Nytt program for Høyre:

Høyre vil svekke jordvernet - tror det sikrer mer matjord

MINDRE JORDVERN, MER LANDBRUKSPRODUKSJON: Bent Høie kommer med nye forslag til Høyre-program. Foto: NTB scanpix
MINDRE JORDVERN, MER LANDBRUKSPRODUKSJON: Bent Høie kommer med nye forslag til Høyre-program. Foto: NTB scanpix

Storsamfunnets interesser må prioriteres opp i forhold til vern av dyrkbar jord, mener Bent Høie - som nå går inn for å øke matproduksjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ensidig prioritering av jordvern er en trussel mot matproduksjonen, sier lederen av Høyres programkomité, Bent Høie, til ABC nyheter.

Høyres programkomité la mandag frem sitt forslag om at Høyre i kommende stortingsperiode bør slakke på reglene for jordvern.

Samtidig vil komitéen ha Høyres landsmøte i mai til å gå inn for å øke norsk landbruksproduksjon.

– Ensidig vern skadelig

Forslaget om å prioritere andre av samfunnets behov opp i forhold til jordvern, kommer etter omfattende nedbygging av kornarealene her i landet:

De siste 25 årene har 750.000 dekar kornåkre blitt borte. Nedgangen er mest markant på det sentrale Østlandsområdet og var spesielt stort fra 2011 til 2012, med hele 52.000 dekar, meldte Landbruks- og matdepartementet i februar.

Betyr forslaget om å «Ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov» at Høyre mener at for lite matjord er blitt tatt til andre formål så langt?

– Ensidig prioritering av jordvern er en trussel mot matproduksjonen, svarer Høie.

Les også: Arbeiderpartiet vil ha boliger på matjorda

– Fornuftig løsning umulig

Hvordan kan det ha seg at svekket jordvern er bra for bevaring av matjord?

– Hvis du utvider et byområde, vil matjord i omegnen ha ulik kvalitet, innleder Høie og peker på Rogaland som han kommer, fra som illustrasjon:

– I Sandnes Øst har vi mye fjell og stein med mye matjord innimellom. I en annen retning, på Jæren, har vi den mest produktive jorden i landet. Da må vi bygge ut i én retning, Sandnes Øst, sier Høie og fortsetter:

– Hvis jordvern trumfer alt, blir det umulig å få en fornuftig løsning for boliger og kollektivtrafikk i Sandnes Øst. Da vil spredte boliger gi mye privatbilisme. Og så må vi bygge ned den beste jorda på Jæren.

Les også: Solhjell kan bli presset til å undergrave naturvernavtale

Vil ha mer inngrep i naturen

Programkomiteen Bent Høie leder, går samtidig inn for å avvikle inngrepsfrie naturområder i Norge, kalt INON.

Ser vi for oss økt nedbygging av både matjord og natur ved et regjeringsskifte?

– INON gir ofte problemer for bøndene som ønsker å dyrke mer. Det hindrer landbruket å ta i bruk nye arealer, sier Høie.

Har det virkelig forekommet ønsker om å dyrke opp INON-områder, som er mer kjent for å komme i konflikt med ønsker om slikt som skogsdrift?

– I mitt område er bøndene frustrert over ikke å få dyrke myrområder, svarer han.

Høies bekymring ukjent

Seniorrådgiver Ole T. Nyvoll i Direktoratet for naturforvaltning kan ikke bekrefte Bent Høies uttalelser.

– Jeg er ikke kjent med at spørsmålet om ivaretakelse av INON-områder har vært problematisk i forbindelse med ønske om nydyrking. Landet sett under ett, er det bygging av skogsveier og inngrep knyttet til energisektoren som har ført til det største bortfallet av inngrepsfri natur, sier Nyvoll til ABC Nyheter.

– I Rogaland er det nå nesten bare mindre INON-områder igjen, og de fleste av disse ligger inne i landet, forteller Nyvoll.

Les også: Kaster landbruket ut i uvisse

Direktoratet for naturforvaltning kartlegger landets inngrepsfrie naturområder (INON), som stadig skrumper. Kartet over INON-områder stammer fra 2008, og skal oppdateres i år.

Slik så INON-kartet ut i 2008.

Vil ha mer mat fra bøndene

Programforslaget går inn for at Høyre for første gang skal slutte seg til regjeringens mål om å øke norsk landbruksproduksjon.

Høyre vil «av beredskapshensyn arbeide for å styrke selvforsyningen av landbruksprodukter» heter det.

Internasjonalt går matjordarealer på størrelse med en fotballbane tapt hvert minutt. 15. mars går fristen ut for å nominere kandidater til FNs jordvern-pris Land for Life Award.

Personvernpolicy