Faremo lover SMS-nødvarsling for døve

Faremo lover SMS-nødvarsling for døve
Faremo lover SMS-nødvarsling for døve

Døve og hørselshemmede skal innen 2015 få tilgang til en ny SMS-løsning til nødmeldetjenesten, lover justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Døve og hørselshemmede har i mange år vært i en utrygg situasjon og har bedt om tiltak for å kunne benytte nødhjelpssystemet, skriver Dagbladet.

Generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes Landsforbund skrev i en kommentar tirsdag at 12.000 mennesker har så nedsatt hørsel at skriftlig kommunikasjon er eneste fullgode alternativ for å gjøre dem i stand til å melde fra om egen eller andres akutte nødsituasjon. Det finnes ikke noe nødnummer for sterkt tunghørte, skrev Hegre.

Faremo lover nå at saken skal løses.

– Vi må sikre at den nødhjelpstjenesten som bys døve og hørselshemmede fungerer på en langt bedre måte enn vi evner i dag, systemet er sårbart og gammeldags. Derfor har det vært viktig for oss å jobbe fram en god løsning hvor vi også bruker nødnettet, sier Faremo.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får i oppdrag å utvikle SMS-løsningen i samarbeid med brukerne. Den nye ordningen skal være på plass senest når nødnettet er ferdig rullet ut landet rundt i 2015.

Personvernpolicy