Erna med løfter til lærerne

Høyre-leder Erna Solberg kjørte frem skole og helse som viktige valgkampsaker under sin åpningstale for partiets landsmøte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

GARDERMOEN (ABC NYHETER): Skole, forskning og kunnskapssamfunn var en rød tråd i Høyrelederens åpningstale til landsmøtet.


- Vi vil satse på de som skal bli lærere om fem, ti og femten år. Arbeidet med å få de aller dyktigste talentene til å ville ta Norges viktigste jobb starter nå, sa Solberg.

Hun kom blant annet med følgende løfter:

* Mer penger til etter- og videreutdanning av lærere.
* Økt lønn til lærerne som tar mer utdanning og fordypning, og går “karriereveien i klasserommet”.
* Femårig masterutdanning for lærerne.

Les også: Høyres nye klær

- Vi skal ha like høye ambisjoner for lærerne som det barna har, sa Høyre-lederen, som rettet et spark mot kunnskapsminister Kristin Halvorsens ønsker om fysisk aktivitet, leksehjelp og skolemat.

- Vi er ikke mot gym, lekser på skolen og mat. Men vi er for å gjøre det viktigste først. Da må vi satse på det som har best dokumentert effekt på elevenes læring. Og det er læreren.

“Kunnskap” og “kunnskapssamfunn” var nøkkelord også i resten av talen, som grunnlag for bedre veier, bedre eldreomsorg og fremtidige arbeidsplasser.

- Kunnskap bringer verden fremover. Kunnskap gir mer enn konkurransekraft. Kunnskap gir kvalitet. Kunnskap gir trygghet, messet Solberg fra talerstolen.

Her kan du lese talen i sin helhet
.

Arbeidsledige

I tillegg til lærerløftene kom Solberg med løfter til dem som faller utenfor arbeidslivet.

- Over 600.000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Siden 2005 har andelen sysselsatte blant funksjonshemmede falt. 84.000 mennesker ønsker å komme i jobb.

- Vi skal gi lønnstilskudd og hjelpe til med tilrettelegging på arbeidsplassen.

- Psykiske helseplager er en av de hyppigste årsakene til at folk sykemelder seg. Vi skal styrke det psykiske helsevernet.

- Vi må få flere som i dag ramler utenfor arbeidslivet til å forbli innenfor.

Helse

Helsepolitikk ble også et viktig punkt i talen, og Solberg lovet fortsatt offentlig finansiering av helsetjenestene.

- For Høyre er helse et offentlig ansvar. Det offentlige skal finansiere. Det offentlige skal være bærebjelken i Høyres helsepolitikk.

- Men vi tror ikke det offentlige har alle svarene, Solberg. Høyre går inn for fritt behandlingsvalg.

- 260.000 mennesker står i helsekø. Samtidig som mennesker står i kø, finnes ledig kapasitet hos private. Høyre skal sørge for at pasienter med rett til behandling, skal få velge hvor de skal behandles. Offentlig eller privat. Men uansett for det offentliges regning.

- Jeg tror det vil bli vanskelig for det offentlige å redusere helsekøene kraftig alene. Jeg tror ikke at private kan klare det alene. Men jeg er ganske sikker på at sammen skal vi klare det.

- Det neste steget er å gi pasientene fritt behandlingsvalg. Har du fått foreskrevet rett til behandling fra fastlegen, ja, så skal du få velge hvor du vil bli behandlet, privat eller offentlig.

Hva dette offentlig-private samarbeidet skal koste gikk ikke Solberg nærmere inn på i talen.

(Skatt var nevnt på to punkter i talen, i løftet om å redusere formuesskatten og i en henvisning til fjerningen av boligskatten).

Personvernpolicy