Meny

Her er transportplanene for Troms

Her er transportplanene for Troms

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Troms

Veg

• E8

Utbedringen av E8 fra Riksgrensen til Skibotn videreføres i perioden 2014-2017.

I første fireårsperiode prioriteres statlige midler til å starte ombyggingen av atkomsten fra E8 til nordre del av Tromsø havn i Breivika. Utbyggingen fullføres i siste seksårsperiode. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til delfinansiering gjennom en form for brukerbetaling. Regjeringen legger vekt på at utbyggingen vil gi økt trafikksikkerhet, i tillegg til at næringslivet og Tromsø havn vil få en bedre innfart til byen.

• E6 

Regjeringen prioriterer oppstart i første fireårsperiode for bygging av ny E6 ved Sørkjosfjellet i Nordreisa kommune. Prosjektet omfatter utbedring av dagens veg på strekningen fra Langlia og forbi krysset med fylkesveg 866 og bygging av 4,4 kilometer ny veg og 4,6 kilometer tunnel fram til Sørkjosen. Utbyggingen vil blant annet fjerne en flaskehals for tungtransporten, særlig vinterstid.  Prosjektet er anslått å koste om lag 900 millioner kroner og forutsettes finansiert fullt ut med statlige midler i perioden 2014 -2023.

Skredsikringsprosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen i Kvæfjord kommune starter også i første fireårsperiode. Prosjektet omfatter bygging av en åtte kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet, fra vestsiden av fjellet fram til Bergli i Manndalen på østsiden, ny bru over Manndalselva og tilknytninger til E6 i begge ender. Prosjektet vil korte inn E6 med 9-10 kilometer. Kostnadene er anslått til om lag 990 millioner kroner og er forutsatt finansiert fullt ut gjennom statlige bevilgninger.

I siste seksårsperiode prioriteres utbedringer av E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng. • E10 og riksveg 85

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av E10/riksveg 85 på strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn - i Langvassbukt i Nordland og Troms. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Regjeringen legger vekt på at prosjektet vil bedre vilkårene for næringsliv og regional utvikling gjennom blant annet redusert reisetid fra Lofoten/Vesterålen til Lødingen, Evenes flyplass, Narvik og Harstad. Utbyggingen vil også fjerne flaskehalser for tungtransporten. Prosjektet vurderes som kandidat for den nye ordningen med Prioriterte prosjekt.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder

Tromsø er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen ”Helhetlige bymiljøavtaler” og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”. 

For perioden 2014 – 2023 har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen.

Luftfart

• Tromsø lufthavn, Langnes

Avinor planlegger for en utviding av terminalen i perioden 2019-2021.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus