Her er transportplanene for Rogaland

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rogaland

Veg

• E39 Eiganestunnelen

I første fireårsperiode setter regjeringen av statlige midler til å videreføre utbyggingen av E39 Eiganestunnelen. Prosjektet finansieres delvis med bompenger gjennom den vedtatte forlengingen av Nord-Jærenpakken. Det er forutsatt anleggsstart i 2013.

• E39Ålgård – Sandved

Regjeringen prioriterer statlige midler til utbygging av firefelts veg på den om lag 15,5 kilometer lange strekningen Ålgård – Sandved, i kommunene Gjesdal og Sandnes. Det legges opp til å gjennomføre prosjektet i to utbyggingsetapper med sikte på at Hove – Sandved skal være ferdig i første fireårsperiode, mens Algård – Hove skal være ferdig i siste seksårsperiode. Hele prosjektet er anslått å koste i alt vel 7,5 milliarder kroner. Det er forutsatt at Hove – Sandved delfinansieres med bompenger fra Nord-Jærenpakken, mens finansieringen av Ålgård – Hove er avhengig av at det blir tilslutning til en Jærenpakke 2.

• E39 Rogfast

Regjeringen har som langsiktig ambisjon å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri standard. Utbyggingen av en undersjøisk tunnel under Boknafjorden er en start på det langsiktige arbeidet med å utvikle E39 til en effektiv og rask transportåre som binder sammen de store vekstregionene langs kysten. Regjeringen prioriterer oppstart av E39 Rogfast i første fireårsperiode. Rogfast vil gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Haugalandet. Dette gir store reisetidsgevinster for transporter mellom disse to regionene og for transporter mellom Nord-Jæren og Bergensregionen. Prosjektet bidrar til regionforstørring gjennom å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene på Nord-Jæren og Haugalandet.Prosjektet omfatter en undersjøisk toløps tunnel under Boknafjorden mellom kommunene Randaberg og Bokn, med en tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelen vil få en lengde på om lag 25,4 kilometer, mens armen til Kvitsøy blir om lag 4 kilometer lang. Med en planlagt dybde på 392 meter under havoverflaten, vil Rogfast bli verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel.

I tillegg til at ferjesambandet E39 Mortavika - Arsvågen vil bli lagt ned når Rogfast åpnes for trafikk, er det forutsatt at dagens E39 fra Randaberg over Rennesøy til Mortavika blir omklassifisert til fylkesveg. Prosjektet er anslått å koste 12,2 milliarder kroner. I planene for prosjektet er det lagt til grunn et finansieringsopplegg med 2,45 milliarder kroner i statlige midler og 9,5 milliarder kroner i bompengemidler. Statlige midler til å fullføre utbyggingen er prioritert i siste seksårsperiode. Det foreligger lokale prinsippvedtak om at prosjektet kan delfinansieres med bompenger.

• E39 Smiene - Harestad

Statlige midler er i siste seksårsperiode også prioritert til utbygging av firefelts veg på E39-strekningen Smiene – Harestad i kommunene Stavanger og Randaberg, forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av utbyggingen innenfor Jærenpakke 2. Prosjektet sikrer god framkommelighet og trafikksikkerhet på E39 mellom Eiganestunnelen som skal bygges i sør og den prioriterte utbyggingen av tunnel under Boknafjorden i nord (Rogfast). Prosjektet vil avlaste lokalvegnettet og gi et bedre bo- og nærmiljø i området.

• E 134 og riksveg 13

Den igangsatte utbyggingen av E134 Skjold – Solheim, som inngår i Haugalandspakka, vil bli fullført i 2015.

I første fireårsperiode er det satt av midler til videre oppfølging av Haugalandspakka og til fullfinansiering og refusjon av forskutterte midler i forbindelse med skredsikringsprosjektet riksveg 13 Tysdalsvatnet.

Anleggsarbeidene på prosjektet riksveg 13 Ryfast startet i 2013. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

Jernbane

I perioden 2014-2023 prioriterer regjeringen først og fremst tiltak som vil legge til rette for mer gods på Sørlandsbanen. Tiltak for å øke kapasiteten, for eksempel nye og forlengede kryssingsspor, kommer imidlertid også til nytte for persontogene på Sørlandsbanen, blant annet persontrafikken på strekningen fra Sandnes og videre mot Egersund.

For å utvikle tilbudet på Jærbanen videre mot Egersund må kapasiteten videre sørover utvides. Samferdselsdepartementet vil derfor sette i gang arbeid med konseptvalgutredninger for transportløsninger på denne strekningen. Dette vil gi et viktig grunnlag for å kunne prioritere tiltak som er nødvendig for å utvikle tilbudet mellom Egersund og Sandnes/Stavanger i neste planperiode.

Nord-Jærenpakken

Siden 1998 er det gjennomført rundt 100 prosjekt og tiltak innenfor Nord-Jærenpakken. Totalt er det investert om lag 6 mrd. kroner, av dette er om lag 40 prosent finansiert med bompenger. Stortinget har sluttet seg til en forlenging av Nord-Jærenpakken fram til 2016.

Det har vært gjennomført ekstern kvalitgetssikring (KS1) en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet på Jæren. Regjeringen legger til grunn at videre utvikling av transportsystemet på Jæren skal baseres på ”Konsept K3A Busway”, det vil si en buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. For utbygging av hovedtraseen for kollektivtrafikken mellom Stavanger, Forus, Sandnes og Sandnes Øst, legges det til rette for en mulig framtidig omlegging til bybane. For utbyggingen av Sandnes Øst, legges det til grunn at det etableres et høyverdig kollektivtilbud parallelt med utbyggingen av området. Så langt det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig legger regjeringen til grunn at det bygges sammenhengende kollektivtraseer slik at man sikrer punktlighet, høy kapasitet, samt forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Det skal gjennomføres en KVU for strekningen Sandnes – Egersund.

KVU/KS1 vil danne grunnlag for videre planlegging og drøfting av finansieringsløsninger for større samferdselstiltak, blant annet for det videre arbeidet med utformingen av Jærenpakke 2. Intensjonen med en ny Jærenpakke er å utvikle et transportsystem der kollektivtrafikk, syklende og gående gis høyere prioritet enn i Nord-Jærenpakken. Dersom Stortinget slutter seg til en ny Jærenpakke 2 innen utgangen av 2016, vil den avløse videreføringen av dagens ordning.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder

Stavangerregionen er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen med helhetlige bymiljøavtaler og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen alt i alt satt av 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner er satt av til ”Belønningsordningen”. Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, blant annet i Stavangerregionen.

Luftfart

• Stavanger lufthavn, Sola

Trafikkprognosene for Stavanger lufthavn, Sola viser en økning fra 3,8 millioner passasjerer i 2011 til 6 millioner fram mot 2020. Avinor har planlagt terminalutvidinger med ny terminalpir sørover og en utviding av terminalen på landsiden. Tiltakene vil blant annet øke lufthavnenes kommersielle areal og antallet flyoppstillingsplasser. Disse tiltakene er planlagt gjennomført fram til 2020. Avinor vil i planperioden vurdere kapasiteten i banesystemet, samtidig med at bygging av ny parallell rullebane kan være nødvendig for å gi plass til terminalutviding for å imøtekomme behov for kapasitet i takt med trafikkutviklingen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:15 FN: Houthienes stans i angrep kan føre til en slutt på krigen i Jemen02:36 Tidligere justisminister frykter at sexkjøpsloven har hatt feil effekt02:34 Over 100 skadd i kraftig jordskjelv i Albania02:11 Nytt jordskjelv i Albania01:56 Brann på gård i Nome slukket01:28 Nye demonstrasjoner mot Egypts president00:27 Lorena nedjustert til tropisk storm00:01 Advokat prøver å få drapssiktet nordmann hjem23:59 Island bøtelagt etter Eurovision23:30 UP stoppet sjåfør som kjørte 85 kilometer i timen over fartsgrensa23:09 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59 Barcelona og Messi snublet mot Granada22:53 Stadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51 Inter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37 Overtidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29 Brann på gård i Nome22:11 Hotell-milliardær er død21:43 IS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36 Kanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24 To drept av bombe i Afghanistan20:22 Tidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05 Målløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37 Norwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09 Nei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06 MC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00 MC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42 Hovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41 Politiet pågrep mann med kniv18:10 Kraftig jordskjelv i Albania17:57 Negotia: Partene står langt fra hverandre17:56 Manchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23 Thomas Cook på randen av konkurs17:02 – Ble lei av å være den fete klovnen16:39 Flere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28 Abid Raja fikk hatbrev i posten16:06 Varm septemberdag flere steder15:41 Tottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21 Etter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14 Færre selger bilen sin privat14:45 Norges FN-valgkamp drar seg til13:52 Brann i enebolig i Bærum13:47 Thunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23 Vil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58 The Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56 Demonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08 Over 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53 Nytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34 Mann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28 Fridde til kjæresten under vann - druknet10:45 Manshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19 Får kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22 Reisegigant nær økonomisk kollaps08:19 Biden krever utskrift av Trump-samtale08:08 Stort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39 En person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46 Trump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46 En mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23 Drap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03 Dette skjer i dag05:45 Fire turister omkom i bussulykke i USA05:34 Dette skjedde i natt04:58 Orkan har nådd Californiahalvøya04:14 Anmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48 Argentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19 Demonstrasjoner mot Egypts president02:49 Mann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25 Global klimastreik kan slå alle rekorder02:12 Domstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26 René Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21 USA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43 USA har inngått asylavtale med El Salvador00:31 Mann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03 20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57 Walmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35 Nordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00 Mann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55 Fengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37 Fire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52 Kvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31 Bedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56 – Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12 13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58 Norge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43 Colombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23 Trump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08 Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01 – Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29 Tre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21 ACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33 Tre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19 Siv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34 Russland og Kina med stor militærøvelse15:56 Nordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54 Twitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38 Studie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28 Mann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15 Bloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14 Bilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00 Drapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57 Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro
Siste nytt
03:15VerdenFN: Houthienes stans i angrep kan føre til en slutt på krigen i Jemen02:36NorgeTidligere justisminister frykter at sexkjøpsloven har hatt feil effekt02:34VerdenOver 100 skadd i kraftig jordskjelv i Albania02:11VerdenNytt jordskjelv i Albania01:56NorgeBrann på gård i Nome slukket01:28VerdenNye demonstrasjoner mot Egypts president00:27VerdenLorena nedjustert til tropisk storm00:01NorgeAdvokat prøver å få drapssiktet nordmann hjem23:59VerdenIsland bøtelagt etter Eurovision23:30NorgeUP stoppet sjåfør som kjørte 85 kilometer i timen over fartsgrensa23:09NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg22:59SportBarcelona og Messi snublet mot Granada22:53VerdenStadig flere migranter kommer til Italia fra Tunisia22:51SportInter til topps av Serie A etter derbyseier over Milan22:37SportOvertidsscoring av Berge da Genk snudde og slo Ingebrigtsens Oostende22:29NorgeBrann på gård i Nome22:11PengerHotell-milliardær er død21:43VerdenIS påtar seg ansvaret for bombe i Irak21:36NorgeKanon ved saluttulykke i Mysen skulle bare være til utstilling21:24NorgeTo drept av bombe i Afghanistan20:22NorgeTidligere hærsjef mener norske oljeinstallasjoner er for dårlig beskyttet20:05SportMålløst da Brann gikk glipp av to viktige poeng19:37ReiseNorwegian-fly mellomlandet for å fjerne uregjerlig passasjer19:09MotorNei, dette er ikke en danskevits: Blokkerer sikten for å øke trafikksikkerheten19:06NorgeMC-fører til sykehus i luftambulanse etter ulykke i Spydeberg19:00NorgeMC-fører til sykehus etter trafikkulykke i Nordland18:42NyheterHovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut18:41NorgePolitiet pågrep mann med kniv18:10VerdenKraftig jordskjelv i Albania17:57PengerNegotia: Partene står langt fra hverandre17:56SportManchester City historiske med fem mål på 17 minutter da de kjørte over stakkars Watford17:23ReiseThomas Cook på randen av konkurs17:02Helse og livsstil– Ble lei av å være den fete klovnen16:39NorgeFlere nedbørsrekorder i Trøndelag16:28PolitikkAbid Raja fikk hatbrev i posten16:06NorgeVarm septemberdag flere steder15:41SportTottenham millimeter fra 2-0, reiste tomhendt hjem fra Leicester15:21VerdenEtter vikingenes ankomst, døde kjempene ut15:14MotorFærre selger bilen sin privat14:45VerdenNorges FN-valgkamp drar seg til13:52NorgeBrann i enebolig i Bærum13:47VerdenThunberg på talerstolen under FNs klimatoppmøte for unge13:23NæringslivVil ta fra Oljefondet: – Satser vi nå, kan vi få et nytt industrieventyr12:58SportThe Times: Liverpool spionerte på Manchester City, inngikk forlik12:56VerdenDemonstranter satte fyr på kinesisk flagg i Hongkong12:08VerdenOver 100 demonstranter pågrepet i Paris11:53NorgeNytt håp for geirfuglen: Vardøværing skal ha skutt den siste11:34NorgeMann brakt til sykehus med luftambulanse etter fallulykke i steinbrudd11:28LivetFridde til kjæresten under vann - druknet10:45NorgeManshaus har hatt kontakt med nynazistisk organisasjon10:19PengerFår kritikk: Bistandsorganisasjoner kan spare fem milliarder på solenergi09:22PengerReisegigant nær økonomisk kollaps08:19VerdenBiden krever utskrift av Trump-samtale08:08PolitikkStort marked for lyntog i Norge, men det er åtte problemer07:39NorgeEn person pågrepet etter taxiran i Oslo06:46VerdenTrump: En handelsavtale må ikke være i boks før valget06:46NorgeEn mann er pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand06:23VerdenDrap på journalist på Malta skal etterforskes uavhengig06:03NorgeDette skjer i dag05:45VerdenFire turister omkom i bussulykke i USA05:34NorgeDette skjedde i natt04:58VerdenOrkan har nådd Californiahalvøya04:14NorgeAnmelder Helse Bergen etter at foreldrene ble drept av broren03:48VerdenArgentinas tidligere president stilles for retten igjen03:19VerdenDemonstrasjoner mot Egypts president02:49NorgeMann pågrepet for to år gammel overfallsvoldtekt etter DNA-treff02:25VerdenGlobal klimastreik kan slå alle rekorder02:12VerdenDomstol hever Hydros bruksforbud av deponi i sivil sak01:26NorgeRené Karoli fengslet i fire uker – siktet for grove trusler01:21VerdenUSA sender soldater til Saudi-Arabia og Emiratene etter oljeangrepet00:43VerdenUSA har inngått asylavtale med El Salvador00:31NorgeMann omkom i drukningsulykke ved Halsa00:03Norge20 innsatte evakuert etter fengselsbrann23:57VerdenWalmart stopper salg av e-sigaretter etter flere dødsfall23:35NorgeNordmann vant 443 millioner i Eurojackpot23:00NorgeMann funnet i sjøen ved Halsa – får livreddende førstehjelp22:55NorgeFengselsbygg i Oppland trolig totalskadd i brann22:37VerdenFire døde og mange kritisk skadd i bussulykke i USA21:52NorgeKvinne tiltalt for offentlig sex på populært utfartssted i Fredrikstad21:31PolitikkBedragerisiktede Keshvari kan beholde stortingslønn i fengsel20:56Politikk– Enda et nederlag ville være pinlig for Trump20:12Norge13-åring fraktet til sykehus etter fallulykke ved Nesøybrua19:58SportNorge må spille skjebnekamp for tomme tribuner19:43VerdenColombia: 8 tonn kokain funnet i ubåt19:23VerdenTrump indikerer at han ikke planlegger angrep mot Iran19:08PolitikkOpposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg etter brudd på arbeidsmiljøloven19:01Penger– Tok Visa-kort fra mann og «svidde av» 152.527 kroner18:29NorgeTre biler involvert i kollisjon i Hordaland: Tre personer til sykehus18:21PolitikkACER-rettssak mot statsministeren: – Nok er nok!17:33NorgeTre nye meldinger om syke hunder: 90 forskjellige hunderaser har hatt symptomer17:19PolitikkSiv Jensen skal bli tøffere: – Det kan vitalisere regjeringssamarbeidet16:34VerdenRussland og Kina med stor militærøvelse15:56PengerNordmenns kryptoformue sank med 3,6 milliarder i fjor15:54KulturTwitter stenger flere tusen kontoer som har spredd falske nyheter15:38Helse og livsstilStudie: Psykiske lidelser ga mer rus15:28NorgeMann (19) filmet voldtekt - sendte videoene til venner15:15VerdenBloomberg-journalister for retten i Tyrkia15:14NorgeBilfører satt fast i bilen etter kollisjon med lastebil15:00VerdenDrapssiktet nordmann på rømmen i Thailand: – Føler seg truet på livet14:57PengerTysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus