Meny

Her er transportplanene for Rogaland

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rogaland

Veg

• E39 Eiganestunnelen

I første fireårsperiode setter regjeringen av statlige midler til å videreføre utbyggingen av E39 Eiganestunnelen. Prosjektet finansieres delvis med bompenger gjennom den vedtatte forlengingen av Nord-Jærenpakken. Det er forutsatt anleggsstart i 2013.

• E39Ålgård – Sandved

Regjeringen prioriterer statlige midler til utbygging av firefelts veg på den om lag 15,5 kilometer lange strekningen Ålgård – Sandved, i kommunene Gjesdal og Sandnes. Det legges opp til å gjennomføre prosjektet i to utbyggingsetapper med sikte på at Hove – Sandved skal være ferdig i første fireårsperiode, mens Algård – Hove skal være ferdig i siste seksårsperiode. Hele prosjektet er anslått å koste i alt vel 7,5 milliarder kroner. Det er forutsatt at Hove – Sandved delfinansieres med bompenger fra Nord-Jærenpakken, mens finansieringen av Ålgård – Hove er avhengig av at det blir tilslutning til en Jærenpakke 2.

• E39 Rogfast

Regjeringen har som langsiktig ambisjon å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri standard. Utbyggingen av en undersjøisk tunnel under Boknafjorden er en start på det langsiktige arbeidet med å utvikle E39 til en effektiv og rask transportåre som binder sammen de store vekstregionene langs kysten. Regjeringen prioriterer oppstart av E39 Rogfast i første fireårsperiode. Rogfast vil gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Haugalandet. Dette gir store reisetidsgevinster for transporter mellom disse to regionene og for transporter mellom Nord-Jæren og Bergensregionen. Prosjektet bidrar til regionforstørring gjennom å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene på Nord-Jæren og Haugalandet.Prosjektet omfatter en undersjøisk toløps tunnel under Boknafjorden mellom kommunene Randaberg og Bokn, med en tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelen vil få en lengde på om lag 25,4 kilometer, mens armen til Kvitsøy blir om lag 4 kilometer lang. Med en planlagt dybde på 392 meter under havoverflaten, vil Rogfast bli verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel.

I tillegg til at ferjesambandet E39 Mortavika - Arsvågen vil bli lagt ned når Rogfast åpnes for trafikk, er det forutsatt at dagens E39 fra Randaberg over Rennesøy til Mortavika blir omklassifisert til fylkesveg. Prosjektet er anslått å koste 12,2 milliarder kroner. I planene for prosjektet er det lagt til grunn et finansieringsopplegg med 2,45 milliarder kroner i statlige midler og 9,5 milliarder kroner i bompengemidler. Statlige midler til å fullføre utbyggingen er prioritert i siste seksårsperiode. Det foreligger lokale prinsippvedtak om at prosjektet kan delfinansieres med bompenger.

• E39 Smiene - Harestad

Statlige midler er i siste seksårsperiode også prioritert til utbygging av firefelts veg på E39-strekningen Smiene – Harestad i kommunene Stavanger og Randaberg, forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av utbyggingen innenfor Jærenpakke 2. Prosjektet sikrer god framkommelighet og trafikksikkerhet på E39 mellom Eiganestunnelen som skal bygges i sør og den prioriterte utbyggingen av tunnel under Boknafjorden i nord (Rogfast). Prosjektet vil avlaste lokalvegnettet og gi et bedre bo- og nærmiljø i området.

• E 134 og riksveg 13

Den igangsatte utbyggingen av E134 Skjold – Solheim, som inngår i Haugalandspakka, vil bli fullført i 2015.

I første fireårsperiode er det satt av midler til videre oppfølging av Haugalandspakka og til fullfinansiering og refusjon av forskutterte midler i forbindelse med skredsikringsprosjektet riksveg 13 Tysdalsvatnet.

Anleggsarbeidene på prosjektet riksveg 13 Ryfast startet i 2013. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

Jernbane

I perioden 2014-2023 prioriterer regjeringen først og fremst tiltak som vil legge til rette for mer gods på Sørlandsbanen. Tiltak for å øke kapasiteten, for eksempel nye og forlengede kryssingsspor, kommer imidlertid også til nytte for persontogene på Sørlandsbanen, blant annet persontrafikken på strekningen fra Sandnes og videre mot Egersund.

For å utvikle tilbudet på Jærbanen videre mot Egersund må kapasiteten videre sørover utvides. Samferdselsdepartementet vil derfor sette i gang arbeid med konseptvalgutredninger for transportløsninger på denne strekningen. Dette vil gi et viktig grunnlag for å kunne prioritere tiltak som er nødvendig for å utvikle tilbudet mellom Egersund og Sandnes/Stavanger i neste planperiode.

Nord-Jærenpakken

Siden 1998 er det gjennomført rundt 100 prosjekt og tiltak innenfor Nord-Jærenpakken. Totalt er det investert om lag 6 mrd. kroner, av dette er om lag 40 prosent finansiert med bompenger. Stortinget har sluttet seg til en forlenging av Nord-Jærenpakken fram til 2016.

Det har vært gjennomført ekstern kvalitgetssikring (KS1) en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet på Jæren. Regjeringen legger til grunn at videre utvikling av transportsystemet på Jæren skal baseres på ”Konsept K3A Busway”, det vil si en buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. For utbygging av hovedtraseen for kollektivtrafikken mellom Stavanger, Forus, Sandnes og Sandnes Øst, legges det til rette for en mulig framtidig omlegging til bybane. For utbyggingen av Sandnes Øst, legges det til grunn at det etableres et høyverdig kollektivtilbud parallelt med utbyggingen av området. Så langt det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig legger regjeringen til grunn at det bygges sammenhengende kollektivtraseer slik at man sikrer punktlighet, høy kapasitet, samt forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Det skal gjennomføres en KVU for strekningen Sandnes – Egersund.

KVU/KS1 vil danne grunnlag for videre planlegging og drøfting av finansieringsløsninger for større samferdselstiltak, blant annet for det videre arbeidet med utformingen av Jærenpakke 2. Intensjonen med en ny Jærenpakke er å utvikle et transportsystem der kollektivtrafikk, syklende og gående gis høyere prioritet enn i Nord-Jærenpakken. Dersom Stortinget slutter seg til en ny Jærenpakke 2 innen utgangen av 2016, vil den avløse videreføringen av dagens ordning.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder

Stavangerregionen er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen med helhetlige bymiljøavtaler og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen alt i alt satt av 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner er satt av til ”Belønningsordningen”. Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, blant annet i Stavangerregionen.

Luftfart

• Stavanger lufthavn, Sola

Trafikkprognosene for Stavanger lufthavn, Sola viser en økning fra 3,8 millioner passasjerer i 2011 til 6 millioner fram mot 2020. Avinor har planlagt terminalutvidinger med ny terminalpir sørover og en utviding av terminalen på landsiden. Tiltakene vil blant annet øke lufthavnenes kommersielle areal og antallet flyoppstillingsplasser. Disse tiltakene er planlagt gjennomført fram til 2020. Avinor vil i planperioden vurdere kapasiteten i banesystemet, samtidig med at bygging av ny parallell rullebane kan være nødvendig for å gi plass til terminalutviding for å imøtekomme behov for kapasitet i takt med trafikkutviklingen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:08 Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38 Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32 Interpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia02:10 Bolsonaro mener Macron har en «kolonialistisk mentalitet» om Amazonas-brannene01:51 Tutta åpnet ett slag under par i Canada01:47 Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06 Svensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36 Småbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28 Sjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20 Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10 Sagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41 Venstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39 Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31 Russisk robot bistår astronauter på ISS23:22 Spektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12 Størseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07 Spektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46 FCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35 Brasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32 Fem døde i lynnedslag i Polen22:07 Hissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56 FN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28 Kvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10 VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59 Sør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45 Hjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36 Italias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28 Rettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24 Siv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15 Ny måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12 Orkla tilbakekaller kyllingrett20:08 Pentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07 Valg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02 Verdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05 Fem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33 Mann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27 Fire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen18:23 Macron mener det er for sent for en ny brexitavtale17:36 Norges U16-jenter i basketball til EM-semifinale16:50 Utrolige bilder: Titanic i ferd med å bli spist opp16:46 – Tyrkias ambassade driver systematisk overvåkning16:02 Sjøgress trekkes tilbake etter mistanke om virus16:01 Innfører rabattkort for personreiser på ferger15:32 Død person funnet i bekk – stort område sperret av15:24 Nordmann i Thailand kvalte brite til døde15:08 Håper på snarlig bompengeløsning14:18 Enova gir 2,3 mrd til stort klimatiltak: Verdens største flytende vindkraftverk til havs14:14 Trump fyrte løs mot Danmark - nå får han høre det: – Du er patetisk13:55 300 ansatte har opplevd seksuell trakassering på universiteter og høyskoler13:54 VIF-profil ute med brudd i armen13:46 Beskyldt for å bruke organer fra henrettede fanger til forskning13:44 Tyrkia arrangerer toppmøte om Syria13:15 Svenske Säpo advarer mot høyreekstrem vold13:15 Religiøs leder dømt for nedlasting av overgrepsmateriale13:10 Her får vi et unikt glimt av fremtiden til BMW12:42 Italiensk mafiatopp pågrepet12:22 72 millioner tonn krill i fangstområdet i Antarktis12:21 Brann på elvebåt i St. Petersburg12:17 Irans utenriksminister advarer Norge mot å delta i flåtestyrke11:49 Kosovos nasjonalforsamling oppløst11:49 Indonesia stenger nettet for å stanse rykteflom11:29 Kallmyr presiserer: – Departementet og ikke Frp som gir UDI instruks11:26 Trailersjåfør gjør livsfarlig manøver: – Fikk sjokk11:10 Vil øke fartsgrensene på flere veier10:36 Blindtarmskirurgi kobles til depresjonsrisko10:14 VAR gjør norsk debut på Lerkendal10:13 Tause om mulige nye bommøter09:50 Israelske styrker åpnet ild mot israelsk fly09:50 Pompeo med utstrakt hånd til Danmark09:20 IS-fange vil hjem: – Jeg ble ved en feiltakelse med i en mafia09:14 Ap stuper i Trøndelag – Sp haler innpå09:13 Ytterligere to menn pågrepet etter København-bombe08:42 Trump vil ikke kutte skatten likevel08:38 USAs budsjettunderskudd passerer 1.000 milliarder dollar08:24 Støre er valgkampens flykonge08:14 Mann i 20-årene siktet for drap på Ronny (43)07:44 Equinor får flere hundre millioner i havvind-støtte fra statlige Enova, ifølge Teknisk Ukeblad07:36 Vanvittig Kamara-mål da Rooney fikk rødt kort og D.C. United tapte07:36 KrF ber regjeringen snu og ta imot migranter fra Ocean Viking07:30 Amerikanske soldater drept i Afghanistan06:30 Hovland hylles før neste PGA-matchball06:25 Eminem saksøker Spotify06:17 Advokat sier norsk UD forhindret hjemtransport av sykt barn fra Syria06:01 Eksiliranere protesterer mot iransk ministerbesøk06:00 Mange fylker taper listetopper i de nye regionene05:55 Trump mener folk som stemmer på demokratene, er illojale mot jøder05:50 Dette skjer i dag05:35 – Regjeringen har satset tungt i Nord-Norge05:35 Dette skjedde i natt05:30 Stresset øker på norsk redningsskip i Middelhavet04:47 Nordmenn kan være mette på matkasser04:37 Evakuerte fra skogbrann på Gran Canaria kan vende hjem03:58 AUF delte ut gratis burgere etter debatt om klima og kjøtt03:56 Frp ber egen statsråd kalle inn til jernbanemøte03:43 Jay Inslee trekker seg som presidentkandidat03:20 Færre turister på Cuba etter sanksjoner fra USA03:01 WHO: Mikroplast i vann har lav helserisiko02:46 Guerin blir Zuccarellos sjef02:42 Politiet fikk beskjed om å «ta grep» etter PSTs terrorvarsel02:22 USAs utenriksminister på telefon med Danmark om Grønland
Siste nytt
03:08NorgeIkke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38NorgeBoligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32VerdenInterpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia02:10VerdenBolsonaro mener Macron har en «kolonialistisk mentalitet» om Amazonas-brannene01:51SportTutta åpnet ett slag under par i Canada01:47NorgeOslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06VerdenSvensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36NorgeSmåbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28VerdenSjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20NorgeFrp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10SportSagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41PolitikkVenstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39NorgeSenterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31VerdenRussisk robot bistår astronauter på ISS23:22SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12SportStørseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46SportFCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35VerdenBrasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32VerdenFem døde i lynnedslag i Polen22:07Helse og livsstilHissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56VerdenFN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28Helse og livsstilKvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10KulturVG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59VerdenSør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45NorgeHjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36VerdenItalias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28NorgeRettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24PolitikkSiv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15PolitikkNy måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12Mat og drikkeOrkla tilbakekaller kyllingrett20:08VerdenPentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07PolitikkValg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02SportVerdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05VerdenFem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33NorgeMann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27NorgeFire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen18:23PolitikkMacron mener det er for sent for en ny brexitavtale17:36SportNorges U16-jenter i basketball til EM-semifinale16:50VerdenUtrolige bilder: Titanic i ferd med å bli spist opp16:46Verden– Tyrkias ambassade driver systematisk overvåkning16:02Helse og livsstilSjøgress trekkes tilbake etter mistanke om virus16:01ReiseInnfører rabattkort for personreiser på ferger15:32NorgeDød person funnet i bekk – stort område sperret av15:24VerdenNordmann i Thailand kvalte brite til døde15:08PolitikkHåper på snarlig bompengeløsning14:18NæringslivEnova gir 2,3 mrd til stort klimatiltak: Verdens største flytende vindkraftverk til havs14:14VerdenTrump fyrte løs mot Danmark - nå får han høre det: – Du er patetisk13:55Helse og livsstil300 ansatte har opplevd seksuell trakassering på universiteter og høyskoler13:54SportVIF-profil ute med brudd i armen13:46VerdenBeskyldt for å bruke organer fra henrettede fanger til forskning13:44VerdenTyrkia arrangerer toppmøte om Syria13:15VerdenSvenske Säpo advarer mot høyreekstrem vold13:15NorgeReligiøs leder dømt for nedlasting av overgrepsmateriale13:10MotorHer får vi et unikt glimt av fremtiden til BMW12:42VerdenItaliensk mafiatopp pågrepet12:22Norge72 millioner tonn krill i fangstområdet i Antarktis12:21VerdenBrann på elvebåt i St. Petersburg12:17PolitikkIrans utenriksminister advarer Norge mot å delta i flåtestyrke11:49PolitikkKosovos nasjonalforsamling oppløst11:49VerdenIndonesia stenger nettet for å stanse rykteflom11:29PolitikkKallmyr presiserer: – Departementet og ikke Frp som gir UDI instruks11:26MotorTrailersjåfør gjør livsfarlig manøver: – Fikk sjokk11:10MotorVil øke fartsgrensene på flere veier10:36Helse og livsstilBlindtarmskirurgi kobles til depresjonsrisko10:14SportVAR gjør norsk debut på Lerkendal10:13PolitikkTause om mulige nye bommøter09:50VerdenIsraelske styrker åpnet ild mot israelsk fly09:50VerdenPompeo med utstrakt hånd til Danmark09:20VerdenIS-fange vil hjem: – Jeg ble ved en feiltakelse med i en mafia09:14PolitikkAp stuper i Trøndelag – Sp haler innpå09:13VerdenYtterligere to menn pågrepet etter København-bombe08:42PengerTrump vil ikke kutte skatten likevel08:38PengerUSAs budsjettunderskudd passerer 1.000 milliarder dollar08:24PolitikkStøre er valgkampens flykonge08:14NorgeMann i 20-årene siktet for drap på Ronny (43)07:44NorgeEquinor får flere hundre millioner i havvind-støtte fra statlige Enova, ifølge Teknisk Ukeblad07:36SportVanvittig Kamara-mål da Rooney fikk rødt kort og D.C. United tapte07:36NorgeKrF ber regjeringen snu og ta imot migranter fra Ocean Viking07:30VerdenAmerikanske soldater drept i Afghanistan06:30SportHovland hylles før neste PGA-matchball06:25KulturEminem saksøker Spotify06:17VerdenAdvokat sier norsk UD forhindret hjemtransport av sykt barn fra Syria06:01VerdenEksiliranere protesterer mot iransk ministerbesøk06:00PolitikkMange fylker taper listetopper i de nye regionene05:55PolitikkTrump mener folk som stemmer på demokratene, er illojale mot jøder05:50NorgeDette skjer i dag05:35Politikk– Regjeringen har satset tungt i Nord-Norge05:35NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenStresset øker på norsk redningsskip i Middelhavet04:47Helse og livsstilNordmenn kan være mette på matkasser04:37VerdenEvakuerte fra skogbrann på Gran Canaria kan vende hjem03:58Helse og livsstilAUF delte ut gratis burgere etter debatt om klima og kjøtt03:56ReiseFrp ber egen statsråd kalle inn til jernbanemøte03:43VerdenJay Inslee trekker seg som presidentkandidat03:20ReiseFærre turister på Cuba etter sanksjoner fra USA03:01Helse og livsstilWHO: Mikroplast i vann har lav helserisiko02:46SportGuerin blir Zuccarellos sjef02:42NorgePolitiet fikk beskjed om å «ta grep» etter PSTs terrorvarsel02:22VerdenUSAs utenriksminister på telefon med Danmark om Grønland
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus