NHO mener Norge bryter EØS-avtalen, men gir opp:NHO anker ikke verftsdommen inn for ESA

Får samme betingelser: NHO vil ikke få ESA til å gi utenlandske verftsarbeidere dårligere godtgjørelser enn norske. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Får samme betingelser: NHO vil ikke få ESA til å gi utenlandske verftsarbeidere dårligere godtgjørelser enn norske. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det er ikke aktuelt å bringe spørsmålet om godtgjøring for utenlandske arbeidere ved norske verft videre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sier direktør Svein Oppegaard i Næringslivets hovedorganisasjon NHO på spørsmål fra ABC Nyheter.

Tirsdag kom Høyesteretts dom i en årelang strid mellom NHO, bransjeforeningen Norsk Industri og åtte verft på den ene siden, Staten, LO og Fellesforbundet på den andre.

Den innebar tap for arbeidsgiversiden i et spørsmål de mener har stor betydning:

Å få opphevet bestemmelsen om at utstasjonerte arbeidere fra andre land har krav på samme betingelser for kost, losji og hjemreise, som norske ved arbeid på norske verft.

Les også: NHO tapte lønnsstrid i Høyesterett

De ville bare sjekke

På forhånd hadde EFTA-domstolen i Luxembourg, som er øverste organ til å avgjøre hva som er riktig jus i EØS-avtalen, avgitt en rådgivende uttalelse i verftsstriden til Borgarting lagmannsrett.

Verken lagmannsretten eller Høyesterett tok EFTA-domstolens mening til følge fullt ut. Nå står det fritt opp til den tapende part - eller andre interesserte - å reise sak for EFTAs overvåkingsorgan ESA om de norske bestemmelsene som norsk Høyesterett har satt godkjent-stempel på.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det ønsker ikke NHO å benytte seg av.

- Vi ville ha en avklaring av lovligheten etter EUs regler av bestemmelsene i verkstedsoverenskomsten, som er blitt lovfestet gjennom allmengjøring. Det har vi fått en avklaring på, sier direktør Oppegaard, som leder arbeidet med arbeidslivspolitikk i NHO.

- Kan det bli aktuelt å bringe saken inn for ESA?

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Nei. Vi er ferdige med denne saken, svarer Oppegaard.

– Bryter med EØS-avtalen

NHO mener at allmenngjøringen av verkstedsoverenskomsten er i strid med EØS-avtalens artikkel 36. Den forbyr restriksjoner på adgangen til å yte tjenester over landegrensene.

Allmenngjøring er ett av regjeringens tiltak mot sosial dumping i EØS, og innebærer at tariffavtaler blir gjort bindende for alle ansatte i bestemte bransjer og områder.

I dette tilfellet er det de allmenngjorte satsene for kost, losji og hjemreise som er stridens kjerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NHO påberoper seg at EFTA-domstolen i sin rådgivende uttalelse ser allmenngjøring for verftsarbeiderne som brudd på EØS-avtalens artikkel 36. Den forbyr restriksjoner på adgangen til å yte tjenester over landegrensene i EØS.

– Stenger utlendinger ute

- Denne allmenngjøringen stenger utenlandske arbeidstakere ute. Tariffnemndas vedtak gjør det dyrere med utenlandsk arbeidskraft fordi utlendingene har lenger arbeidsvei og ikke bor på stedet. Mange spanjoler ønsker å komme for å jobbe. De ville risikert å bli stengt ute, sa NHOs avdelingsdirektør Nina Melsom da EFTA-domstolen kom med sin uttalelse i fjor.

Les: - EFTA-domstolen slår ned på norsk arbeidsliv