Nav brøt reglene ved kjempeanbud

BRØT REGLENE: Klagenemnda for offentlige anskaffelser slår fast at Nav brøt regelverket i forbindelse med anskaffelse av trappeheiser til hjelpemiddelsentalene. Foto: Andreas H. Lunde / ABC Nyheter
BRØT REGLENE: Klagenemnda for offentlige anskaffelser slår fast at Nav brøt regelverket i forbindelse med anskaffelse av trappeheiser til hjelpemiddelsentalene. Foto: Andreas H. Lunde / ABC Nyheter

Leverandørene hadde ikke dokumentert at trappeheisene oppfylte Navs egne krav. Nå er Nav felt for brudd på reglene for offentlige innkjøp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken
  • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser
  • Nemnda består av ti regjeringsoppnevnte medlemmer
  • Sekretariatet ligger administrativt under Konkurransetilsynet

Etter en offentlig anbudsrunde har Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) godkjent leverandører av produkter som har vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene, noe som kan påvirke både kvalitet og pris.

Produktene skulle vært avvist og Nav har dermed brutt regelverket, ifølge en avgjørelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Det var 6. januar i fjor at Nav kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for levering av trappeheiser, løfteplattformer og tjenester knyttet til produktene.

Anskaffelsens totale verdi var anslått til 800 millioner kroner. I kravspesifikasjonene var det opplyst at produktene som skulle anskaffes måtte møte bestemte standarder.

Innen fristen 28. februar mottok Nav tilbud fra totalt fire leverandører, blant andre Access Vital AS, som senere klaget etaten inn for KOFA.

– Det er en veldig positiv ting å få medhold i KOFA, en bekreftelse på at det er hold i våre påstander, sier Elin Svendsen i Access Vital til ABC Nyheter.

Les også: Nav innrømmer feil i to av tre granskede dagpengesaker

Verdt over en halv milliard kroner

Interesserte leverandører fikk mulighet til å gi tilbud på hele eller deler av anskaffelsen. Access Vital klaget på Navs avgjørelse på tre type produkter: Trappeheiser med sete for rett trapp innendørs og utendørs, samt trappeheis med sete for svingtrapp.

Innkjøp av disse har en samlet verdi på om lag 550.600.000 kroner.

I et brev datert 22. oktober 2012 informerte Nav om at én leverandører hadde vunnet kontrakten for levering av trappeheisene for rett trapp utendørs og innendørs, mens for trappeheisene med svingtrapp var det besluttet å inngå en avtale med flere leverandører, der Access Vital var en av leverandørene.

Access Vital klaget avgjørelsen inn for KOFA fordi produktene som er godkjent fra de andre leverandørene, manglet dokumentasjon på at de oppfyller standarden som Nav hadde krevd i utlysningen.

KOFA har gitt Access Vital medhold og konkluderer videre med at dette avviket er vesentlig, fordi det både kan påvirke prisen og kvaliteten på de tilbudte produktene.

Les også: NAV ga tabberåd i 863 saker

Kan ikke si noe om utfallet

Den verdifulle kontrakten var ikke inngått da saken ble klaget inn for KOFA. Nå er Access Vital spent på hvilken konsekvens avgjørelsen får for anbudsrunden:

– Det er klart at en anbudskonkurranse i denne størrelsesorden er veldig viktig for alle leverandører, da levering mot NAV-kunder utgjør en stor andel av total omsetning. Vi er veldig spente på hva som nå skjer videre i denne anbudsrunden, sier Elin Svendsen i selskapet.

Eivind Fleischer Kåresen, kontorsjef ved Forretningsjuridisk kontor i NAV, forklarer at de har mottatt klagenemndas avgjørelse og vil gjøre en grundig vurdering av premissene for avgjørelsen før de beslutter hva som skjer videre.

– Vi kan på det nåværende tidspunkt ikke kommentere hvilke konsekvenser dette vil ha for utfallet av konkurransen, sier Kåresen til ABC Nyheter.