Ikke mer kreft og selvmord blant krigsveteraner

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og John Maxfield Steineger, sjef for forsvarets sanitet, la fram rapporten "Helse for stridsevne 2013" mandag. Foto: NTB Scanpix
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og John Maxfield Steineger, sjef for forsvarets sanitet, la fram rapporten "Helse for stridsevne 2013" mandag. Foto: NTB Scanpix

Kosovo-veteraner har ikke mer kreft enn andre i Norge, og det er ikke flere selvmord blant Afghanistan-veteraner enn i den øvrige befolkningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det fremgår av rapporten "Helse for stridsevne 2013" som forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) fikk overrakt av sjefen for Forsvarets sanitet, generalmajor John Maxfield Steineger, på Akershus festning i Oslo mandag.

– I denne undersøkelsen har vi funnet ut at ansatte i Forsvaret har normal helse på de områdene vi har undersøkt, sier overlege Einar Kristian Borud som har vært prosjektleder for årets undersøkelse.

Forsvaret har arbeidet i over fem år for å få til et system som gjør det enklere å sammenligne data fra forsvarsansatte og tidligere ansatte, med data fra den øvrige befolkningen.

Rapporten er den første oversikten over helsetilstanden til Forsvarets personell, laget på bakgrunn av data fra Forsvarets medisinske informasjonssystem. Forsvarets sanitet vil gi ut en tilsvarende rapport årlig.

Undersøkte kreft og selvmord

Det er ingen funn i undersøkelsen som tyder på at kreftforekomst blant soldater som har tjenestegjort i Kosovo er høyere enn ellers i befolkningen. Siden personellets alder i kreftsammenheng er svært lav, vil Forsvarets helseregister fremover jevnlig foreta nye analyser av kreftforekomst i denne gruppen, og i andre aktuelle personellgrupper.

Undersøkelsen viser heller ingen overhyppighet av selvmord blant norske veteraner som har tjenestegjort i Afghanistan.

– Dette resultatet gir oss indikasjoner på at vi som fagmyndighet ikke behøver å iverksette ytterligere tiltak på dette området nå, sier Steineger.

Afghanistan-undersøkelsen ble kritisert for ikke å inneholde tall på hvor mange som hadde tatt sitt eget liv.

– Rapporten som ble fremlagt i dag viser at det er færre selvmord i denne gruppen enn i befolkningen for øvrig. Det er jeg glad for. Men ett må uansett være klart: Hvert selvmord er ett for mye, presiserer forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det pågår et arbeid med digitalisering av lister over alt norsk personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Når disse listene foreligger, vil Forsvarets helseregister undersøke forekomst av selvmord i hele denne gruppen og sammenligne det med en sammenlignbar gruppe i den norske befolkningen.

Dårligere hørsel

I rapporten har Forsvarets helseregister sammenlignet data fra sesjon for å finne seleksjonstall og generelle helsedata. Dette er gjort for å kontrollere at de seleksjonsmedisinske kravene til Forsvarets sanitet er riktige.

– I denne delen av undersøkelsen har vi funnet ut at hørselen til de unge på sesjon blir dårligere for hvert år som går. Dette vil vi se nærmere på. Vi ønsker å finne ut om testene våre er riktig tilpasset eller om hørselen faktisk har blitt dårligere blant ungdommer som møter på sesjon, sier Borud.

Han sier til NTB at de i det videre arbeidet tar sikte på å legge ut resultater mer fortløpende på internett.

– Forsvaret har et unikt materiale i sitt helseregister, spesielt sesjonsdata som omfatter alle norske menn fram til 2010. Der er det mye spennende som vi nettopp har begynt å se på og som vi kan koble opp mot sentrale helseregistre, sier overlegen.

Libanon-veteraner

Forsvarets sanitet vil nå undersøke veteraner fra alle internasjonale operasjoner. Den neste som kommer er en kartlegging av helsetilstanden blant Libanon-veteranene.

– Dette var en annen tid. Det er et tidkrevende arbeid å samle, digitalisere, kontrollere og ettergå alle lister. Men det skal gjøres, og det skal gjøres grundig. Derfor vil vi først kunne vente disse i løpet av 2014, sier forsvarsministeren.

Hun påpeker at oversikten er nødvendig for å sikre et trygt arbeidsmiljø og en så trygg tjeneste som mulig.

– Den trengs for å kunne avdekke mangler, synliggjøre helserisiko og innføre målrettede tiltak. Og den er viktig for å gi befolkningen innsyn i hvordan tjenesten eventuelt påvirker helsen til de som avtjener verneplikten og de som deltar i internasjonale operasjoner, sier Strøm-Erichsen.

Personvernpolicy