Høyre med løfter innen rus og psykiatri

Bent Høie har ledet arbeidet med Høyres forslag til partiprogram 2013-17. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Bent Høie har ledet arbeidet med Høyres forslag til partiprogram 2013-17. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I sin tale til Høyres landsmøte lørdag satte 2. nestleder Bent Høie fokus på situasjonen til rusavhengige og psykisk syke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(GARDERMOEN/ABC NYHETER:) - Over 2000 rusavhengige er motivert for å endre livet sitt. Men de samme 2000 står i kø og venter på behandling, sa han under talen.


Høyres løsning er å innføre fritt behandlingsvalg, der pasientene kan velge mellom offentlige og private behandlingstilbud – på det offentliges regning.

- Fritt behandlingsvalg vil gjøre det mulig for rusavhengige som har fått vurdert sin henvisning å bruke retten til behandling på de private rusinstitusjonene som har ledig kapasitet, uavhengig av om de har avtale med et regionalt helseforetak eller ikke, sier Høie til ABC Nyheter.

- Så sier vi at det er behov for en nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet. Høie satte også fokus på psykisk helse, og lover å bygge ut et godt allmennpsykologitilbud i kommunene.

Les også: Erna gikk på nederlag i abortsaken

- Det gjør at man når man begynner å få psykiske utfordringer kan få hjelp tidlig uten å måtte gå veien om en henvisning til spesialisthelsetjenesten, sier han.

- Hva er de viktigste utfordringene innen rus og psykiatri?
- For mange rusavhengige som er motivert for behandling må vente for lenge på behandling og dermed faller fra underveis fordi motivasjonen forsvinner underveis. Og at de ikke får det behandlingstilbud de ønsker seg, sier Høie.

- Innen psykiatrien er det rett og slett at terskelen for å få hjelp er for høy. Spesialisthelsetjenesten er ganske godt utbygd, men det er fortsatt slik at for å få hjelp der må du være ganske syk. Det betyr at alt for mange med psykiske lidelser må vente for lenge før de får hjelp.

Les også: Foss takket av etter 28 år på Stortinget

- Hva vil Høyres forslag koste?
- Det har vi ikke noen beregninger på. Dette er jo et program for en fireårsperiode, så dette forteller oss at det er det vi vil prioritere. En opptrappingsplan innenfor rus vil nettopp inneholde en utredning av hva behovet er og hva en utvidelse vil koste. Det å bygge ut et godt allmenpsykologtilbud i kommunene vil vi óg måtte kostnadsberegne, sier Høie.

Les også: Høyre vil fjerne Brustad-bua, forenkle alkoholsalget og vurdere vin i butikker

- Vår tanke er at det skal skje i et samarbeid mellom staten, kommunene og egenandelen den enkelte betaler, på samme måte som vi gjør gjennom fastlegeordningen,.

- Men fritt behandlingsvalg vil bli dyrere?
- Fritt behandlingsvalg vil øke behandlingskapasiteten i Norge og dermed koste mer penger enn det spesialisthelsetjenesten koster i dag. Det har vi vært helt tydelige på. Fritt behandlingsvalg vil óg innebære en lovendring, og ved innfasingen av dette må vi i hvert statsbudsjett innberegne den sannsynlige økte utgiften i årene som kommer.

- Hvilke sammenhenger ser du mellom rus og psykiatri?
- Det er en nær sammenheng. Veldig mange av de som har rusproblemer har også psykiske problemer, og omvendt. Mange vil være avhengige av å få hjelp for begge deler. Mange ganger vil man avdekke at det er rusen som skaper de psykiske problemene, og hvis man får hjelp til å håndtere rusen får man hjelp til å håndtere de psykiske problemene. Andre ganger finner man at rusen er et resultat av selvmedisinering, der grunnlaget egentlig er de psykiske utfordringene.

- Å gi tidlig hjelp for psykiske problemer tror jeg også virker forebyggende for rusproblemer.

- Hva er det som blir annerledes med Høyres politikk sammenlignet med dagens ordninger?
- Rusavhengige vil ikke stå i kø og vente på en behandling de har rett på samtidig som institusjonene har ledig kapasitet. Og mange, spesielt ungdom, vil få raskere hjelp ved begynnende psykiske lidelser.

Les også: Vil vurdere væpning av politiet

Personvernpolicy