Meny

Her er transportplanene for Møre og Romsdal

Her er transportplanene for Møre og Romsdal

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Veg

• E39

I første fireårsperiode prioriterer regjeringen bygging av krabbefelt på E39 over Ørskogfjellet. 

Oppstart av prosjektet E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra er også prioritert i første firårsperiode, med sikte på fullføring i siste seksårsperiode. Prosjektet omfatter utbedring av flere delstrekninger mellom Betna i Halsa kommune i Møre og Romsdal og Stormyra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. På flere delstrekninger er vegen i dag smal, svingete og uten gul midtlinje. Utbyggingen omfatter blant annet bygging av om lag 30 kilometer ny tofelts veg med vegbredde på 8,5 meter. Utbyggingen vil i hovedsak skje i dagens trasé, men på strekningen Betna – Valsøya legges vegen i ny trasé. I tillegg blir det omlegging av vegen forbi Vinjeøra og på en strekning med bratt stigning som skaper problemer for tunge kjøretøy vinterstid. Mellom Betna og Klettelva vil det bli vurdert nærmere om vegen skal legges om og forkortes forbi Liabø. Prosjektet er anslått å koste om lag 1,6 milliarder kroner. Utbyggingen er forutsatt finansiert fullt ut ved statlige midler. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslaget.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å bygge ekstra tunnelløp i Blindheimstunnelen på E39. Utbyggingen har sammenheng med bestemmelser i forskrift om sikkerhet i tunneler. Det er foreløpig lagt til grunn at utbyggingen av Blindheimstunnelen skal delfinansieres med bompenger i forbindelse med en bypakke for Ålesund.

Statlige midler settes i siste seksårsperiode av til utbygging av prosjektet E39 Lønset – Hjelset i Molde kommune. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Det er gjennomført konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring for de tre E39-strekningene Skei i Sogn og Fjordane – Ålesund, Ålesund -  Bergsøya og Bergsøya - Valsøya. Samferdselsdepartementet vil legge opp til videre planlegging når valg av traseer er avklart.   • E136

Arbeidet med å bygge Tresfjordbrua og skredsikringsprosjektet Vågstrandstunnelen på E136 vil bli fullført i 2015.

I første fireårsperiode prioriteres bygging av forbikjøringsfelt på E136 på strekningen Oppland grense – Rødstøl, i tillegg til oppstart av arbeidet med skredsikring av Dølsteinfonna og Fantebrauta.

I siste seksårsperiode periode proriteres ombygging av E136 på strekningen Flatmark – Monge – Marstein og fullføring av skredsikringen Dølsteinfonna og Fantebrauta på E136.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging av E136 til firefelts veg på strekningen Breivika – Lerstad. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Utbyggingen vil gi økt trafikksikkerhet og forbedringer for framkommelighet og lokalmiljø ved at fylkesveg 398 Lerstadvegen og dagens E136 gjennom bydelene Moa og Åse blir avlastet for trafikk. I tillegg vil utbyggingen legge bedre til rette for kollektivtrafikk, sykling og gange. Med utbyggingen får innfarten til Ålesund og havneforbindelsen bedre kapasitet og høyere standard, noe som er viktig for næringslivet i Ålesund.   

• Riksveg 70 Oppdal - Kristiansund med tilknytninger

Utbyggingen av skredsikringsprosjektet riksveg 70 Oppdølstranda fullføres i 2014.

I første fireårsperiode blir det oppstart av arbeidet med utbedring og delvis omlegging av riksveg 70 på strekningen Tingvoll – Meisingset. Prosjektet fullføres i siste seksårsperiode

Jernbane

• Raumabanen

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Raumabanen.

Luftfart

• Ålesund lufthavn, Vigra

Ved Ålesund lufthavn, Vigra planlegger Avinor en utviding av avgangshallen i 2023.

• Kristiansund lufthavn, Kvernberget

Ved Kristiansund lufthavn, Kvernberget, har Avinor planlagt en ny felles terminal for helikopter og vanlig flytrafikk i 2015/2016. I tilknytning til terminalprosjektet planlegges det for infrastruktur rundt ny terminal, blant annet flyoppstillingsplasser, avisningsplattform og landside. Disse prosjektene er planlagt å starte i 2016. I tillegg er det planlagt en ny helikopterhangar, med forventet oppstart i 2014.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus