Meny

– Unge leger skremmes vekk fra fastlegeordningen

Det må være gode nok betingelser for fastleger til at folk ønsker både å starte opp og å fortsette i jobben, sier lederen i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er behov for flere fastleger, men mange unge leger blir skremt av at de må være selvstendig næringsdrivende fra dag én. – Nyutdannede allmennleger må få tilbud om fast stilling, mener lege og forsker.

Mer om saken

Kommunen er ansvarlig for å tilby en fastlegeordning og alle som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste hos en fastlege.

Hovedmodellen i fastlegeordningen er at fastlegen er selvstendig næringsdrivende med avtale med kommunen.

94,9 prosent av fastlegene er privatpraktiserende, mens de resterende 5,1 prosent er ansatt i kommunen.

Stortinget vedtok i 1997 å innføre en landsomfattende fastlegeordning, etter en omfattende forsøksordning i fire kommuner. Ordningen ble innført i hele landet i 2001.

Fastlegene jobber i snitt 46 timer i uka, pluss legevakt. Gjennomsnittsalderen er 47,2 år. (Menn: 49,6 år, kvinner: 43,6 år), ifølge statistikk fra Legeforeningen.

Fra 1. januar 2013 trådte en ny forskrift om fastlegeordningen i kraft.

Der står det blant annet at pasientene skal skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager, og at 80 prosent av alle telefonhenvendelser normalt skal besvares innen to minutter. Ifølge forskriften skal fastlegen ikke ha flere enn 2500 personer på sin liste.

Les hele fastlegeforskriften her.

ABC Nyheter skrev lørdag om Katrine Wennevold (38) som sluttet som fastlege fordi hun opplevde at hverdagen som selvstendig næringsdrivende ikke lot seg kombinere med å ha en familie å ta seg av.

Med mange ulønnede kursdager per år, pålagt legevakttjeneste og bistilling i kommunen, lån og store løpende utgifter knyttet til praksisen, uten det sikkerhetsnettet som man har som ansatt, opplevde hun det som å ha kniven på strupen økonomisk og tidsmessig.

Wennevold er ikke alene om å føle det slik. Fastlege og forsker Robert Burman som har sittet i et utvalg i Legeforeningen som har sett på vilkårene for nyutdannede allmennleger, sier han har sett en tendens til at unge kvinnelige fastleger slutter etter kort tid.

– Det er veldig behov for flere kvinnelige fastleger og allmennpraksis er et fag som tiltaler mange unge kvinner, men vi ser at flere ikke orker mer. De er nok offer for den tradisjonelle dobbelbelastningen, de skal ta i et ekstra tak hjemme ved siden av en krevende jobb. I storbyene har jeg registrert at flere kvinnelige fastleger slutter etter kort tid, sier Burman, som selv er fastlege og forsker, til ABC Nyheter.

Les Wennevolds historie: – Virkeligheten kom som en krasjlanding

– Nyutdannede må få tilbud om fast stilling

I Norge er det få fastlønnede stillinger for fastleger. 95 prosent av fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Noe som blant annet innebærer at de må gjøre en betydelig investering og at de får arbeidsgiveransvar allerede i oppstarten av karrieren.

Nyutdannede leger i andre europeiske land med fastlegeordning, går fra studiene inn i en trainee-ordning, der de får faglig oppfølging og slipper å sitte med et stort økonomisk ansvar, forteller Burman.

Han tror de norske vilkårene gjør det vanskeligere å rekruttere nyutdannede leger til fastlegeyrket.

Fastlege og forsker Robert Burman mener unge allmennleger må få velge mellom fast stilling i kommunene eller om de vil være selvstendig næringsdrivende. Foto: PrivatFastlege og forsker Robert Burman mener unge allmennleger må få velge mellom fast stilling i kommunene eller om de vil være selvstendig næringsdrivende. Foto: Privat

Utvalget som han har ledet, Allmennleger i spesialisering, ønsker en løsning der legene kan velge mellom å starte karrieren i en fastlønnet fastlegestilling eller som selvstendig næringsdrivende.

– En ting er fastlønn eller ikke, men det handler også om rettigheter som man ikke får når man driver for seg selv, inkludert sykepenger de første ukene, og enkelte pensjonsrettigheter. Det handler også om at en del unge allmennleger ønsker å konsentrere seg om faget de første årene, ikke det å drive for seg selv.

– Vi ser for oss en løsning hvor man kunne velge om man vil være arbeidstaker i kommunen, med de rettigheter det innebærer, til man er ferdig utdannet spesialist, eller om man vil starte som selvstendig næringsdrivende.

Les også: – Folk sulter etter informasjon om fastleger

– Ingen lærer oss å drive praksis

Burman forteller at legestudentene ikke får undervisning i det å drive egen praksis gjennom studiet:

– Det er ingen som lærer oss det. Noen blir skremt av tanken, og hvis de kan velge mellom et seks måneders vikariat på sykehus eller gå inn i selvstendig næringsdrift med de risikoer det innebærer, så velger mange den enkle veien. Der har vi allerede tapt en del mulige allmennleger, sier han.

Han etterlyser også tryggere faglige rammer for nyutdannede allmennleger. Han forteller at det i dag er slik at en nyutdannet allmennlege kan gå rett fra turnus inn i egen fastlegehjemmel, med det ansvaret som hører med, uten at noen følger opp hvordan de driver praksisen.

– Det er ikke noe krav om at du skal begynne spesialisering. Veldig mange blir gående ganske ensomme, uten en veileder som følger dem på daglig basis.

– De fleste velger spesialisering, da skjer veiledningen i grupper, men kun i to av årene i spesialiseringen. I snitt tar det allmennleger åtte år å bli spesialist. Vi vil at det skal både være faglig stimulerende og tryggere.

Les også: Kan ikke kvitte seg med farlige pasienter

– Jobben må kunne kombineres med familie

I dag er gjennomsnittsalderen på norske fastleger drøye 47 år. I snitt jobber fastlegene 46 timer i uka, pluss pålagt legevakt, ifølge statistikk fra Legeforeningen.

– Vi ønsker oss at fremtidige fastleger skal jobbe tilnærmet normale tider, og da trenger vi flere leger for å dekke behovet, sier Burman.

– En fastlege i dag er ikke det samme som for 20-30 år siden. I dag er det forventninger om at man kan ha familie og fritid ved siden av, og at man helst ikke skal jobbe mer enn 40 timers uker. En studie fra England viser at vi dermed trenger 1500 nye fastleger for å erstatte 1000 gamle, fortsetter han.

Trenger opptrappingsplan

Samtidig legger samhandlingsreformen opp til at primærhelsetjenesten i kommunene, med fastlegene i spissen, skal bli en enda viktigere arena i helse-Norge i årene fremover. Da trenger man flere fastleger, mener leder av Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

– Det er behov for vekst, vi trenger en opptrappingsplan for fastlegeordningen, for å få flere fastleger, sier Trond Egil Hansen til ABC Nyheter.

- Jeg tror helsemyndighetene ser behov for flere fastleger, men det har ennå ikke har vært synliggjort tilstrekkelig finansieringsvilje, fortsetter han.

Også Kommunenes sentralforbund (KS) ser behov for en styrket legetjeneste i kommunene.

– Vi ser helt klart behov for at det kommer flere leger til kommunene. Fastlegene er en del av det, men vi trenger også leger til sykehjemmene, sier fungerende avdelingsdirektør for helse og velferd Kari Hesselberg i KS til ABC Nyheter.

Støtter forslaget om fast lønn

For å sikre den nødvendige rekrutteringen må betingelsene for nyutdannede allmennleger endres, mener Trond Egil Hansen.

– Det må gjøres lettere å komme i gang, det må også være trygge rammer å drive praksis innenfor, over et lenger tidsperspektiv. Det må være gode nok betingelser til at folk ønsker både å starte opp og å fortsette i jobben, sier lederen i Allmennlegeforeningen.

Hansen støtter forslaget om at allmennleger kan få velge fast lønn i oppstarten av karrieren som fastlege.

– Og så mener vi at det bør være mulig å skifte driftsform senere, når man er sikker på at det er dette man ønsker å fortsette med. Hvis investeringskravet kommer før man er sikker på at det er fastlege man vil være over en lengre legekarriere, så vil det skremme vekk mange, sier han til ABC Nyheter.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus