Meny

Tap i retten kan knekke Fattignorge

I stedet for å få tilbake statsstøtten må «Foreningen Fattignorge» nå betale statens saksomkostninger på 311.000 kroner. – Jeg kan vanskelig se at det blir noe annet å gjøre enn å anke, sier daglig leder Georg Rønning. Foto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NAV vant rettssaken mot Foreningen Fattignorge. Foreningens leder frykter for at det sviende tapet kan knekke dem.

Foreningen Fattignorge vil bekjempe fattigdom i Norge, men risikerer nå selv å stå ribbet tilbake.

Denne uken tapte de en rettssak mot NAV som i fjor stanset all offentlig økonomisk støtte til foreningen.

– Jeg kan vanskelig se at vi kan gjøre noe annet enn å anke, sier Georg Rønning som er daglige leder i foreningen som har sitt hovedsete i Ålesund.

Foreningens advokat, Øyvind Miller, sier at han skal delta på et styremøte om rettssaken neste uke. Hans anbefalning er også å anke dommen fra Oslo tingrett.

– Vil bli kvitt oss

En knusende rapport fra revisorfirmaet KPMG om foreningens økonomihåndtering ble lagt til grunn for dommen.

Dette handler ikke om regnskap og revisjon, men om at de vil bli kvitt en brysom aktør, mener foreningens grunnlegger og leder.

– Så sent som i november i fjor fikk vi en minnepris for vårt arbeide med å styrke NAV-brukernes rettigheter, sier Rønning til ABC Nyheter.

Talerør

Anne Lieungh, stabsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratets tjenesteavdeling, avviser Rønnings vurderinger.

– Dette handler om regnskap og revisjoner, sier hun.

Lieungh viser også til at frivillige organisasjoner som får støtte over samme post som Fattignorge, også skal fungere som talerør for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

– Utviklingen av et levende og godt demokrati forutsetter at slike organisasjoner deltar aktivt, ikke minst med kritiske synpunkter. Flere av organisasjonene som får støtte over denne ordningen, kan være kritiske til NAV av ulike grunner. Det får de tilskudd for å kunne fortsette med å være, sier stabsdirektøren til ABC Nyheter.

Må betale KPMGs sakkyndige

Foreningen tapte saken fullstendig i tingretten og må også betale statens saksomkostninger på 311.388 kroner.

Nesten to tredjedeler av dette - 194.232,50 kroner - er kostnader knyttet til to sakkyndige fra revisjonsselskapet KPMG som skrev rapporten. De har fått betalt for 50 timers forberedelser til rettssaken og i tillegg fulgt forhandlingene i 40 timer.

Det var Fattignorge som i fjor høst gikk til sak.

De protesterte på denne måten mot at Arbeidsdepartementet hadde stadfestet NAVs avslag på søknaden om ytterligere økonomisk støtte.

Staten la i rettssaken vekt på at en tildeling av driftstilskudd ikke er en lovfestet rettighet, men baserer seg på skjønnsvurderinger.

En la også vekt på at tidligere søknader bare hadde blitt godkjent under «atskillig tvil» og at regnskapene i etterkant må vise hvordan offentlige midler er brukt.

Manglende dokumentasjon og kontroll, samt vanskeligheter med å skille foreningens kostnader fra daglig leders private, spilte en avgjørende rolle da man for de to siste årene har avslått søknad fra foreningen.

– Vi er forhåndsdømt

Fra 2008 til 2011 fikk den frivillige organisasjonen 3,5 millioner kroner i støtte fra det offentlige. Men fra januar 2012 var det stopp.

– Vi fikk da et brev om at det ikke ville bli utbetalt noen støtte og at vi skulle granskes. Utbetalingene ble altså stanset før vi ble gransket. Vi ble forhåndsdømt, og det viser også at dette handler om å bli kvitt en brysom aktør, gjentar Rønning.

Deres andre store økonomiske støttespiller er den største avdelingen i LO, Fagforbundet. Siden 2006 har de gitt mer enn fire millioner i støtte til foreningen.

– Jeg har ikke lest dommen, men er kjent med innholdet, sier Fagforbundets informasjonssjef Tone Zander.

Hun sier at de nå skal vurdere dommen sammen med foreningen før de bestemmer seg for hva som videre skal skje med samarbeidet.

– Våre medlemmer har en stor vilje til å bekjempe fattigdommen i Norge og setter pris på det arbeidet som blant annet Foreningen fattignorge har gjort for å øke sosialhjelpssatsene og sette søkelyset mot fattigdomsproblematikken, sier Zander.

I 2011 sto Fagforbundet for hele 60,5 prosent av alle inntekter til foreningen, og Georg Rønning mener at dommen i for liten grad tar hensyn til nettopp dette.

– De har ikke greid å forholde seg til at vi også mottar store tilskudd fra andre.

– De midlene vi har fått fra Fagforbundet har vi ikke tatt med i rapportene om bruk av offentlige midler. Det er frie midler, mener lederen for organisasjonen som arbeider for bekjempelse av fattigdom.

Knusende KPMG-rapport

Retten legger vekt på gjennomgangen som revisorfirmaet KPMG gjorde for årene 2008 til 2011. Her fremkommer det at en rekke formelle feil er gjort, men dette mener foreningens leder i stor grad er knyttet til innkjøringsvansker det første året.

Selskapet mener også å ha avdekket sammenblanding mellom Georg Rønnings private økonomi og foreningens, og viser til at seks parkeringsbøter (fra 2008) og en måneds privat husleie på 5000 kroner (2011) er kostnadført foreningen.

I tillegg stilles det spørsmålstegn ved drosjeregninger og en kjøregodgjørelse i 2009 på 11.751 kroner, noe Rønning skal ha forklart med egen angst for kollektivtransport.

Man har også funnet relativt små beløp som er brukt til kjøp av alkohol, samt 41 restaurantregninger fra 2009 til 2011 på kr 50.511 kroner som skal være overtidsmat for daglig leder.

Men «Foreningen Fattignorge» mener det er store feil med KPMGs rapport, og sier at hverken foreningens egen eksterne revisor eller Fagforbundets granskninger har avdekket noe kritikkverdig.

Det offentlige fester all for stor lit til KPMGs rapport. Men jeg gjorde 175 notater om faktafeil etter en gjennomgang av den. Departementet og direktoratet har ikke kvalitetssikret rapporten, mener Rønning.

– Det finnes 3750 bilag, men de sjekket bare 112. Brorparten av de svakhetene som er avdakket er knyttet til 2008, men dette ble rettet opp i senere regnskaper.

«Frikjenner» Rønning

– Det er spesielt at retten helt og holdent støtter seg på KPMG, når mange andre kyndige folk sier at regnskapene er som de skal, supplerer foreningens advokat Øyvind Rønning, som mener det ikke er grunn til å rette kritikk mot Georg Rønning etter denne dommen.

Rønning selv er også positiv til dommen på dette punktet, og mener mistankene mot ham om økonomiske misligheter nå kan legges døde.

– Dommen viser at det ikke har vært noen sammenblanding av private og offentlige midler, mener han.

Rønning sier at han har jobbet gratis for foreningen siden oppstarten i 2004. Han lever i dag på uføretrygd.

Regjeringsadvokaten ønsker ikke å kommentere dommen, mens en i Arbeidsdepartementet sier seg fornøyd med at statens argumenter har vunnet frem.

– Vi tar dommen til etterretning og ønsker ikke å kommentere den noe ytterligere, sier seniorrådgiver Morten Dagre i departementets informasjonsavdeling.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus