NHO mener Norge bryter EØS-avtalen, men gir opp:

NHO anker ikke verftsdommen inn for ESA

Får samme betingelser: NHO vil ikke få ESA til å gi utenlandske verftsarbeidere dårligere godtgjørelser enn norske. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Får samme betingelser: NHO vil ikke få ESA til å gi utenlandske verftsarbeidere dårligere godtgjørelser enn norske. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

- Det er ikke aktuelt å bringe spørsmålet om godtgjøring for utenlandske arbeidere ved norske verft videre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier direktør Svein Oppegaard i Næringslivets hovedorganisasjon NHO på spørsmål fra ABC Nyheter.

Tirsdag kom Høyesteretts dom i en årelang strid mellom NHO, bransjeforeningen Norsk Industri og åtte verft på den ene siden, Staten, LO og Fellesforbundet på den andre.

Den innebar tap for arbeidsgiversiden i et spørsmål de mener har stor betydning:

Å få opphevet bestemmelsen om at utstasjonerte arbeidere fra andre land har krav på samme betingelser for kost, losji og hjemreise, som norske ved arbeid på norske verft.

Les også: NHO tapte lønnsstrid i Høyesterett

De ville bare sjekke

På forhånd hadde EFTA-domstolen i Luxembourg, som er øverste organ til å avgjøre hva som er riktig jus i EØS-avtalen, avgitt en rådgivende uttalelse i verftsstriden til Borgarting lagmannsrett.

Verken lagmannsretten eller Høyesterett tok EFTA-domstolens mening til følge fullt ut. Nå står det fritt opp til den tapende part - eller andre interesserte - å reise sak for EFTAs overvåkingsorgan ESA om de norske bestemmelsene som norsk Høyesterett har satt godkjent-stempel på.

Men det ønsker ikke NHO å benytte seg av.

- Vi ville ha en avklaring av lovligheten etter EUs regler av bestemmelsene i verkstedsoverenskomsten, som er blitt lovfestet gjennom allmengjøring. Det har vi fått en avklaring på, sier direktør Oppegaard, som leder arbeidet med arbeidslivspolitikk i NHO.

- Kan det bli aktuelt å bringe saken inn for ESA?

- Nei. Vi er ferdige med denne saken, svarer Oppegaard.

– Bryter med EØS-avtalen

NHO mener at allmenngjøringen av verkstedsoverenskomsten er i strid med EØS-avtalens artikkel 36. Den forbyr restriksjoner på adgangen til å yte tjenester over landegrensene.

Allmenngjøring er ett av regjeringens tiltak mot sosial dumping i EØS, og innebærer at tariffavtaler blir gjort bindende for alle ansatte i bestemte bransjer og områder.

I dette tilfellet er det de allmenngjorte satsene for kost, losji og hjemreise som er stridens kjerne.

NHO påberoper seg at EFTA-domstolen i sin rådgivende uttalelse ser allmenngjøring for verftsarbeiderne som brudd på EØS-avtalens artikkel 36. Den forbyr restriksjoner på adgangen til å yte tjenester over landegrensene i EØS.

– Stenger utlendinger ute

- Denne allmenngjøringen stenger utenlandske arbeidstakere ute. Tariffnemndas vedtak gjør det dyrere med utenlandsk arbeidskraft fordi utlendingene har lenger arbeidsvei og ikke bor på stedet. Mange spanjoler ønsker å komme for å jobbe. De ville risikert å bli stengt ute, sa NHOs avdelingsdirektør Nina Melsom da EFTA-domstolen kom med sin uttalelse i fjor.

Les: - EFTA-domstolen slår ned på norsk arbeidsliv

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden