Meny

Her er transportplanene for Sogn og Fjordane

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• E39

Utbedring av E39 på strekningene Drægebø – Grytås og Birkeland – Sande og bygging av ny Lavik ferjekai vil bli fullført i første fireårsperiode.

Utbedringen av E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune blir startet i første fireårsperiode, med sikte å fullføre utbyggingen i siste seksårsperiode.  Prosjektet omfatter også utbedring av et skredpunkt.

I siste seksårsperiode, 2018-2023, prioriterer regjeringen å videreføre arbeidet med å utbedre flere delstrekninger på E39 i Sogn og Fjordane mellom Vadheim og Hornindal, i tillegg til utbedring av strekningen Kjøs bru – Grodås fram til Kvivsvegen. Det settes av 1,2 milliarder kroner til utbedring av andre strekninger på E39 i Sogn og Fjordane.  Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring for blant annet strekningen E39 Skei – Ålesund. Samferdselsdepartementet vil legge opp til videre planlegging når valg av konsepter er avklart.   • E16 over Filefjell

Arbeidet på strekningen E16 Smedalsosen – Maristova videreføres og vil være ferdig i 2014. 

Det er lagt opp til at de gjenstående strekningene på E16 over Filefjell fra Øye i Oppland til Borlaug i Sogn og Fjordane videreføres i første fireårsperiode med fullføring i siste seksårsperiode. Dette gjelder Varpe bru – Otrøsen – Smedalsosen. Utbyggingen av prosjektene har sammenheng med at dagens veg har en beliggenhet som fører til dårlig regularitet vinterstid. Dårlig vær med snødrev fører til kolonnekjøring og stenging som følge av dårlig sikt og vanskeligheter med å holde vegen åpen. Det er også noen punkt på strekningen med skredfare. Prosjektet Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen omfatter om lag 20 kilometer veg, med om lag 6 kilometer i tunnel. Den nye vegen legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemer med snødrev. Kostnadsanslaget er på om lag 1,45 milliarder kroner. Utbyggingen er forutsatt finansiert fullt ut ved statlige midler.

I siste seksårsperiode settes det av statlige midler til skredsikring av E16 i Nærøydalen.

• Riksveg 5

I siste seksårsperiode settes det av midler til skredsikring på riksveg 5 i Kjøsnesfjorden.

• Riksveg 15 Otta -Måløy

I siste seksårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til å oppgradere eksisterende tunneler på riksveg 15 over Strynefjell. I tillegg er det satt av midler til oppstart av permanent løsning over Strynefjell. Regjeringen vil komme tilbake til dette når konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring for riksveg 15 Strynefjell er behandlet.

• Riksveg 13

Arbeidet med skredsikring på strekningen Vik – Vangsnes, på riksveg 13, er prioritert med oppstart i første fireårsperiode og vil bli videreført i siste seksårsperiode.

I siste seksårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til oppstart av bygging av ny tunnel gjennom Vikafjellet på riksveg 13. Regjeringen legger stor vekt på å bedre regulariteten over Vikafjellet vinterstid fordi stengninger hemmer utviklingen av næringslivet i regionen. 

• Tunneler over Sognefjellet

Samferdselsdepartementet er kjent med at det lokalt arbeides med planer for tunneler over Sognefjellet. Dagens veg over Sognefjellet er klassifisert som fylkesveg. Departementet vil komme tilbake til saken med en vurdering av vegens status og behov for utredninger. Departementet er innstilt på å gjennomføre en konseptvalgutredning, KVU, for prosjektet, men dette skal avklares med fylkeskommunen før arbeidet med KVU settes i gang.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus