier Frps nestleder Per Sandberg i en kommentar til NTB.

Han nevner konkret at det må etableres mer overvåking av sosiale medier og åpnes for mer koordinering av registre, både her hjemme og ute.

– Veldig vanskelig

Ett moment i regjeringens forslag er at terskelen senkes for hvor langt en person må være kommet i forberedelsene av terrorhandlinger før straffansvar inntrer.

– Dette er et veldig vanskelige tema. Før straffansvar inntrer må det bevises at det foreligger forsett. Men forslaget gir mulighet for politiet til å etterforske tidligere, sier Sandberg.

Han viser til at flere av regjeringen nye forslag, blant annet forslaget som gjør det straffbart å motta terrortrening, tidligere er fremmet av Frp.

Personvernpolicy