Meny

Her er transportplanene for Nord-Trøndelag

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nord-Trøndelag

Veg

• E6

I første fireårsperiode prioriteres oppstart for videre utbygging av E6 nord for Steinkjer på strekningen Selli – Asp. Arbeidene forutsettes videreført i siste seksårsperiode.

Trafikkutviklingen mellom Trondheim og Stjørdal har ført til økt behov for utbygging til firefelts veg. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte byggingen av ekstra tunnelløp i Være-, Stavsjø- og Helltunnelene. Forutsatt at det blir lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, vil vegstrekningene mellom tunnelene bli utvidet til firefelts veg for å sikre en gjennomgående standard med god framkommelighet. 

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Kvithamar – Åsen. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. I tillegg prioriteres statlige midler til skredsikring av E6 ved Langnesberga og 350 millioner kroner til utbedringer på E6 mellom Grong og Nordland grense.

Jernbane

• Trønderbanen og Meråkerbanen

Regjeringen prioriterer modernisering av strekningene Trondheim – Steinkjer (Tønderbanen) og Hell – Storlien (Meråkerbanen). Begge strekningene skal elektrifiseres. Arbeidet med elektrifisering starter opp i første fireårsperiode. Dette vil gi reduserte reisetider og økt kapasitet for persontogene på særlig Trønderbanen, mens elektrifisering av Meråkerbanen primært skjer for å gjøre det mer effektivt med godstransport på jernbanen. Det samlede moderniseringsarbeidet settes i gang i første fireårsperiode. Elektrifisering av Trønderbanen vurderes som kandidat til den nye ordningen med Prioriterte prosjekt.

I tillegg til elektrifiseringen skal det bygges dobbeltspor mellom Hell og Værnes på Trønderbanen. I statsbudsjettet for 2013 er det satt av midler til mulig oppstart av denne utbyggingen. Kostnadene for modernisering av Meråkerbanen og Trønderbanen er anslått til om lag fire milliarder kroner.

Samlet effekt av elektrifisering, dobbeltsporet Hell-Værnes og oppgradering av stasjoner og bygging kryssingsspor, er en redusert reisetid på inntil om lag 10-20 minutter på strekningen Trondheim -Steinkjer. Tiltakene innebærer en forlenging av togpendelen sørover til Støren, noe som gir en betydelig økning i rutefrekvensen sør for Trondheim.

Det settes av samlet om lag 3,9 mrd. kr til modernisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, av dette 800 millioner kroner i første fireårsperiode. Dette inkluderer fullføring av prosjektet dobbeltspor Hell-Værnes, stasjonstiltak og elektrifisering i løpet av planperioden. Arbeidet med elektrifisering starter opp i slutten av første fireårsperiode og blir ferdig innen utgangen av planperioden.

• Nordlandsbanen

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Nordlandsbanen.

Luftfart

• Trondheim lufthavn, Værnes

Avinor blir i 2013 ferdig med et prosjekt for å utvikle terminalene ved Trondheim lufthavn, Værnes. Prosjektet vil gi lufthavnen en kapasitet på om lag 5 millioner passasjerer per år. Det vil også fra samme år stå ferdig seks nye flyoppstillingsplasser, og Avinor har planlagt ytterligere tre nye oppstillingsplasser i 2015. I sammenheng med utvidingen av antall flyoppstillingsplasser planlegger Avinor å forlenge commuter-terminalen i 2017.

Avinor planlegger ny terminalløsning for lufthavnen i årene 2017-2019. Denne er foreløpig anslått å koste 2,5 milliarder kroner. Terminalen er planlagt å stå ferdig i 2020, og lufthavnen har etter dette en antatt kapasitet på om lag 8 millioner passasjerer per år.    

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus