Meny

Garden stuet inn i brann- og smittefelle

Vaktbua huser flere titalls gardister. Her sover de i en kjeller, men i fjor avdekket en befaring at rømningsveien var blokkert. Også ved de andre vaktstedene som Garden benytter, er det avdekket oppsiktsvekkende forhold. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Blokkerte rømingsveier og dårlig hygieniske forhold i Gardens vaktbu ved Slottet.

De sjokkerende opplysningene om brannfarlige forhold for den høyt profilerte norske eliteavdelingen kommer frem i årsmeldingen fra Ombudsmannen for Forsvaret:

«Ved Slottets vaktbygg sover mannskapene i kjeller og rømningsvei ved brann o.l. var delvis sperret av tre/ buske, slik at mannluken ut var svært vanskelig å få opp», skriver Kjell Arne Bratli i meldingen til Stortinget.

- I stort slutter jeg meg til det som Ombudsmannen skriver, samstemmer også Hærens Hovedverneombud, major Thomas Hansen, til ABC Nyheter.

Han har i tillegg hatt egne befaringer på alle vaktstedene som Garden benytter, og er svært kritisk til forholdene ved flere av dem.

For knappe to uker siden priset forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Gardens innsats etter terrorangrepet 22. juli 2011:

- Hver dag og hver natt, året gjennom, er Garden på vakt. For Kongehuset, for innbyggerne i hovedstadsområdet og for vår nasjonale beredskap. Dere vet ikke når dere kan bli kalt på. Men jeg vet at når det skjer, er dere klare, sa hun ved den anledningen.

Les også: Slottet evakuert på grunn av brannalarm

Satser mer på grus

Regjeringen har bevilget store pengesummer til nødvendig vedlikehold av Slottet. Det nye kobbertak kostet 117 millioner, og det vil koste 70 millioner å fikse grusen på Slottsplassen før grunnlovsjubileet 17. mai 2014.

Men mens disse prosjektene har fått sine tiltrengte bevilgninger og utbedringer, har Slottets vaktstyrke bodd og arbeidet i en brannfelle.

For å rette opp forholdene for vaktstyrken er det nå satt av 250.000 kroner i budsjettet hos Det kongelige hoff.

I tillegg bebuder nå Forsvarsbygg at de vil bruke 6 millioner kroner på Garden i løpet av 2013, men dette vil gå til utbedringer andre steder enn ved Slottet.

Raskt ordnet opp

Et av de mer alvorlige forholdene var altså at rømningsveien for de titalls soldatene som overnatter i kjelleren under vaktbua ved Slottet, i praksis var blokkert.

- Rømningsveien gikk gjennom en sjakt. Her var det vanskelig å få åpnet gitteret, men det er nå utbedret, sier Hansen.

- Dette forholdet ble det umiddelbart tatt tak i i fjor sommer og dører/ luke går nå opp uten hindringer. Vegetasjonen er fjernet og det er etablert kontrollrutiner for å sikre at rømningsveiene ikke mister sin funksjon, bekrefter også assisterende kommunikasjonssjef ved hoffet, Sven Gj. Gjeruldsen.

Det ble ryddet opp raskt da de alvorlige manglende ble påpekt. Major Hansen sier også at det har vært enkelt å få rettet opp i andre mindre forhold.

- Fikk man bare tak i de rette personene, så var det mange ting som lett kunne løses. Da ble det utbedret med en gang.

Les også: Slottet har fått ny adresse

Skitne dyner, puter og trekk

Men de flere titalls soldatene som hver natt overnatter i en kjeller under vaktbua, har også blitt tilbudt svært utilfredsstillende hygieniske forhold:

«Befaringen påviste mye skitten sengetøy på vakt- og forlegningsstedene. Fra saniteten er det tidligere påpekt at skitne dyner, puter og madrasstrekk kan spre smittsomme sykdommer, for eksempel brennkopper», skriver Ombudsmannen.

- Det vi kan gjøre noe med - å bytte dyner og madrasser - det ble gjort allerede dagen etter befaringen, sier løytnant Audun Skaret som er Gardens rådgiver i Helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål (HMS).

Les også: Her er filmene Slottet ikke visste om

Han sier at Garden bare er bruker av bygget. Det er andre deler av Forsvaret som står som leietaker, og det er Statsbygg som eier vaktbua som er bygd på 1800-tallet.

- Slottsbua er ikke bygd etter dagens standarder. Det er passe bra fullt i kjelleren for de som må overnatte, sier Skaret.

- Det har nylig vært en befaring i gardevaktstuen ved Slottet. Det kongelige hoff har satt av 250.000 kroner på årets budsjett for en oppgradering gardevaktstuen. I samråd med Garden vil man komme frem til hvilke tiltak som skal utføres for disse pengene, sier Hoffets Sven Gj. Gjeruldsen.

Han opplyser at det vil bli satt inn et nytt aggregat for å forbedre ventilasjonen ved vakta. Det har tidligere vært målt CO2-nivåer over normalen i bygget.

Verst ved Skaugum

Men de verste forholdene for vaktstyrken finner en likevel et annet sted. Ved Skaugum hovedgård er det Forsvarsbygg som står som eier av en eldre bygning som benyttes.

- Vakta på Skaugum er helt utslitt, og i dårlig forfatning. Her er det avdekket flere avvik, og det bør helst bygges noe nytt, mener Hærens hovedverneombud.

Hos Forsvarsbygg er man noe overrasket over dette kravet:

- Før en beslutning tas om hvorvidt et bygg eller lokale skal fornyes, må Forsvaret melde inn et behov om dette til Forsvarsbygg. Garden har ikke meldt inn behov om nytt vaktsted på Skaugum, og det er derfor ingen planer om fornyelse av dette bygget, sier ketil Dinesen som er Forsvarsbyggs eiendomssjef i Oslo.

Han minner også om at vaktlokalet på Skaugum i 2010 fikk nytt ventilasjonsanlegg til to millioner kroner.

- Vaktlokalene på Skaugum har fått stå og forfalle. Her er det helheten som er vanskelig, sier hovedverneombudet, major Thomas Hansen.

- Forsvarsbygg forvalter ikke eierskapet slik det bør gjøres. Det skjer for lite i forhold til behovene for vedlikehold. Det brukes for mye tid og ressurser på nye bygg, mener han.

Dette henger også sammen med en annen overordnet problematikk knyttet til Forsvarsbygg – det tar for lang tid å få fikset vedlikeholdet, mener han.

- Forsvarsbygg bruker hvert år i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner på vedlikehold og fornyelse av eiendom bygg og anlegg, sier eiendomssjef Dinesen.

- Det er likevel ingen tvil om at forholdene mange steder ikke er så gode som også vi skulle ønske. Imidlertid har utilstrekkelig vedlikehold i det meste av etterkrigstiden medført et betydelig vedlikeholdsetterslep, sier han

Ved Skaugum ble det for bare noen få uker siden påpekt et nytt avvik. Det var Forsvarets bedriftshelsetjeneste (FBHT) som kunne slå fast at lydnivået der vakthavende skal hvile under sine døgnvakter, er for høyt.

«Den totale belastningen i forbindelse med jobbsituasjonen og muligheter for god hvile i en 24 timers vakt, ansees av FBHT som et avvik», lyder konklusjonen.

- Bygget har jo ikke blitt noe større etter at det ble bygd. Det er bare puttet inn mer utstyr samtidig som det stilles større krav til oss, sier løytnant Audun Skaret.

Ingen tar ansvar

Det er ulike eiere av vaktstedene som Garden benytter. Det frykter Ombudsmannen kan ha ført til ansvarspulverisering.

Forsvarsbygg eier vaktlokalene ved Akershus festning, Huseby og Skaugum Hovedgård, mens det er Statsbygg som eier ved Slottet og Bygdø Kongsgård.

«Dette fører til en viss fare for ansvarspulverisering», mener Ombudsmannen.

Han stiller også spørsmål ved om det ikke bør være noen koordinerende møter mellom de ulike aktørene.

«Felles på vaktstedene er at noe av inventaret samt noe av teknisk og operativt utstyr driftes og betales av HMKG, mens alt annet skal betales av bygningseier. Nemnda fikk opplyst at de siste to årene har det ikke vært koordinerende møte, planarbeid eller felles befaring mellom de ulike aktørene. Det bør etter nemndas mening iverksettes faste rutiner for slike møter».

Denne oppfatningen deler man derimot ikke helt ved Slottet:

- Det kongelige hoff er av den oppfatning at det har vært koordinerende møter. Hoffet og Statsbygg har en god dialog og har gjennomført flere møter og befaringer vedrørende drift og vedlikehold av Gardens vaktsteder, sier kommunikasjonsavdelingenes Sven Gj. Gjeruldsen.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus