Jens Stoltenberg til LO-kongressen:

Stoltenberg lover LO ny pakke mot sosial dumping

Med åpen dør: - Min dør er åpen for LO hvis dere ønsker å reforhandle pensjonsreformene. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
Med åpen dør: - Min dør er åpen for LO hvis dere ønsker å reforhandle pensjonsreformene. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

Regjeringen fremmer tirsdag en tredje handlingsplan mot sosial dumping. Og Jens Stoltenberg åpner sin dør på vidt gap for forhandlinger om endringer av pensjonssystemene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LO-kongressen 2013

Landets største fagorganisasjon, Landsorganisasjonen (LO) har kongressen som sitt høyeste organ. Det avholdes hvert fjerde år.

LO-kongressen 2013 pågår i Oslo fra 3. til 7. mai, med 125 kvinner og 190 menn som delegater. De skal blant annet vedta et handlingsprogram for LO for kommende fire år, uttalelser og valgkampbevilgninger.

Statsminister Jens Stoltenberg taler til LO-kongressen søndag. Mandag velges ny LO-leder.

- Regjeringen kommer med en tredje handlingsplan mot sosial dumping på tirsdag. Og min dør står åpen hvis dere ønsker å forhandle om endringer om pensjonsordningene i både offentlig og privat sektor.

Det varslet statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til LO-kongressen søndag ettermiddag.

- Allmenngjøringsordningen skal gjøres mer effektiv. Arbeidstilsynet skal styrkes. Og vi arbeider med økte strafferammer for brudd på arbeidsmiljøloven og loven om allmenngjøring, forteller statsministeren om den nye handlingsplanen.

- Gjør som Vegvesenet!

- Så sier vi at offentlig sektor skal gå foran i kampen mot sosial dumping. Offentlige etater må unngå lange kontraktskjeder som innbyr til sosial dumping, sier Stoltenberg.

Han trekker fram Statens Vegvesen som eksempel til etterfølgelse.

- Statens Vegvesen krever at en entreprenør de gjør avtale med, skal ha minst 25 prosent egne ansatte på anlegget. Og at entreprenøren ikke knytter til seg underentreprenører i mer enn to ledd.

Regjeringen vil også rette blikket mot luftfarten. Men her kommer ikke regjeringen lenger enn å utrede i første omgang.

- Blant annet ser vi på om det er mulig å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår ved framtidige kjøp av flyruter, sier Stoltenberg.

Pensjon til besvær

En av de vanskelige diskusjonene på LO-kongressen er misnøye med viktige sider av pensjonsordningene etter den store reformen som er gjennomført etter avtale mellom staten og partene i arbeidslivet.

- Vi har ikke kommet i mål med pensjonsreformen. Jeg står ved alt vi forhandlet fram i 2009. Men jeg tror stadig flere i offentlig sektor innser at det er en ulempe at de ikke kan jobbe samtidig som de mottar pensjon, sa Stoltenberg til delegatene.

- Og det er ikke bra at lavlønte betaler mye inn, men får lite ut. Hvis LO vil forhandle om dette en gang til, så er min dør åpen, inviterer Stoltenberg.

- Vi er heller ikke i mål i privat sektor. Det er en stor svakhet at det er mange og uoversiktlige ordninger. Det store, uferdige prosjektet i privat sektor er mer helhetlige og samordnede løsninger. Velkommen til samarbeid også om dette, sier han.

På vakt for to ting

- Det er nå vi må være på vakt. Ikke fordi det går dårlig. Men fordi det kan gå dårlig. Deler av industrien er under press, sa Stoltenberg og kom så med sin andre advarsel:

- Men også vår evne til å dele er under press!

- Fordi de borgerlige partiene lover store og uansvarlige skattekutt. Og fordi vi ser at store selskaper utnytter forskjeller i skattesystemer i ulike land, utnytter skattehull og bruker skatteparadiser, forklarer Stoltenberg.

- Det store kaffekonsernet Starbucks betalte mindre i skatt i Storbritannia enn en liten kaffesjappe i London. Og de gjorde det på lovlig vis ved å utnytte skattesystemet, tok han fram som eksempel før han kom inn på skattepakka han og finansminister Sigbjørn Johnsen presenterte tidligere på søndagen.

Deler ut og tar inn

- Sigbjørn og jeg la fram en skattepakke som handler om både å skape og dele.

- Vi reduserer selskapsskatten fra 28 til 27 prosent. Det koster nesten 3 milliarder kroner. Så forbedres avskrivningsordningene .

- Men dette finansierer vi samtidig. Det viktigste tiltaket er at vi tetter et stort skattehull som gir flernasjonale selskaper anledning til å flytte overskudd fra land til land for å redusere skatten. Det gir oss 3 milliarder. Så øker vi skattetaksten på næringseiendom fra 50 til 60 prosent. Så øker vi formueskatten for dem som eier to boliger – ikke hytter. De må betale mer skatt for bolig nr. 2, oppsummerte Stoltenberg.

- Vi har også endret petroleumsskatten. I dag bærer selskapene rundt 10 prosent av kostnadene ved investeringene. Rundt 90 prosent betales av skattesystemet. Nå må en større del av investeringene bæres av selskapene selv.

Les også: - Nå ser vi skillet i skattepolitikken

- Det har ikke Høyre foreslått

- Så ser jeg at våre politiske motstandere sier at vi har lyttet til dem! utbrøt Stoltenberg indignert.

Les: - Stoltenberg har tyvlyttet på Høyre

- Forskjellen mellom oss og dem på dette området, er at de lover milliarder, på milliarder på milliarder i skattekutt. Men de forteller ikke hvor de skal hente de pengene fra! er Stoltenbergs svar på det.

- Så er det én forskjell til: De har ikke foreslått det vi gjennomfører!

- Det er ikke redusert skatt på bedriftene Høyre har foreslått. De vil redusere skatt på personer og gi hver riking 3 millioner i skattekutt. De har ikke foreslått å redusere selskapsskatten fra 28 til 27 prosent. De kommer til å ha problemer nok med å vise inndekning for reduksjonen i formueskatten de går inn for, før de kommer til å redusere selskapsskatten.

Personvernpolicy