Militærpolitiet etterforsket 14 sedelighetssaker i 2012

Militærpolitiet etterforsket 1414 saker i 2012, deriblant fire drapsforsøk i Afghanistan, 18 tilfeller av underslag av penger og/ eller materiell, samt 14 sedelighetssaker. Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter
Militærpolitiet etterforsket 1414 saker i 2012, deriblant fire drapsforsøk i Afghanistan, 18 tilfeller av underslag av penger og/ eller materiell, samt 14 sedelighetssaker. Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter

Militærpolitiet etterforsket i 2012 fire drapsforsøk i Afghanistan, 14 sedelighetssaker og 18 tilfeller av underslag, viser årsstatistikken fra MP.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Militærpolitiet (MP) la nylig frem sin årsrapport for 2012. I deres elektroniske journal ble det registrert om lag 14.600 hendelser i fjor.

1.414 av disse sakene ble etterforsket.

De største enkeltgruppene som ble etterforsket, er økonomi (237 saker), rus (204) og ordre/ lydighet (186).

MP har i 2012 etterforsket fire drapsforsøk, 18 tilfeller av underslag og 14 sedelighetssaker innenfor Forsvaret.

– Sedelighetssakene omfatter hele spekteret, fra trakassering til forsøk på voldtekt, sier MP-sjef, oberstløytnant Jan Henry Norvalls, til ABC Nyheter.

– Det har ikke vært snakk om noen tilfelle av fullbyrdede voldtekter som vi måtte ha overlatt til sivile myndigheter, sier han om disse hendelsene på norske forsvarsanlegg.

Les også: 22 prosent opplevde «uønsket seksuell adferd»

Det er også MP som har etterforsket fire hendelser som har truet livene til flere norske soldater i Afghanistan. Det handler om to veibomber, en granateksplosjon og en splint-skade.

MP har gransket hendelsesforløpet og bidratt til å avklare hvilke grupperinger som har stått bak det som klassifiseres som drapsforsøk.

– Norsk personell har gått tapt og vi søker å dokumentere hendelsene. Men vi har ikke konkludert helt ennå, og jeg ønsker ikke å gå inn i enkeltsakene, sier oberstløytnanten.

Million-underslag

På det økonomiske området har MP etterforsket 18 underslagssaker. De fleste av disse har handlet om fusk med reiseregninger, materiell og annet som ikke har overskredet 100.000 kroner.

– Forsvaret gjenspeiler samfunnet, og dette handler om alt fra små beløp til noen av ev en viss størrelse.

– Den største enkeltsaken handler om at mer enn 1,4 millioner kroner er underslått, sier MP-sjefen som ikke vil opplyse om hvilken avdeling eller enhet som er berørt.

Torsdag ettermiddag bekrefter politiadvokat Helge Eidsvaag, i Hedmark politidistrikt, overfor ABC Nyheter at tre offiserer tilknyttet hæren nå har status som siktet for dette millionunderslaget.

Saken er oversendt statsadvokaten med innstilling om at det skal tas ut tiltale.

Les også: - Unnlot å rapporte skader i frykt for å bli nektet tjeneste

Militærpolitiet har også gransket to saker som omhandler våpentyverier, og har i tillegg gransket 182 tilfeller av tyveri/ grovt tyveri.

«MP mistenker at mange tyveri av militære effekter egentlig gjelder tap av materiell, og at vedkommende ved å anmelde, håper å slippe å bære tapet», heter det i årsmeldingen.

I 2012 ble det også etterforsket 27 voldssaker.

«Militærpolitiet registrerer en økning i antall saker hvor MP-soldater blir fornærmet, hindret i å utføre sine ordensoppgaver eller utsatt for vold. Dette er særlig fremtredende der MP griper inn på vegne av foresatt ifm fyll og bråk torsdag-fredag-lørdag. Problemet er størst i garnisonene i Østerdalen og Indre Troms», skriver MP-sjefen som fortsetter:

«Militærpolitiet har erfart at slike problemer oppstår hyppigere der vernepliktige MP-soldater skal håndtere ordensproblemer hvor vervede soldater er involvert».

Flere av disse sakene vil i fremtiden bli oversendt krigsadvokaten, fordi de er «for alvorlige til å avgjøres disiplinært», mener oberstløytnant Norvalls.

Vådeskudd og tekniske feil

I samleposten «Diverse» finner en også posten «uforsiktig omgang med våpen», som viser at det var 76 tilfelle med vådeskudd som er en økning fra tidligere år, men en mener at det ikke skyldes en dårligere våpenkultur i Forsvaret:

«Økningen skyldes trolig avdelingenes rapporteringsplikt til MP ved vådeskudd som ble innført i 2008», konkluderer Norvalls.

Siden 2009 har det også blitt rapportert inn hele 17 branner i Mercedes feltvogner som en konkluderer med skyldes tekniske feil:

«Etter tekniske undersøkelser utført av militærpolitiet så man at en stor andel av brannene hadde likheter, og at arnestedet ofte var i tilknytning til ulike komponenter i varmeapparatet. Som et resultat av dette bestemte FLO i 2011 at alle feltvogner skulle modifiseres».

Det finnes MP-stasjoner i Oslo, Rena, Stavanger, Bergen, Ørland, Bodø, Bardufoss og Kirkenes, og disse har et geografisk ansvarsområde som til sammen dekker hele Norge.

Dette er første år med en ny struktur for MP, og man kan derfor ikke sammeligne tilstanden med tidligere år.

«Det ville vært ønskelig å presentere utviklingstrekk fra tidligere år. En slik sammenligning er i år vanskelig, da MPs omorganisering gjør at det statistiske tallgrunnlaget i liten grad er sammenlignbart med tidligere års statistikk», sier Norvalls i rapporten om 2012.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden